Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop RMPG MD Alvesta 20 okt 2016 Arbetsformer för RMPG MD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop RMPG MD Alvesta 20 okt 2016 Arbetsformer för RMPG MD"— Presentationens avskrift:

1 Workshop RMPG MD Alvesta 20 okt 2016 Arbetsformer för RMPG MD
Syfte och mål: Att genom dialog och grupparbete nå en gemensam målbild för effektiva och hållbara arbetsformer för RMPG MD, som kan bidra till att vi når uppsatta mål.

2 Mötesöversikt 2016 RMPG MD Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec
25/1 (V) 8-9/3 (F) 25/4 24/8 20-21/10 6/12 AU (fr aug) 5/10 21/11 SÖ RAD 14/9 Centrum- råd hjärta 11/2 23/3 30/9 16/11 RSL 2/2 6/4 1/6 31/8 13/10 V: Videomöte F: Fysiskt möte

3 RMPG MD utgörs av: Robert Ring, ordf, Region Östergötland
Gunnita Augustsson, sekr, Landstinget i Kalmar län Liselotte Joelsson, Region Östergötland Ann-Charlotte Mengel, Region Östergötland Micael Edblom, Region Jönköpings län Anna Österström, Region Jönköpings län Annkristin Svensbergh, Landstinget i Kalmar län Björn Forsberg, Landstinget i Kalmar (+ SÖ RAD) Ev ytterligare utvecklingsresurs (enl möte m RMPG MD 24 aug)

4 Arbetsutskott till RMPG MD (enl beslut RMPG MD 24 aug 2016)
Robert Ring (ordf) Gunnita Augustsson (sekr) Liselotte Joelsson (RÖ) Anna Österström (RJL) Ytterligare repr fr Kalmar län?

5 Dags för Workshop – med ett kreativt och lösningsfokuserat sinne!
Målsättning: Utarbeta gemensamma spelregler för arbete och samverkan inför, under och mellan ordinarie möten Förslag på utgångspunkter: Resurseffektiva arbetssätt Rätt använd kompetens Arbetsfördelning

6 Utarbeta spelregler för arbete och samverkan inom RMPG MD
Inför möten Under möten Mellan möten

7 Återsamling helgrupp – 45 min
Workshop-upplägg Bord /rum 1 Bord /rum 2 Annkristin ”värd” Micael ”värd” Grupparbete – 45 min Grupparbete – 45 min Annkristin (värd) Ann-Charlotte Robert Micael (värd) Björn Gunnita Återsamling helgrupp – 45 min

8 ”Om alla är förberedda och pålästa krävs mindre
tid för resp punkt” Spelregler för resurseffektiva möten och arbetssätt: Vara förberedda. Avsatt tid för att vara påläst

9 Inför möten VAD HUR VEM NÄR
Input fr alla om vad som är viktigt att tas upp Alt 1: Mejlas till sekr Alt 2. Skriva upp på gemensam ärendelista på webben Alla Senast 3 v innan RMPG-möte Prioritering och nedbrytning av ärenden Initialt bör identifiering av RMPGs huvudfrågor göras. Utgör sedan underlag för prio. Ordf/AU Senast 2 v innan RMPG-möte Sortering av ärenden och skapande av agenda Agenda med en återkommande struktur Tydligt ansvar samt tid för resp punkt AU Förberedda inbjudna deltagare Skriftlig info till inbjudna föredragande om avsatt tid, syfte och målgrupp AU/alt utsedd person Senast 2 v innan mötet Förberedda ledamöter Kallelse med agenda och bilagor Sekr Senast 1 v innan RMPG-möte Eget ansvar för att avsätta tid för att förbereda ärenden och andra uppdrag Kontinuerligt Om alla är förberedda och pålästa krävs mindre tid för resp punkt

10 Under möten VAD HUR VEM NÄR Agenda med struktur Utveckl o disk
Rapporter Beslut föregående möte (Beslut detta möte) Handlingsplan AU, men allas ansvar under mötet Effektiva möten Respekt för avsatt tid Kort inledning och bakgrund, fokus på kärnfrågan Alla Sammanfatta punkter och ”beslut”/ö.k. Ordf Efter varje pkt Tidhållare Varje pkt Nyttja faciliteringsmetoder och interaktiva arbetssätt när så är lämpligt AU ”Effektiv” mötes-dokumentation Kortare mötesanteckningar (struktur=agendan) med tydlighet i beslut, aktiviteter samt ansvar

11 Mellan möten VAD HUR VEM NÄR Tydliga uppdrag Mall för uppdrag AU
Tydliga övriga ärenden Ärenden tidssätts och kommuniceras till ansvarig AU alt av AU utsedd person Senast 2 v innan RMPG-möte Kommunicera ”RMPG-beslut” ut i linjen på hemmaplan Upparbete rutin för kommunikation ”i linjen” Alla eller… RR, RÖ ME, RJL AKS, LTK Kontinuerligt arbete med årsrapport Återkommande inslag och allas delaktighet Alla Uppdatera tertialvis? Planera arbetstid för uppdrag Tydlighet i uppdrag och förväntningar på insats (särskilt avsatt resurs inom resp region/lt?) Enligt ö.k vid RMPG-möten samt enligt årsplanen

12 Att-göra-lista VAD VEM NÄR Mall för mötesanteckningar AU
Digitalt mötesrum Robert/eSPIR Kommunikationsmtrl om RMPG MD Teambuilding för alla i RMPG Robert Identifiering av huvudfrågor för RMPG MD (resp centrumrådet, RSL, SVN?) Robert/AU Årshjul/-planering

13 Handlingsplanen – dag 2 om vi hinner…
1. Vad ska vara kvar? VARFÖR ? 2. Vad ska vi ta bort ? VARFÖR? 3. Behöver något omformuleras, t ex mål, åtgärd, ansvar osv? HUR? 4. Saknas något? VAD och VARFÖR?


Ladda ner ppt "Workshop RMPG MD Alvesta 20 okt 2016 Arbetsformer för RMPG MD"

Liknande presentationer


Google-annonser