Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Känn dina läkemedel – riksomfattande Läkemedelsdagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Känn dina läkemedel – riksomfattande Läkemedelsdagen"— Presentationens avskrift:

1 Känn dina läkemedel – riksomfattande Läkemedelsdagen
Vem vet din medicinering? Känn dina läkemedel – riksomfattande Läkemedelsdagen

2 I diaserien beskrivs Vad en läkemedelslista är
Varför det är viktigt att läkemedelslistan är aktuell På vilket sätt aktuella medicineringsuppgifter utnyttjas Diaserien har utarbetats i anslutning till den nationella årliga Läkemedelsdagen – temat 2017 är utnyttjandet av aktuella medicineringsuppgifter Läkemedelsdagen 2017

3 Vad är en läkemedelslista?
Läkemedelslistan innehåller samlad aktuell information om alla de läkemedel som du använder Receptläkemedel Egenvårdsläkemedel Kosttillskott Vacciner Preparatets namn, använd dos och användningsändamål Läkemedelslistan är en aktuell, individuell förteckning över de preparat som du använder Utöver egentliga läkemedel antecknas även vitaminer och spårämnen, växtbaserade läkemedelspreparat och andra ”naturprodukter” Det är viktigt att det i listan anges den dos som du faktiskt använder – inte den dos som anges i receptet Läkemedelsdagen 2017

4 Varifrån får man en läkemedelslista? (1/2)
Läkemedelslistan kan vara: En handskriven lista på ett papper eller t.ex. på en patientorganisations blankett En lista som skrivits ut från ett datasystem av en läkare eller sjukskötare En lista som skrivits ut från apotekets datasystem En lista som gjorts med dator t.ex. i tjänsten Lääkekortti En lista som upprätthålls i mobilutrustning, t.ex. med hjälp av applikationen Lääkkeeni Kontrollera innehållet i den lista som skrivits ut åt dig: En läkemedelslista som skrivits ut på ett sjukhus eller en hälsovårdscentral innehåller endast de läkemedel som den aktuella vårdplatsen känner till. En läkemedelslista som skrivits ut på ett apotek kan innehålla alla läkemedel som ordinerats dig, fastän du inte längre skulle använda en del av dem Läkemedelslistor som skrivs ut ur datasystem innehåller inte nödvändigtvis egenvårdsläkemedel eller kosttillskott som du använder. De kan också ha samverkningar med andra läkemedel. Anteckna de receptfria produkter som du använder i läkemedelslistan, så att uppgifter om att du använder dem förmedlas till läkare och apoteket följande gång du sköter dina ärenden. Läkemedelsdagen 2017

5 Varifrån får man en läkemedelslista? (2/2)
På Mina kanta-sidorna ( kan du skriva ut en aktuell lista över dina elektroniska recept Komplettera listan med egenvårdsprodukter och kosttillskott som du använder Obs. På Mina Kanta-sidorna kan man dölja sina recept – dold information kan medföra risk, om hälso- och sjukvårdspersonalen inte känner till vilka läkemedel du använder i ett akut sjukdomsfall eller när en ny läkemedelsbehandling påbörjas På Mina Kanta-sidorna kan du skriva ut en lista på dina elektroniska recept. Listan ska kompletteras med preparat som ordinerats på papper och per telefon, samt även med de receptfria produkterna som du använder. Det rekommenderas inte att man döljer information för hälso- och sjukvårdspersonalen, eftersom det då inte går att kontrollera hur olika läkemedel samverkar. Vårdbeslutet i händelse av ett akut sjukdomsfall kan då inte heller grundas på faktiska medicineringsuppgifter.

6 Exempel på en läkemedelslista (1/3)
Dosen Användningssyfte Receptläkemedel som ordinerats av en läkare Amloratio 10 mg 1 tablett varje morgon Mot högt blodtryck Orloc 5 mg Hjärtmedicin AVSLUTATS Efexor Depot 75 mg (bytts ut: Venlafaxin Orion) 1 kapsel varje morgon Antidepressivt läkemedel Calcichew D3 Forte 1 tablett varje morgon och kväll Vitaminer Vagifem 10 ug 1 vaginaltablett 2 ggr/vecka För behandlingen av slemhinnorna Tenox 10 mg 1 tablett vid behov till natten Sömnmedicin Preparat som köpts receptfritt Otrivin-nässpray 1 spraydusch 3 gånger per dag vid behov Förkylning Rennie 1 tablett vid behov Mot halsbränna TraneMax-tranbärspreparat 1 kapsel varje morgon och kväll För att förebygga urinvägsinfektion Kom också ihåg att uppdatera din läkemedelslista alltid då doseringen ändras, ett läkemedel avslutas eller du börjar använda ett nytt läkemedel! Läkemedlen har indelats i läkemedel som ordinerats av läkare och receptfria läkemedel Läkemedelsdagen 2017

7 Exempel på en läkemedelslista (2/3)
Handskriven lista Läkemedlen har indelats i läkemedel som tas regelbundet och som tas vid behov Läkemedelsdagen 2017

8 Exempel på en läkemedelslista (3/3)
Lista som skrivits ut ur sjukhusets patientinformationssystem Här syns när läkemedlen tagits Läkemedelsdagen 2017

9 Varför är det viktigt att ha en läkemedelslista?
Endast du vet vilka läkemedel du faktiskt använder Dina medicineringsuppgifter överförs inte alltid i elektronisk form från en vårdplats till en annan Inte ens ett elektroniskt recept garanterar alltid att den yrkesutbildade vårdpersonalen har aktuell information om din medicinering Ibland kan de uppgifter som inskrivits i receptet avvika från den dosanvisning som använts hemma Information om egenvårdsläkemedel och kosttillskott är också viktig när man fattar beslut om vården Patienten ansvarar också för att känna till de egna läkemedlen och det ligger också i eget intresse. Det är viktigt att det i läkemedelslistan endast finns med läkemedel som faktiskt används. Information om läkemedelsändringar som t.ex. gjorts när en patient hemskrivits efter en sjukhusperiod finns inte nödvändigtvis i den vårdande läkarens patientinformationssystem på hälsovårdscentralen. Det kan hända att läkaren ger en muntlig ordination om att ändra doseringen, men att doseringsanvisningen inte ändras i receptet den ska emellertid ändras i den egna medicineringslistan! Läkemedelsdagen 2017

10 Vilken nytta har man av läkemedelslistan?
Du känner själv till namnen på de läkemedel som du använder, dosering och användningssyfte. De mål som uppställts för läkemedelsbehandlingen kan bättre uppnås. En farmaceut, provisor eller läkare kan kontrollera om din medicinering ger samverkningar eller om något av dina symtom kan bero på de läkemedel du använder I akuta vårdsituationer behöver hälso- och sjukvårdspersonalen uppgifter om din medicinering så att vårdbesluten grundar sig på rätt information Det finns situationer då en person inte själv kan säga vilka läkemedel han eller hon använder. Även i händelse av sådana situationer är det viktigt att det finns en uppdaterad läkemedelslista. Läkemedelsdagen 2017

11 Ha alltid läkemedelslistan med dig
Visa läkemedelslistan när du sköter ärenden på apoteket eller inom hälso- och sjukvården Eventuella sam- och biverkningar kan kontrolleras Uppdaterad information antecknas i patientinformationssystemet Hälso- och sjukvårdspersonalen är sekretesskyldig Ha alltid läkemedelslistan med dig – den tryggar din vård också i överraskande situationer Det lönar sig att alltid ha med läkemedelslistan, eftersom man i överraskande sjukdomsfall inte nödvändigtvis själv kan berätta om sin medicinering och det då är lätt för en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården att kontrollera informationen i listan Det är också i patientens intresse att hälso- och sjukvårdspersonalen när som helst kan granska om medicineringen orsakar samverkningar och om ett nytt läkemedel passar med de som tidigare används Läkemedelslistan innehåller kritisk information med tanke på dataskyddet. Listan bör hanteras omsorgsfullt då man har med den. Förvara den t.ex. i plånboken (I tjänsten Lääkekortti.fi kan du skriva ut en lista i rätt storlek som passar för plånboken!) Läkemedelsdagen 2017

12 Uppdatera din läkemedelslista!
Uppdatera läkemedelslistan alltid då det sker ändringar i din medicinering Be en läkare, sjukskötare eller apotekets farmaceut att nu och då tillsammans med dig granska att din lista är uppdaterad Upprätthåll en enda aktuell lista Uppdatera listan alltid då doseringen ändras, ett läkemedel avslutas eller du börjar använda ett nytt läkemedel, eller då du börjar använda ett receptfritt preparat Ibland kan läkemedelsanvändare ha flera listor som skrivits ut på sjukhuset, hälsovårdsstationen och apoteket det är viktigt att det finns bara EN lista, som har uppdaterade uppgifter och som motsvarar verkligheten Läkemedelsdagen 2017

13 Känn dina läkemedel Gör en egen läkemedelslista - se också till att din anhöriga har sin läkemedelslista i skick! Fråga modigt om råd på apoteket, av din sjukskötare eller läkare! Många äldre människor har många läkemedel och medicineringen ändras ofta – se gärna till att också din närmaste har en läkemedelslista som hålls uppdaterad! Läkemedelsdagen 2017


Ladda ner ppt "Känn dina läkemedel – riksomfattande Läkemedelsdagen"

Liknande presentationer


Google-annonser