Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik 101.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik 101."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik 101

2 Olika typer av källor Intervju Bok Hemsida Databas Dagbok Blogg Böcker
Tv-program Radio-program Tidningsartikel

3 Kvarleva En fysisk sak som man kan undersöka Fördelar Nackdelar
Hög trovärdighet Fysiskt bevis Kan berätta att det fanns yxor Hur de såg ut Nackdelar Det är lätt att man gör egna tolkningar Drar felaktiga slutsatser

4 Berättande källa Källor som berättar om olika händelser; dagbok, vittnesmål, protokoll Fördelar Ofta nära i tid Ofta förstahandskälla Nackdelar Den som berättar kan ha egna åsikter Den som berättar kan ha fel information

5 Källkritisk analys Att vara källkritisk behöver inte betyda att man ska leta fel eller vara skeptisk Att vara källkritisk handlar FÖRST om att ta reda på vem, varför och när en källa uppstod När man tagit reda på detta kan man avgöra hur trovärdig en källa är

6 Först är man källkritisk - sen letar man efter källor
Att vara källkritisk eller att göra en källkritisk analys är inte något man gör i slutet av ett arbete – det är där man börjar! Vem kan svara på min fråga!? Vart kan jag hitta en trovärdig källa!? Vilken källa ska jag ha? Intervju? Wikipedia? Islam.se? Hur ber man inom islam? När man sen har en massa trovärdig fakta, kan man börja skriva!

7 VEM – beroendekriteriet
Om man kan ta reda på VEM som står bakom en källa - ökar trovärdigheten Är det någon med relevant utbildning – ökar trovärdigheten Är källan beroende av andra källor? Wikipedia är beroende av andra källor Ett vittnesmål bör inte vara beroende av andra källor

8 VARFÖR – tendenskriteriet
Kan man få reda på VARFÖR någon skapat en hemsida eller skrivit en bok – ökar trovärdigheten Om någon är tydlig med sitt syfte – ökar trovärdigheten Vad har källan för syfte – vilken är dess tendens, en tendens att vilja påverka

9 NÄR – närhetskriteriet
Kan man få reda på NÄR en källa uppstod – ökar trovärdigheten Forskning är bra om den är så aktuell som möjligt I historiska sammanhang är det bra om källan är nära i den tid man studerar för att vara trovärdig

10 Källkritisk analys Litteraturlista: Analys Wikipedia, islam, 2017
”Livet som muslim”, Jan Hjärpe, 2009 Aftonbladet, 2015 Analys ”Nu har jag försökt svara på min fråga om hur man ber inom islam. På wikipedia finns det mycket bra fakta och den är trovärdig därför att man kan se när texten är skriven. Då vet man att det är skrivet i nutid, alltså inte för 50 år sedan. Sen läste jag i en bok av Jan Hjärpe, han är forskare inom islam och är därför väldigt pålitlig som källa. Tyvärr är det på ett väldigt svårt språk och därför har jag svårt att förstå vad han menar…”

11 Viktiga begrepp Kvarleva Berättande källa Källkritisk analys
Beroendekriteriet Tendenskriteriet Närhetskriteriet

12 Checklistan – källkritisk analys


Ladda ner ppt "Källkritik 101."

Liknande presentationer


Google-annonser