Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Felrättning och information: uppdaterad uppdaterad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Felrättning och information: uppdaterad uppdaterad"— Presentationens avskrift:

1 Felrättning och information: uppdaterad 161018 uppdaterad 160910

2 Uppdateringar

3 De benämningar av ”Skeden” som ligger i den nu gällande versionen av SEBen behöver ändras. ”Skede” visas i SEBens sidhuvud.     Tre av förvalen stryks, se ”genom-struken” text i tabellen nedan. Dessa tre förval är missledande. Istället införs alternativ till enligt rader med grön text nedan. I vissa fall är det extra viktigt att det gör en fördjupande textbeskrivning av det/de skede som SEBen bygger på. Detta görs då avsnitt ”1.8 Planeringsläge” (därav särskild hänvisning till avsnitt 1.8).    Observera att ”Annat skede” endast används för vissa särskilda åtgärder (dvs vanligen inte i åtgärdsplaneringssammanhang).

4 Uppdateringar

5 1. Fel i version ”160401 SEB 1.16.2.1 Bansek” Rättat i version ”160401 SEB 1.16.2.1 Bansek 160913”
Beskrivning av felet: Felet behöver bara rättas om man kört plankorsningsmodellen. Fel tecken på nuvärdet för ”TS övrigt monetärt” från plankorsningsmodellen då det slås ihop med motsvarande post från Bansek. Det är således fel i SEBen, inte i modellerna. Om man redan arbetar i den felaktiga versionen görs följande: I SEB-mallen för Bansek ändras nedanstående i flik ”0.5…” i cellen AD46: Nu står det: =-(M111+C80) Ändras till: =-(M111)+C80

6 2. Information om version ”160401 SEB 1.16.2.1 Samkalk”
Förifylld SEB gäller när man har kört makrot för långväga resor. Förifylld SEB för Samkalk fungerar däremot inte för de fall då man kört den långväga modellen i Sampers. Om man har kört Sampers med den långväga modellen inkluderad, måste man göra följande i den förifyllda SEBen för Samkalk:  Dölja raderna 126,129, 131 och 134 i flik 2 SEBen. Ändra rubriken på rad 125,127,128, 130, 132,133 (se exemplet nedan för rad 125 i flik 2). Nu står det: Restid pb, regionalt tjänste Ändras till: Restid pb, tjänste

7 forts: 2. Information om version ”160401 SEB 1.16.2.1 Samkalk”
Drivmedelsskatt för vägtrafik, långväga, prognosårseffekt:   I flik ”0.5.” klistras nedanstående formel in i cell AM23: =V465+Y465+AB465+AE465 Länka om cell AA295 i flik 2, så att den hämtar siffror från AM23 i flik ”0.5…”: ='0.5. Importera data fr. verktyg'!AM23 Drivmedelsskatt för vägtrafik, långväga, nuvärde: I flik ”0.5.” klistra in nedanstående formel in i cell AO23: =V121+Y121+AB121+AE121 Länka om cell AI295 i flik 2 så att den hämtar siffror från AO23 i flik ”0.5…”: ='0.5. Importera data fr. verktyg'!AO23

8 3. Fel i version ”160401 SEB 1.16.2.1 Samkalk” Rättat i version ”160401 SEB 1.16.2.1 Samkalk 160913”
Beskrivning av felet: Svaveldioxid för flyg kommer inte med vid summering av svaveldioxid för samtliga trafikslag. Om man redan arbetar i den felaktiga versionen görs följande: I SEB-mallen för Samkalk ändras nedanstående i flik ”0.5…” i cell AM16 (posten ”+AQ677” läggs till):

9 4. Fel i version ”SEB mall övriga ÅVS” Rättad version kommer att läggas ut så snart den blivit godkänd av malldistribution Beskrivning av felet: Raden för ”Medborgarnas resor” saknas i måluppfyllelsetabellen. Ett förtydligande i instruktionen i mallen kommer också att läggas in i den rättade mallen. Rättning: Eftersom mallen är gjord så att man kan lägga till rader så går det att själv lägga till den saknade raden till dess att den nya mallen kommer:

10 Fel i version ”160401 SEB 1.16.2.1 EVA” Rättat i version ”160401 SEB 1.16.2.1 EVA 160913”
Beskrivning av felet: Misstänkt fel i emissionsnyttorna som i vissa kalkyler fick fel tecken då de klipptes in i SEB-mallen. Beräkningen är rätt, men fördelningen av nyttorna på det tidigare förenklade sättet i SEB:en blev fel. Samma problem har tidigare visat sig i vissa kalkyler för restid och fordonskostnader. Lösning: Kör om kalkylen i ny EVA-version (2.94). Denna version redovisar effekterna på ett mer detaljerat sätt, i övrigt ingen förändring jämfört med tidigare version (2.93). Hanteringsalternativ i SEB mall: För nya SEBar används reviderad förifylld SEB mall: ” SEB EVA ”. I redan påbörjade SEB-versioner klistrar man in resultatet från EVA 2.94 på samma sätt som tidigare. Sedan justeras formler i flik ”0.5…” så att de stämmer överens med gulmarkerade formler i SEB version: ” SEB EVA ”.


Ladda ner ppt "Felrättning och information: uppdaterad uppdaterad"

Liknande presentationer


Google-annonser