Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Källkritik Värdera sanningshalt Bedöma trovärdighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Källkritik Värdera sanningshalt Bedöma trovärdighet."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Källkritik Värdera sanningshalt Bedöma trovärdighet

2 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Identifiera källan Vem är upphovsmannen? Information om upphovsmannen? Till vem vänder sig källan?

3 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Vilket slags information? Fakta – ett riktigt svar måste finnas Förklaringar – varför är det på ett visst sätt? Åsikter – vad någon tycker, tror och anser

4 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Fyra traditionella principer Beroende Tendens TidÄkthet

5 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Fyra traditionella principer Beroende Tendens Tid Äkthet

6 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Äkthet Är källan vad den utger sig för att vara? Svårt kontrollera äkthet på elektroniska dokument Titta runt på webbplatsen: ”Om den här sidan”, adress, kontaktuppgifter, etc.

7 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Fyra traditionella principer BeroendeTendens Tid Äkthet

8 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Tid Är informationen aktuell? Tidsproblem på Internet När uppdaterades sidan senast? Tänk på: att sidan har uppdaterats bevisar inte att alla uppgifter på sidan är uppdaterade!

9 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Fyra traditionella principer Beroende Tendens TidÄkthet

10 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Beroende Två källor som ger samma information ökar trovärdigheten – men bara om de är oberoende av varandra. Om de däremot har hämtat uppgifter från varandra är trovärdigheten inte större än om bara en källa hade funnits.

11 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Beroende, forts. Har berättelsen traderats – gått i flera led? På Internet är det vanligt att uppgifter hämtas från andra webbsidor och återanvänds Gå till primärkällan om det är möjligt! Kolla uppgifter med en oberoende källa.

12 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Fyra traditionella principer Beroende Tendens Tid Äkthet

13 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Tendens Part i målet kan misstänkas för att vara tendentiös, otillförlitlig. Till exempel länders regeringar, politiska partier, intresseorganisationer, företag, kommersiella organisationer, etc. Har källan något att vinna på att ge en skev bild av verkligheten?

14 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Var är informationen publicerad? Fritt ute på Internet? I bibliotekets utbud?

15 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Dagstidningar Produceras snabbt Vill gärna vinkla och ge en bra ”story” Innehåller ibland rena faktafel

16 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Vetenskapliga texter Systematisk kritisk diskussion Forskare tvingas ta hänsyn till olika perspektiv

17 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Databaser täcker olika typer av tidskrifter: PopulärtidskrifterVetenskapliga tidskrifter Academic Search Premier Artikelsök Presstext/Mediearkivet Web of Science

18 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Peer review Före publicering granskas artiklar av andra forskare. Avgör om artikeln håller vetenskaplig standard. Ökar tillförlitligheten.

19 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Hur vet jag om peer review finns? Kolla upp tidskriften i tidskriftsförteckningen Ulrich’s Online Vissa databaser kan begränsa sökningen till material med peer review

20 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Internet Vilka ligger bakom webbplatsen? Vad skriver andra om sidan? Vilka länkar till sidan?

21 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Vem i hela världen kan man lita på? Källkritk och sunt förnuft - hjälpmedel för att bedöma trovärdigheten. Tänk alltid kritiskt! ”Källkritik kan alltså inte ersätta kunskap. Men man kan med hjälp av källkritik bli medveten om vilket slags kunskap man behöver.” Torsten Thurén (2003) Sant eller falskt: metoder i källkritik


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Källkritik Värdera sanningshalt Bedöma trovärdighet."

Liknande presentationer


Google-annonser