Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkanalys och språkfilosofi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkanalys och språkfilosofi"— Presentationens avskrift:

1 Språkanalys och språkfilosofi
Språket är tankens medium – och tanken är filosofens undersökningsobjekt

2 Varför studerar och analyserar filosofer språk?
Allting som en människa kan uttrycka uttrycks i olika former av språk. För att kunna reda ut olika filosofiska problem måste språket självt undersökas. Många av de klassiska filosofiska problemen bottnar i att det generellt är svårt att beskriva många filosofiska områden med vårt vardagsspråk. Därför måste en filosof vara bekväm med språkanalys, tolkning och att hitta på nya begrepp.

3 Vad är språk? Går det att tänka utan språk?

4 Semiotik – språk som teckensystem

5 Den semiotiska triangeln
Uttryck Ordet/begreppet Mening Ett ords betydelse Referens Föremålet/företeelsen som det refereras till

6 Uttryck: ordet ”kvadrat”
Exempel: kvadrat Uttryck: ordet ”kvadrat” Mening: Fyrhörnig, plan figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta Referens:

7 Kom på ett eget exempel!

8 Olika definitioner Vardagsspråkliga definitioner: Så som begrepp definieras i vardagsspråket. Ex: Bollar är runda och studsar. Lexikala definitioner: Ett begrepps definition i en ordbok. Ex: En boll är ett, ofta klotformat, föremål som används i lekar, bollspel, bollsportar och vid viss fysisk och mental träning. Stipulativa definitioner: Begrepp som är klart definierade för ett syfte. Ex. Med ordet ”boll” kommer jag i det här sammanhanget mena fotboll.

9 Problem med begrepp Vaghet: svårdefinierat begrepp på grund av att det är vagt och otydligt. Mångtydighet: ett begrepp som kan betyda flera olika saker. Tolkning: att försöka förstå ett visst begrepps mening genom sitt sammanhang. Precisering: att tydligare avgränsa ett begrepp för att göra det mer användbart.

10 Kom på några begrepp som kan betyda flera olika saker!

11 Sakpåståenden och värdesatser
Det finns en skillnad mellan sakpåståenden som beskriver fakta och värdesatser som beskriver värderingar. ”Väggen är rosa” är exempelvis ett sakpåstående medan ”Den rosa väggen är ful” är en värdesats. Det är viktigt att särskilja på dessa två typer, men ofta blandas de samman i exempelvis debattartiklar.

12 Övningsuppgift: språkfilosofi och språkanalys
Gör en lista på tre begrepp. Ett begrepp ska vara ett enkelt ord som du är säker på betydelsen av, ett begrepp ska vara svårare och det sista begreppet ska du hitta på själv. Du ska skriva: Meningen, uttrycket och referensen för varje begrepp samt Definiera dem vardagsspråkligt, lexikalt och stipulativt


Ladda ner ppt "Språkanalys och språkfilosofi"

Liknande presentationer


Google-annonser