Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1
Timer: Tidtagare, automatisk till- eller från-koppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning av en utgång/minnescell. Tidsstyrningen kan vara tillslagsfördröjd (on delay time) eller frånslagsfördröjd (off delay time). Längden på fördröjningstiden är programmerbar/valbar. Timer för mikrovågsugn, äggkokning… Tidur (med fasta tider) för motorvärmare, belysningsinkoppling….. Bilder

2 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:2
Symboler för fördröjnings-element i styrsystem. Gamla varianter. Tidsdiagram för en timer med tillslagsfördröjning Tidsdiagram för en timer med till/frånslagsfördröjning

3 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:3
Counter för PLC (Räknare) En upp- eller nedräknare som styr ett- eller nollställning av en utgång/minnescell. När räknaren har nått sitt slutvärde påverkas utgången. Utgången återställs med reset av räknaren. MELSEC IL: LD X1 RST C15 LD X0 OUT C15 K6 LD C15 OUT Y0

4 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:4
Figuren visar ett exempel med en timer från två olika tillverkare I Mitsubishis lösning sker fördröjningen till timerns kontakter (delayed time to contacts) I Siemens lösning fördröjs signalen i timerblocket T0 (delay item) Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

5 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:5
Exemplet visar inkoppling av tre motorer med en gemensam startknapp. Motorerna startar med olika tidsfördröjningar definierade med timer-kretsar. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

6 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:6
Mera exempel Utgången kan styras att vara on/off med valbara tider för on respektive off. One shot timer. Ger en puls under en bestämd tid. Exempel från ”Programmable Logic Controllers”, 3rd, Bolton

7 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:7
Olika typer av timer: Tillslagsfördröjd, on delay, timer. Tillslag sker efter en inställd tid. Frånslag sker omedelbart Frånslagsfördröjd, off delay, timer. Tillslag sker omedlbart, frånslag efter en inställd tid. Retentive, ”kvarhållande”, timer. Summerar all tid som timern har varit till. Används t.ex. för att bestämma när underhåll bör utföras. Relativt ovanlig typ. Pulstimer, one shot. Utgången ligger till under en viss tid. Finns som ett färdigt block i IEC

8 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:8
*När M8028 är ettställd T16-T32 är normalt reserverade för systemet. 15 bitar =>2^ = 32767; Max tid sek. Retentiva timers saknas i FX1S.

9 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:9
System variabler GX IEC Developer använder dessa internt. Ex: Om en timer definieras med ett namn kommer systemet att reservera och använda en verklig timer. Se GX IEC meny: Extras/Option/System Variables

10 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:10
Exempel på IEC-funktionsblock för Timers som finns definierade i Standard_Lib: TON/TON_E Tillslagsfördröjning, med/utan Enable TOF/TOF_E Frånslagsfördröjning, TP/TP_E Timer Puls ”Instance” ersätts med ett symboliskt namn när timern används i ett schemat. (Instans, instansiering)

11 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:11
Exempel M17 ettställs när X0 har varit ettställd i 43 min och 5,2 sek, och nollställs när X0 nollställs

12 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:12
Exempel på funktionsblock för Timers som finns definierade i Manufacturer_Lib: TIMER_100_FB_M Tillslagsfördröjning OBS Inget IEC-block, bara för FX-serien Status = 1 efter tiden Preset - ValuIn

13 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:13
Att välja timer i GX IEC Developer 1. Klicka först här 3. Välj Timer 2. Välj Function Blocks

14 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:14
2. Välj ”Define” 1. Skriv t ex ”Timer1” Alla systemtimers synboliska namn måste definieras i variabellistan. Kontrollera att namnet finns med i den globala variabellistan, se Global_Vars i fönstret för Project Navigator.

15 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:15
Exempel: Tillslagsfördröjning, 550*100 ms X0 Y10 55s

16 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:16
Exempel: Frånslagsfördröjning X0 Y10 55s För att referera till en signal anges Timer5.Status

17 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:17
Pulstimer En pulstimer ger en puls, one shot, på utgången. Pulstidens längd bestäms av värdet på ingången PT. T = 2 minuter

18 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:18
Funktionsblock för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual

19 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:19
Funktioner för tillslagsfördröjning Alla timers enligt manual forts. Funktionsblock för frånslagsfördröjning

20 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:20
16 bitars räknare => 1 till (2^15-1, 15 bitar används) 32 bitars räknare => till

21 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:21
_M anger Manufacturer bara för FX-serien från Mitsubishi. IEC-räknare enligt standard

22 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:22
Ex: Räknare med ett funktionsblock M1 ettställs när X0 har etställts 3 gånger. Räknaren och M1 nollställs när X4 ettställs. OBS Nollställningen av räknaren med funktionen RST_M. ValueIn = 0 nollställer räknaren. ValueIn är av datatypen INT, och kan inte nollställas av typen BOOL

23 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:23
Ex: Räknare med en funktion M2 ettställs när X1 har ettställts 3 gånger. Räknaren och M2 nollställs när X4 ettställs. Här används räknaren C2 (C0-C31 finns i FX1S) CC2 = räknarens ingång CN2 = räknarens ”ValueIn” CS2 = räknarens utgång

24 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:24
Ex: Upp/ned-räknare M7 ettställs när räknarvärdet (CV) är >=3. M27 ettställs när räknarvärdet <=0. Räknaren räknar uppåt på X0 (positiv flank) och nedåt på X1 (positiv flank). X4 nollställer räknarvärdet. X5 läser in PV som räknarvärde.

25 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:25
4. Skriv t ex ”Counter_1” Att välja räknare i GX IEC Block 1. Klicka först här 3. Välj Counter_FB_M 5. Välj ”Define” 2. Välj Function Blocks

26 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:26
Ex: IEC Upp-räknare Från: Function Block Selection / Help Funktionsblockets variabellista: Högerklicka symbolen 2 ggr

27 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:27
Flankavkänning, Positiv flank PLS LD X0 PLS M15 LD M15 RST M20 Positiv flank M15 X0 M20 Ett programvarv PLS_M EN ENO d R Function Block Selection / Help Ger information om funktionens funktion

28 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:28
Flankavkänning, Negativ flank LD X1 PLF M16 LD M16 RST M21 Negativ flank PLF X1 M16 Ett programvarv PLF_M EN ENO d M21 R

29 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:29
Övning 3a Övning 3b Skriv ett program, där ingång X1 skall aktivera utgång Y0 efter 5 sekunder. Y1 skall vara till i 5,5 sekunder efter Y0 gått till. Skriv ett program, där ingång X1 eller X2 skall aktivera utgång Y0 efter en fördröjning på 5 sekunder.

30 Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:30
Övning 3c Övning 3d Skriv om program 3c så att ingången X5, nollställer räknaren Skriv ett program, där utgången Y0 skall aktiveras efter det att ingången X1 har påverkats 5 gånger


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4A:1"

Liknande presentationer


Google-annonser