Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik på Internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik på Internet"— Presentationens avskrift:

1 Källkritik på Internet
Källa:

2 Vad är en källa? En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom en källa som vi hämtar information om något. Med en källa for information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en berättad framställning. Inom den traditionella källkritiken delar man in källor i tre typer: →→Skriftliga. Text i alla dess former. →→Muntliga. Intervjuer och vittnesmål. →→Materiella. Fysiska ting som bar vittnesbord om skeenden.

3 Olika typer av källor →→Sekundärkälla. Den informationsbärare som återger något som den ursprungliga källan förmedlat. En tidningsartikel om internetutvecklingen i Sverige som är baserad på fakta från .SE är således en sekundärkalla. →→Tredjepartskälla. Återger det som en sekundarkälla har meddelat. En blogg som citerar en tidnings-artikel om Internetutveckling baserad på fakta från .SE är med andra ord en tredjepartskälla. En tredjepartskälla, hur intressant den än är, godkänns sällan eller aldrig som en fullvärdig källa i formella sammanhang inom utbildning och yrkesliv. Primärkälla – informationens ursprung. En primarkälla är den bästa formen av källa och den du förmodas använda om du exempelvis skriver en uppsats eller arbetar med informationsinhämtning eller omvärldsanalys. Det är viktigt att vara medveten om att även primärkällor behöver granskas och att du bör förhålla dig kritisk till dem.

4 Hur påverkar svaren på frågorna ovan ditt sätt att värdera källan?
Checklista! Undersök källan När du hämtar information från en källa bör du besvara följande frågor för att värdera den. Vem står bakom källan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som behärskar ämnet? Är det någon du litar på? Varför är källan skapad? Är det för att informera? Är det för att presentera fakta? Är det för övertyga dig om något? Är det för att påverka en opinion? Är det för att sälja dig en produkt eller tjänst? Är det för att underhålla dig? Hur påverkar svaren på frågorna ovan ditt sätt att värdera källan? Tänk kritiskt! Vinklad information Rykten och förtal Politisk propaganda Bedrägliga affärer

5 DOMÄNER & ADRESSER En grundlaggande kunskap när det gäller
att granska källor på nätet är att känna till lite om hur Internets adresseringssystem, det så kallade domännamnsystemet (DNS) fungerar. En webbadress kan inte sällan hjälpa dig att göra slutledningar om vem som står bakom källan. Nu ska vi kolla på delarna i denna länk:

6

7 Whois – kolla domänen Om du känner dig misstänksam mot en webbsida – kolla vem som ligger bakom sidan. Använd dig av söktjänsten Loopia eller .se för att söka bakgrundsfakta.

8 Uppgift Besök din eller en annans skolas webbplats, för nu ska vi titta på den med källkritiska ögon! Tiundaskolan Gränbyskolan Nannaskolan Katarinaskolan Kunskapsskolan Webplatsens syfte: Informera? Sälja? Underhålla? Någonting annat? Webplatsens äkthet Aktuell? Är informationen på webplatsen aktuell eller inte? Kolla adressen – vad säger den? Dolda/öppna värderingar? ÄR SIDAN TROVÄRDIG?

9 Dags för film!

10 Testa din källkritiska sida!
Gå in på Kolla detta: Är källan aktuell eller inte? (kan vara svårt i detta ”ekologiska system” med återbruk.) Är källan oberoende eller inte? Är det en förstahandskälla eller andrahands? Wikipedia är tex en andrahandskälla (titta längst ner i artiklarna för att kolla ursprunget) Är källan trovärdig eller inte? Kolla Om-sidan, känns det som att den här personen eller organisationen har sagt det? Är källan tendensiös eller inte? Är den färgad av vissa värderingar, av vissa åsikter? Kan man använda tendensiösa sidor i ett arbete? Beror på.

11 Att skriva enkla källhänvisningar
Tänk alltid på detta! Om-sidan Vem är avsändaren? Saknas Om-sidan bör man vara uppmärksam! Om-sidan talar om vem som står bakom sidan(privatperson, företag, organisation) och vad sidans syfte är. Ange alltid källan! Att skriva enkla källhänvisningar Böcker: Författare, titel. Årtal Artiklar: Författare, titel. Tidskrift, nummer, årtal WWW-adresser: Författare, titel, publiceringsdatum, URL-adress, datum när du hämtade informationen.

12 Viktiga ord inom källkritiken
Förstahandskälla = Första person/text som berättar något, ett ögonvittne t ex. Andrahandskälla=person/text som fått info av förstahandskällan Syfte=avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon skrivit/sagt eller gjort något) Tendensiös=riktning, en källa lutar åt ett visst håll, inte objektiv Objektiv=ren fakta utan åsikter el känslor, står inte på någon sida, är neutral (motsats är subjektiv) Aktualitet (tid) = när något skrivits ner, när hemsidan uppdaterats Perspektiv=man ser saker på olika sätt, man ser en händelse från olika synvinklar/utgångspunkter Äkta=något som inte är förfalskat, något som är verkligt, sant Trovärdig=en källa som man kan lita på Muntlig källa= Intervjuer och vittnesmål. Skriftliga källa= Text i alla dess former. Materiell källa= Fysiska saker som byggnader, fingeravtryck etc.


Ladda ner ppt "Källkritik på Internet"

Liknande presentationer


Google-annonser