Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?"— Presentationens avskrift:

1 Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?
Vem begår brotten? Straff eller vård? Diskussionsfrågor

2 Sverige – ett rättssamhälle
Alla är lika inför lagen – ingen är på grund av makt, ekonomi, kön eller sexuell läggning undantagen lagen och alla skall dömas efter samma spelregler Ingen är skyldig innan han/hon är dömd i en domstol – man är oskyldig ända tills motsatsen bevisas. Var och en har rätt till försvar i domstol - på egen hand eller med hjälp av en advokat. Inklusive ”rättshjälp” – hjälp att betala kostnaderna med advokat mm. Lagarna stiftas av de folkvalda politikerna i riksdagen – folkets representanter beslutar över vilka lagar som skall gälla. Det är upp till varje medborgare att känna till vilka lagar som gäller. (och att respektera lagarna…)

3 Straffskalan Domstolen avgör inte bara om man är skyldig eller oskyldig. De bestämmer också vad man skall få för straff och hur länge. En straffskala innebär att olika brott anses olika grova, och därför ger olika stränga straff. Till exempel: En man rånar en bensinmack. Han binder och hotar personalen, tar pengarna och sticker iväg med kronor. Vad blir straffet? Förmodligen grovt rån. Om straffskalan inte hade funnits så hade han ju lika väl kunnat skjuta personalen och ta pengarna. Straffet skulle ju ändå bli det samma.

4 Vilka är straffen? Böter: Penningböter: en fastslagen summa, eller Dagsböter: antal dagar beroende på brottet och summa per dag i förhållande till den dömdes ekonomi. Villkorlig dom: Om man inte straffats tidigare kan man få en prövotid för att se om fler brott begås. Skyddstillsyn: En längre prövotid med övervakare. Fängelse: Ett tidsbestämt straff på en anstalt (14 dagar – livstid) Särskild vård: T.ex. psykiatrisk vård eller vård enligt socialtjänstlagen.

5 Hur många brott begås? Tillgreppsbrott 58% (stöld, snatteri, rån)
År 2012 anmäldes ca 1,4 miljoner brott i Sverige. Mer än ett brott på var tionde svensk. Tillgreppsbrott 58% (stöld, snatteri, rån) Brott mot person: 12% (misshandel, sexualbrott) Skadegörelse: 10% Bedrägeri: 4% Trafikbrott: 6% Narkotikabrott: 3% Övriga: 7%

6 Ungdomar och brott Ungdomar (15-24 år) begår brott i högre utsträckning än äldre. Varför? Ungdomsbrottsligheten skiljer sig från övrig brottslighet på några olika sätt. Ungdomar begår ofta brott tillsammans med andra i gäng. Typiska ungdomsbrott är stölder och skadegörelse, dessa är ganska ovanliga bland äldre. Typiska brott som oftare begås av äldre är bedrägeri, trafikbrott och sexualbrott.

7 Våldsbrott Enligt undersökningar som görs varje år så uppger 5-6% av de vuxna i Sverige att de blivit utsatta för våld eller hot. Ca 2% har blivit utsatta för alvarligare brott som har lett till synliga märken eller kroppsskada. ¼ av de svenska hushållen utsätts varje år för stöld eller skadegörelse 10-15% känner sig oroliga för att bli utsatta och väljer t.ex att inte gå ut under vissa tider.

8 Var inträffar våldet? Vem drabbas oftast av våldet?
Ute på gata eller restaurang: ca 40% På arbetsplatsen eller i samband med jobbet: 30% I hemmet: 15% På tåg, buss, spårvagn mm: 5% Vem drabbas oftast av våldet? Yngre män drabbas mest av gatuvåldet. Vissa yrkesgrupper drabbas i sitt jobb. Kvinnor utsätts i hemmen.

9 FRÅN HANDLING TILL PÅFÖLJD
1 BROTTET BEGÅS 2 POLISANMÄLAN 3 GRIPANDE 4 FÖRUNDERSÖKNING 5 ÅKLAGAREN ANHÅLLER 6 DOMAREN BESLUTAR OM HÄKTNING 7 ÅKLAGAREN VÄCKER ÅTAL 8 RÄTTEGÅNGEN

10 VARFÖR HÄKTNING HÄKTAS = HÅLLS I FÄNGSLIGT FÖRVAR FÖRHINDRA NYA BROTT
KAN INTE GÖMMA SIG KAN INTE RÖJA UNDAN BEVIS KAN INTE FLY

11 PERSONER I EN RÄTTEGÅNG
DOMARE (ORDFÖRANDE) – JURIST NÄMNDEMÄN – DÖMER, ”VANLIGA MÄNNISKOR” NOTARIE – SKRIVER PROTOKOLL, JURIST MÅLSÄGARE – UTSATT FÖR BROTTET ÅKLAGARE – HJÄLPER MÅLSÄGAREN TILLTALAD – MISSTÄNKT FÖR BROTTET FÖRSVARSADVOKAT – HJÄLPER TILLTALAD

12 PÅFÖLJDER PÅFÖLJD = STRAFF
PENNINGBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA PÅ EN GÅNG DAGSBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA I ETT VISST ANTAL DAGAR T EX 100 KR À 50 DAGAR SKYDDSTILLSYN: DU DÖMS TILL ATT TRÄFFA EN ÖVERVAKARE REGELBUNDET.

13 PÅFÖLJDER VILLKORLIG DOM: DU BLIR ”FRI” MEN BEGÅR DU ETT NYTT BROTT UNDER DENNA DOMEN SÅ BLIR DET FÄNGELSE. FÄNGELSE PSYKIATRISK VÅRD: DÖMS TILL VÅRD PÅ ÖPPEN ELLER SLUTEN ANSTALT. SAMHÄLLSTJÄNST: FÅR JOBBA INOM SAMHÄLLET ETT VISST ANTAL TIMMAR. FOTBOJA: EN SÄNDARE PLACERAS RUNT FOTEN SÅ ATT MAN HELA TIDEN SER VAR DU BEFINNER DIG

14 STRAFFENS SYFTE AVSKRÄCKA ANDRA (ALLMÄN PREVENTION)
AVSKRÄCKA HONOM/HENNE (INDIVID PREVENTION) SKYDDA ALLMÄNHETEN ANPASSA BROTTSLINGEN TILL SAMHÄLLET IGEN (RESOCIALISERING)

15 DOMSTOLAR TINGSRÄTTER 97 ST HOVRÄTTER 6 ST HÖGSTA DOMSTOLEN

16 Fängelse & rehabilitering
2012 togs 9500 personer in på anstalt i Sverige 40 % av de som dömts för brott återfaller  Det finns 55 fängelser i Sverige ”Vi skall arbeta för att människor som dömts för brott behandlas så att deras förutsättningar att leva ett laglydigt och värdigt liv ökar.” Kriminalvården

17 NORMER OSKRIVNA LAGAR OCH BESTÄMMELSER LÄR OSS NORMER VIA UPPFOSTRAN
VÄRDERINGAR OM RÄTT OCH FEL BEHANDLA VÅRA MEDMÄNNISKOR NORMKONFLIKT = EN GRUPPS NORMER SOM INTE STÄMMER ÖVERENS MED EN ANNAN GRUPPS

18 VISSTE DU ATT DET ÄR OLAGLIGT ATT BÄRA KNIV ELLER STICKVAPEN PÅ ALLMÄN PLATS OCH PÅFÖLJDEN KAN BLI BÖTER ELLER UPP TILL SEX MÅNADERS FÄNGELSE UNGDOMAR UNDER 15 ÅR MÅSTE ENLIGT LAG BÄRA HJÄLM NÄR DE CYKLAR RASISTISKA MÄRKEN, SYMBOLER ELLER KLOTTER KAN KLASSAS SOM BROTTET “HETS MOT FOLKGRUPP”.

19 VISSTE DU ATT DET ÄR OLAGLIGT ATT DRICKA ALKOHOL PÅ ALLMÄN PLATS OCH OM NÅGON GÖR DET HAR POLISEN RÄTT ATT BESLAGTA OCH HÄLLA UT ALKOHOLEN POLISEN HAR “UNDERRÄTTELSESKYLDIGHET” TILL ANDRA MYNDIGHETER. DET BETYDER T EX ATT EN PERSON SOM TAGITS AV POLISEN FÖR FYLLA, KAN FÅ PROBLEM NÄR HAN ELLER HON SÖKER KÖRKORTSTILLSTÅND

20 VISSTE DU ATT OM MAN INTE ANVÄNDER HJÄLM PÅ MOPED KAN MAN FÅ 400 KR I BÖTER HOT OCH TILL EXEMPEL SEXTRAKASSERIER ÖVER MOBIL ELLER MAIL, RÄKNAS LIKA ALLVARLIGT SOM OM DU STOD FRAMFÖR PERSONEN OCH SADE DET OM DU SKRIKER HORA ELLER ANDRA ORD MED SEXUELL ANSPELNING EFTER EN TJEJ, KAN DET ANSES VARA MISSTANKE OM SEXUELLT OFREDANDE

21 DISKUSSIONSFRÅGOR Vad i en människas liv är de mest avgörande för att han eller hon skall börja med kriminalitet? Vilka kopplingar finns mellan familjen/uppväxten och kriminalitet? En tonårskille som växer upp i Sverige idag löper femton gånger så stor risk att bli åtalad för ett grovt brott om man jämför med vad hans farfar hade i samma ålder. Hur kan det komma sig? Vilka förändringar i samhället har gjort detta möjligt? Killar är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken om man jämför med tjejer. Minst fyra av fem misstänkta brottslingar är killar. Är män mer kriminella av naturen? Kommer det att vara så även i framtiden? Varför/Varför inte? Var tycker du att samhället bör sätta in de största resurserna för att förhindra att människor begår brott?


Ladda ner ppt "Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?"

Liknande presentationer


Google-annonser