Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsernas Informationsförsörjning IED

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsernas Informationsförsörjning IED"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsernas Informationsförsörjning IED
Förstudie iterat #2 Leveranser och behov för LST (version 1.0)

2 Övergripande iteratplan
Förarbete: IED-krav, inventering, analys Generella styr- och stödartefakter (info modell, målmodell, ark principer etc) #3 Strukt info / anläggn register #2 Elektroniska dokument #4 Presentationsyta #5 Rapportering 30/9 -17 30/9 2017 #4.1 Presentationsyta #3.1 Strukt info / anl reg #2.1 Elektr dokument #1 Stora förbränningsanläggn #n Kommande rapporteringar?

3 Iterat #2 - Vilka dokument är det?
”Svarta dokumenten” som är prioriterade inom iterat #2, enligt juridikforums utredningar: Tillstånd och ändringstillstånd* Upphävande och återkallelse av tillstånd Beslut om tillståndsvillkor (nya, ändrade o.s.v) Beslut om upphävande av villkor Dispensbeslut avseende BAT-begränsningsvärde* Beslut om alternativvärden Upphävande/återkallelse av dispens avseende BAT-begränsningsvärde Avgörande i överinstans* MKB-dokumentet (information om förekomst av MKB) Statusrapport (ja/nej - information om förekomst av statusrapport) EBH-åtgärder (kopplade till nedläggning och statusrapporten)* Tillsynsrapporter* BAT-slutsatsdokument* Dispensbeslut för stora förbränningsanläggningar (82-83 §§ FSF-förordningen) Dispensbeslut för avfallsförbränningsanläggningar (105 § FFA-förordningen) Beslut om tillstånd eller föreläggande med villkor för avfallsförbränningsanläggningar (28, 32 eller 33 §§ FFA-förordningen) Dispensbeslut avseende begränsningsvärde för flyktiga utsläpp (84-84 §§ VOC-förordningen) *ska göras tillgängligt publikt

4 Iterat #2 - Vilka dokument är det?
”Grå dokumenten” (omfattas, men är inte prioriterade inom iterat #2) enligt juridikforums utredningar: Beslut om tillåtlighet* Beslut om upphävande/återkallelse av tillfällig dispens (24:3 MB) Förordnande om verkställighet* Beslut om prövningstillstånd* Överklagande* Beslut om inhibition av verkställighet* Beslut om avskrivning* Beslut om avslag av överklagande* Beslut om villkor i ett föreläggande* Beslut om förbud mot fortsatt verksamhet* Tillståndsansökan* Minskningsplan (12 § VOC-F)* Behovsutredning tillsynsbehov Tillsynsplan BAT referensdokument* (information om offentliggörande) Information som tillsynsmyndigheten får från verksamhetsutövaren om att tillstånd tagits i anspråk. *ska göras tillgängligt publikt

5 Iterat #2 – leveranser Gå vidare med:
Utbyte och tillgängliggörande av information om elektroniska dokument (metadata och prenumeration via rss-flöden) Utveckla tillgängliggörande av tillståndsbeslut på naturvardsverket.se Avvakta med: Tillgängliggöra övriga elektroniska dokument i sin helhet Myndighetsinternt utbyte av elektroniska dokument i sin helhet

6 Iterat #2 Leveranser: Utbyte och tillgängliggörande av information om elektroniska dokument (metadata och prenumeration via rss-flöden) Utveckla tillgängliggörande av tillståndsbeslut på naturvardsverket.se Behov för LST (ta fram genomförandeplan): Implementera regler och rutiner för metadatasättning av nya och till dem relaterade IED-dokument Implementera teknisk lösning för lagring och tillgängliggörande av metadata via lokal katalog Förslag: Starta förstudie inom IT (samordna med liknande behov för andra områden): Skapa lagringsyta med publiceringstjänst Förbereda för att skapa stöd för dokumentpublicering (senare behov) Skapa lösning för tillgängliggörande av rss-nyheter om IED-dokument

7 Iterat #2 – leverans 1, Information om IED-dokument
Resultat - behov (tekniskt) för LST: Skapa katalog för metadata samt webbgränssnitt för visning av metadatapost Funktioner för uttag av metadatauppgifter ur befintliga system Skapa stöd för metadataredigering samt metadatapublicering Skapa prenumerationstjänst (RSS- eller Atomflöde) med enkelt gränssnitt för metadata (”metadatakort”) Förslag – starta förstudie inom IT (samordna med liknande behov inom andra områden: Skapa lagringsyta med publiceringstjänst Förbereda för att skapa stöd för dokumentpublicering (senare behov) (kan vara allt från manuellt till helautomatisk)

8 Iterat #2 – leverans 1, Information om IED-dokument
Behov (linje/organisation) för LST: Implementera nationella regler och rutiner för metadatasättning av nya och till dem relaterade IED-dokument Projektet tar fram: Översiktlig rutinbeskrivning för att metadatasätta och publicera RSS-nyheter om nya IED-dokument enligt beslutad metadataprofil. Rutinen samordnas med förslag till teknisk lösning.

9 Iterat #2 –leverans 2, tillståndsbeslut på NV:s hemsida
Konsekvenser för LST (preliminärt): Görs redan. Behov av att tydliggöra och säkerställa rutiner för att överföra MPD-beslut till NV. (tydligare krav behövs från NV) Preliminära resultat, behov (tekniskt) för LST: Inga tekniska behov

10 Arbetsprocess - leverans 1
Bilden behöver uppdateras med ny version/ED

11 Konsekvenser för LST: Ta fram och implementera nya rutiner för handläggare (likvärdiga begrepp/rubriker mm, rutiner för publicering) Extra arbetsmoment – fylla i metadata Fördelar: Enklare att få information om andra myndigheters IED-dokument, vilket underlättar möjlighet till mer likvärdiga beslut/bedömningar Ökad transparens kring våra IED-processer


Ladda ner ppt "Länsstyrelsernas Informationsförsörjning IED"

Liknande presentationer


Google-annonser