Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska språkets historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska språkets historia"— Presentationens avskrift:

1 Svenska språkets historia
Urnordiska – ( )  Runsvenska – ( )  Fornsvenska – ( ) Äldre nysvenska – ( )  Yngre nysvenska – ( ) Nusvenska – (1900-NU) Dagens svenska och Framtiden (Nu-?)

2 Urnordiska En av Sveriges perioder var före vikingatiden och denna periodens språk kallar vi för urnordiska. Urnordiska användes under 150 – 800 talet. Språket talades i Sverige, Norge, Danmark och Island, men efter 800 talet splittrades urnordiskan till flera olika språk: Svenska, Danska, Norska och Isländska. Urnordiskan är fortfarande ganska lik svenskan idag.

3 Runsvenska Runsvenska användes under vikingatiden.
I början av vikingatiden kunde man lätt förstå varandra vad man sa i Norden. Runor är Nordens äldsta skriftspråk. Det har funnits i 1000 år. I Sverige finns det ungefär runskrifter i sten.

4 Fornsvenska Kristendomen förde med sig det latinska alfabetet under medeltiden. Det latinska alfabetet innehåller 16 bokstäver och det är de alfabetet vi använder idag. Det finns 2 olika perioder, den äldre och den yngre.

5 Äldre perioden Fram till 1350-talet så hade varje landskap sina egna lagar. Äldre Västgötalagen är den äldsta bevarade texten på svenska, den skrevs år 1226. Man spred vidare lagarna muntligt.

6 Yngre perioden Flera lagar skapades.
I lagarna stod det att domslut skulle skrivas på Svenska och inte på Latin. I vissa städer i Sverige så pratade man lika mycket tyska som svenska. Det blev mycket låneord.

7 Äldre ny svenska På 1500-talet nåddes Sverige av två nyheter reformationen och boktryckarkonsten. Gustav Vassas bibel som den hette trycktes tack vare den nya tekniken i många exemplar och spreds över hela landet.

8 Yngre nysvenska Under 1700-talet hade läs- och skrivkunnigheten ökat så mycket att man kunde producera och sälja tidskrifter av olika slag. Att skriftspråk blev modernare innebar att det närmade sig talspråk. År 1786 grundades svenska akademien och tog fram diverse regel för stavning och grammatik. De reglerna är ganska lika de som gäller idag .

9 Nusvenska Det språk vi pratar idag kallas Nusvenska.
Alla ord som vi använder idag kanske inte har en svensk bakgrund. Under 1900-talet så lånade svenskan in många låneord från engelskan. År 1943 så kom ett förslag att ”älg” skulle skrivas ”älj” och ”sova” som ”såva” År 1960 så sa man ”du” istället för ”ni” till de personer man inte kände.

10 Dagens svenska och framtiden
• Det svenska språket har inte förändrats mycket de senaste 100 åren. • Vi får in nya ord från andra språk i svenskan. • under talet talade de flesta franska i Sverige. • Talspråket är inte gemensamt, men skriftspråket är gemensamt.

11 Hugo Olivia Jacob J Jacob R
Deltagande Hugo Olivia Jacob J Jacob R


Ladda ner ppt "Svenska språkets historia"

Liknande presentationer


Google-annonser