Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesskyddsfunktionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesskyddsfunktionen"— Presentationens avskrift:

1 Områdesskyddsfunktionen

2

3 Ekonomi 2015 = 65-70 milj till VG-län
2016 = ca milj till VG-län Kraftig ökning i tilldelning Extra pengar finns till att nyanställa

4 Prioritet 2016 Skog Tätortsnära programmet Marint skyddsarbete
Nya Komet

5 Naturreservat 2016 planeras beslut tas för 12 nya naturreservat och utvidgade naturreservat i länet . Främst i skog. Kan bli fler! Upp till 1200 ha produktiv skogsmark I Sjuhärad och Göteborgstrakten ca 5 st - Risvedens vildmark - Änggårdsbergen utvidgning - Marstrand - Färdsleskogen - Ormo

6 På väg mot NR 500!

7 På gång 2016 Tätortsnära (kontaktperson Jennifer Hood)
Programmet förlängs med 5 år Efter revidering 42 områden, Lst: 31st Kommuner: 11 st Totalt 17 områden som är skyddade, Lst 12 st Kommuner 5 st. Ett är fortfarande överklagat (Hjortmarka) 2015 Lst beslutar om 2 nya reservat: Galterö och Svartedalen, Bråtaskogen har vunnit laga kraft planerar Lst beslut om 3-4 nya tätortsnära reservat, övriga är pågående i olika faser

8 På gång 2016 Kompletterande arbetsmetod för formellt skydd av skog- Nya Komet (kontaktperson: Helena Bager) - En möjlighet för skogsägare i hela landet att ta initiativ till skydd av värdefull skog på sin mark - Ett komplement till ordinarie skyddsarbete hos myndigheterna - Införs från 2015 successivt i hela landet

9 Arbetssätt- Nya Komet Samverkan regionalt och lokalt
I samverkansgrupper med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, lokala sektorsråd, kontakt med skogsbolag, ideella naturvården Successivt införande Införandet har kommit olika långt i olika län över landet Informationsmöte för skogsbrukets representanter våren 2016 Satsning på information till markägare Samverkan med markägarnas företrädare i marknadsföringsgrupper Vilka skogstyper prioriteras Uppföljning Årlig sammanställning Kontrollstation senast 2018

10 Vilka områden kan skyddas?
Krav som ställs En skogsbiologisk värdekärna (NB/NVO/Okänd) Minst 2 ha stort Prioritering sker utifrån regional strategi för skydd av skog

11 Hur går det till? För att anmäla intresse
Gå in på Naturvårdsverkets länk, bevara dina höga naturvärden i skogen Skicka in intresseanmälan med karta till den lokala myndigheten Eller kontakta ditt lokala ombud/rådgivare och/eller Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen för mer information

12 På gång 2016 Marint (kontaktpersoner: maria Kilnäs, Anders Olsson, Ewa Lavett) - Arbete med marina skydd - Västerhavsprojekt med Lst Halland och Skåne Gemensam strategi för marint skydd Kopplingar till regeringsuppdrag mm

13 Delar i projektet Aktiviteter /delprojekt
Marin strategi En gemensam strategi för skydd & förvaltning av marina miljöer i Västerhavet Nya kunskapsunderlag Sedimentationsundersökningar (effekt av trålning) Fiskundersökningar (Fiskfauna som BM) Epibentos djupa bottnar (2015) Skyddsåtgärder Marint områdesskydd (nätverk) Fiskeförvaltning &regleringar - reglering av fiske i skyddade områden - reglering/skydd mot trålning - förslag nya hummerskyddsområden


Ladda ner ppt "Områdesskyddsfunktionen"

Liknande presentationer


Google-annonser