Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Användarundersökning
Läkarnas svar

2 (n=28) (n=66) (n=23) (n=5) 4%

3 (n=82) (n=18) (n=23)

4 Kommentarer om skapad text
Svårläst text Bättre styckeindelning behövs Passar inte mot sökorden i journalen Inte användbar Säger ingenting om vad som är gjort eller hur Onyanserad Bra för standardiserade operationer

5 (n=79) (n=43) (n=23) (n=1) (n=8) (n=58)

6 (n=38) (n=84) (n=13) (n=56)

7 (n=28) (n=94)

8

9 (n=91) (n=23)

10 (n=72) (n=11) (n=35)

11 Kommentarer om återrapporterna
Gemensam form för alla rapporter så att man känner igen diagram mm Mindre av "enkäten inte granskad". Alla UVI behöver inte heller hamna där. Mer detaljer, mer bakgrundsinformation De är bra! Kände inte till ”Vårdhändelse att granska-funktionen”. Har däremot undrat över hur ofta senkomplikationer läggs in, förutom att de förhoppningsvis fångas i patientenkäterna.

12 (n=19) (n=103)

13 (n=20) (n=16) (n=64) (n=48)

14 (n=59) (n=64) (n=2) (n=9) (n=24) (n=29)

15 Förslag förbättringar/förändringar av GynOp
För långsamt Användarvänligheten – layouten Bättre text Kvalitetskontroll av indata Registrering av rekonstruktiv kirurgi efter förlossning samt könsstympning Användarvänligheten. Att saker är för många klick bort. Att jag inte kan gå igenom "att göra"-listan, utan att ta upp den igen efter varje formulär. Att jag default kommer till patientens svar, när jag vill till bedömningen. Med mycket mera av samma sak.

16 Fortsättn. Förslag förbättringar/förändringar av GynOp
Flytta knappen "konverterad" längre ner eller till ett mer synligt ställe så att man inte glömmer bort den. Datum för planerad op, sätta prio istället Ett enklare sätt att registrera operationstyp och –utfall Analys som klarlägger vem som opererar, hur tidsåtgången är, hur många ingrepp som görs per operatör per år exempelvis. Snyggare rapportgenerator Integration mot Cosmic och Obstetrix Mer info om hur man ska använda det rätt

17 Övriga kommentarer Det är en "samvetsfråga": Hur mycket tid får registerhantering ta i förhållande till arbetet som registreras (dvs hur många uppgifter ska krävas in, utan att dessa har omedelbar relevans för klinikern och patienten)? GynOp stjäl dyrbar tid från mina patienter och gör mig irriterad och stressad. Förtydligande om hur senkomplikationer skall registreras kanske hade varit bra, sannolikt missas många av dessa.

18 Tack för alla svar!


Ladda ner ppt "Användarundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser