Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC PLC1B:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC PLC1B:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:1
Styrteknik ET1001 Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner Bilder

2 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:2
PLC står för Programmable Logical Controller Kom från USA på 60-talet, till Europa 1973 Ersätter relä- och logikblocksystem Industrianpassad maskinvara Enkel programmering Bra prisbild Kan utföra avancerade funktioner Givare Puls, optiska, gänsläge mm. Pneumatiska och hydrauliska cylindrar Magnetventiler Motorer Kontaktorer används för att styra motorer

3 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:3
Cyklisk bearbetning Inläsning, PLC-systemet läser av alla ingångarnas värden och lagrar dessa värden i ingångsminnet Bearbetning, PLC-systemet kör det program som du matat in rad för rad Utläsning, PLC-systemet lägger ut de ettor och nollor som finns i utgångsminnet

4 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:4
LD, LDI innebär att RR Får värdet av en ingång AND, ANI innebär att RR Får värdet av gamla RR OCH en ingång OUT innebär att RR Matas ut till en utgång

5 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:5
Enkelt elsystem med strömbrytare och lampor 24V 0V Om både strömbrytare 1 OCH 2 är påverkade,kommer lampan att tändas Om antingen strömbrtyare 1 ELLER 2 är påverkade, kommer lampan att tändas

6 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:6
Samma funktion med en PLC Strömbrytare 1 är kopplad till ingång X0 och strömbrytare 2 till ingång X1 på PLCn När respektive strömbrtyare blir påverkade känner PLC-systemet av detta Till utgång Y0 är lampan kopplad När PLC-systemet aktiverar utgång Y0, tänds lampan

7 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:7
Olika symboler i grafiska PLC-program: Kontakt normalt öppen eller normalt sluten Minnescell med SET eller RESET (utgång, minnesbit, ”reläspole”) Funktionsblock Funktion

8 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:8
+24V Ingångar Utgångar - Strömbrytare 1 Tänd lampa X0 PLC- PROGRAM Y0 Strömbrytare 2 X1 PLC-system Ladder-schema För att veta när en utgång aktiveras måste man känna till PLC-programmet

9 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:9
Början på en gren med slutande kontakt LD AND Avslutning på en gren,utsignal OUT Resultatet

10 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:10
Global variabellista Globala variabler bör användas Undvik användning i funktioner och funktionsblock 32 tecken, ej å, ä eller ö IEC-adress, IEC fås automatiskt Behöver ej skrivas in Kommentar, 1000 tecken

11 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:11
Ladder Diagram

12 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:12
Klicka här med musen Klicka på ett programfönster, network Klicka på knappen i verktygsmenyn för att välja monitorläge Skall fler fönster monitoreras, välj Start Monitoring i Online menyn

13 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:13
Instruktionerna Set och Reset SET RST SET - Ettställning med självhållning RST - Nollställning LD X0 SET M25 LD X1 RST M25 LD M25 OUT Y0 X0 Y0 X1 M25 S R X0 M25 X1

14 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:14
Frånslagsprioriterat minne SET RST SET - Ettställning med självhållning RST - Nollställning X0 M25 X1 Y0 LD X0 SET M25 LD X1 RST M25 LD M25 OUT Y0 X0 Y0 X1 M25 S R

15 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:15
Frånslagsprioriterat minne Alternativ lösning X0 X1 M25 X0 M25 X1 Y0 LD X0 OR M25 ANI X1 OUT M25 LD M25 OUT Y0 M25 M25 Y0

16 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:16
Tillslagsprioriterat minne SET LD X1 RST M25 LD X0 SET M25 LD M25 OUT Y0 RST SET - Ettställning med självhållning RST - Nollställning X0 Y0 X1 M25 S R

17 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:17
Tillslagsprioriterat minne Alternativ lösning LD X0 LD M25 ANI X1 ORB OUT M25 OUT Y0 X0 Y0 M25 X1

18 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:18
Givare2 Knapp1 M0 Strukturera programmet Alla minne ska ligga först i programmet Minnena talar om vad som ska ske, t.ex. dags att åka upp Därefter tidskretsar och räknare sist kopplas minnena till utgångarna som ser till att ordern utförs S M1 M0 Givare1 R Timer_0 TON M1 Givare2 IN Q PT ET T#10s HissNer M0

19 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:19
Specialminnesceller/register FX-System Exempel: * Avläst värde gånger 0,1 ms FX-serien Funktion M8000 Normalt ettställd M8002 Ettställd 1:a cykelvarvet M8005 Låg batterispänning M8012 Pulståg 0,1 sekund M8013 Pulståg 1 sekund D8010 Aktuell cykeltid * D8011 Minimal cykeltid * D8012 Maximal cykeltid *

20 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:20
Skriv booleska ekvationer och logikschema för kopplingarna Y0 X1 Övning 1a X2 Övning 1c Y1 X3 Övning 1b Y3 X4 Y2 X5

21 Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:21
Rita Ladder Diagram och logikschema för de booleska funktionerna Övning 2a Övning 2b


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: Programmering med IEC PLC1B:1"

Liknande presentationer


Google-annonser