Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De intervjuade Är slumpmässigt utvalda:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De intervjuade Är slumpmässigt utvalda:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från Intervjuer med 40 ingenjörer hos arbetsgivare med över 100 anställda i Jönköpings län

2 De intervjuade Är slumpmässigt utvalda:
40 ingenjörer kvinnor och 29 män Medelåldern är 39 år åldersspridningen är 25 – 59 år De arbetar: Inom Landstinget % (3 personer) Statlig arbetsgivare 10% (4 personer) Företag med anställda 20% (8 personer) Företag med anställda 40% (16 personer) Företag med över 1000 anställda 22% (9 personer) Slumpmässigt utvalda ingenjörer från Sv Ing medlemsregister, alla på stora företag eller från offentliga sektorn med över 100 anställda. (28 % kvinnor- 72% män )Medelåldern för kvinnor är 40 för männen 39. Telefonintervjuer, för de som verkligen var intresserade att arbeta i ett litet företag ställde i fler frågor. Dessa svar redovisas i slutet av PP.

3 Strukturerade telefonintervjuer Frågeställningar
Fördelar/nackdelar små, stora företag Vad är det som får dig att välja en viss arbetsgivare? Vad är det som skulle få dig att byta jobb? Vad är det som skulle få dig att byta till ett litet företag? Vilken typ av förmåner vill du ha för att välja en viss arbetsgivare? Restider, flytta till ett nytt jobb? Alla har fått samma frågor inledningsvis. Efter ¾ av frågorna avslutades intervjun för de som ej var intresserade själva av att arbeta på ett litet företag.

4 Erfarenhet av att arbeta på ett mindre företag
* Nästan hälften av de intervjuade har personlig erfarenhet av att arbeta på ett mindre företag, före studierna och på sommarjobb. * 7 i ingenjörsroller, varav * 2 som första ingenjören på företaget. ”Jag har varit första ingenjören tidigare och vet vad det innebär och skulle kunna tänka mig det igen. Men inte just nu”. Alexandra 37 år Nästan hälften av de intervjuade hade någon gång haft en anställning på ett mindre företag, ofta som sommarjobb eller innan studier. Det är blandade erfarenheter och typ av företag elektriker, personlig assistent, affär, familjeföretag, egen företagare, ca 5 som ingenjör. + ¨två som hade arbetat som den första ingenjören.

5 Fördelar/nackdelar små stora företag
Stora företaget Lilla företaget Stora företaget har bättre resurser. Det är tryggare att arbeta på ett stort företag. Det är tydlig arbetsfördelning på det stora företaget. Det finns fler karriärvägar på det stora företaget. Fler att bolla med på ett stort företag. Mer byråkrati på ett stort företag. Lättare att påverka på ett litet företag Bredare och roligare arbetsuppgifter på ett litet företag. Snabbare beslutsvägar i ett litet företag. Del i hela processen i ett litet företag. Större utrymme och frihet i det lilla företaget Den som startat ett litet företag kan vara dålig chef. Vi har lyft fram de kommentarer som är mest frekventa i intervjuerna. Överlag så har ingenjörerna ganska bra koll på vad som skiljer stort och litet företag

6 Vad är det som får dig att välja en viss arbetsgivare?
Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter 63% Närhet till jobbet % Lönen % Kollegorna är viktiga % Varierande arbetsuppgifter % Stabilitet/trygghet % Bra ledning % Arbetsuppgifterna är det som är absolut viktigaste. De intervjuvade fick ”spåna fritt utan att vi gav några alternativ. De fick ange så många alternativ som de ville.

7 Intresset för att arbeta på ett litet företag
De intervjuade fick ange på en skala från 1- 4: 1- inte alls intresserad 2- inte särskilt intresserad 3- intresserad 4- mycket intresserad 10 % personer 25 % personer 52,5 % personer 12,5 % personer Det är fler än vi trodde, men intervjuareffekten är viktig här. MAO intervjuarens marknadsföring och påverkan.

8 65 % kan tänka sig att arbeta på ett litet företag!
”Inte i nuläget, men lite längre fram i tiden då jag blivit mer varm i kläderna” Dag 28 år (angav -inte särskilt intresserad) ”Jag har arbetat länge på Företaget och är inte alls främmande för att byta om rätt erbjudande kommer upp”. Paula 45 år (angivit -intresserad) Vi har slagit ihop inte alls intresserad och inte särskilt intresserad, 35% samt mycket intresserad och intresserad, 65%. Observera att Dag angivit ingivit inte särskilt men ändå intresserad i framtiden.

9 Vilken typ av förmåner vill du ha för att välja en viss arbetsgivare?
Flexibla arbetstider % Nära till jobb och förskola- 60% Hög lön % Möjlighet att jobba hemifrån- 58% Stuga på västkusten/Spanien- 23% Friskvårdsbidrag % Extra semester % Avsättning till pensionen- 8% Annat: Tex Elcykel, träna 3 tim i veckan, sommartid, julklapp, lång semester Frågan ställd till alla. Många är småbarnsföräldrar, frågor/förmåner som anknyter till att förenkla kombinationen med och familjen/barn är mycket viktigt. Fasta alternativ de svar med %-tal. Frisvar under ”annat”

10 Vad är det som skulle få dig att byta till ett litet företag?
Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter- 43% Bra betalt- 10 % Att ha mycket ansvar- 10 % Trivsel och bra kollegor- 8 % Nya utmaningar- 8 % ”Jag trivs bra på mitt nuvarande. Skulle jag få ett erbjudande skulle jag vara intresserad om det kändes rätt.” Martin 32 år Själva steget att aktivt byta och söka sig till ett företag ligger mycket hos den blivande arbetsgivaren. Att man blir headhuntad, ombedd.

11 För de som var intresserade av att arbeta i ett litet företag ställde vi några extra frågor
Om restid Motiv och drivkrafter Om att flytta Tålamod med en mindre strukturerad organisation Optioner, delägarskap Stöd till att förena familj och arbete Vi borrade vidare med de som var intresserade eller mycket intresserade.

12 Restid och eller pendla
Om du väljer att byta till en mindre företag, hur lång restid är du beredd till? Genomsnittlig restid är i dag 20 minuter enkel resa. Vid jobbyte kunde ingenjörerna tänka sig en genomsnittlig restid på 40 minuter enkel resa. Jag har 20 minuter enkel resa idag. Jag kan tänka mig drygt 1 timme om det är något man brinner för och det finns möjlighet att jobba hemifrån. Erik 37 år ” arbeta på distans och veckopendla så man har möjlighet att omplacera sig på ett flexibelt sätt.” Vi frågade hur lång tid man var beredd på att lägga varje dag i restid. Genomsnittet blev 40 minuter enkel resa. Många vill ha närhet till jobbet pga familj. Men de kan ändå tänka sig att fördubbla sin restid om det är ett tillräckligt intressant jobb. Att veckopendla såg man också som en möjlighet.

13 Motiv och drivkrafter för att byta till ett litet företag
Motiv och drivkrafter för att byta till ett litet företag Inte vara en i mängden, kunna påverka 87% Få ordning på strukturen i ett litet företag 70 % Mer bredd än spets 67% Fungera som bollplank 60% Chef eller någon form av ledarroll 40%

14 ”om företaget har de rätta utmaningarna kan jag tänka mig att flytta om jag får hjälp med bostad och arbete till resten av familjen” Anders 48 år Att flytta? ”Jag är inte främmande för att flytta om jag hittar det rätta jobbet” Christer 56 år 14 personer var beredda till att flytta till ett nytt intressant jobb! Det är nära hälften av de ingenjörer vi gick vidare med och ställde fördjupade frågor till.

15 Fler motiv till att byta till ett litet företag
53 % tycker att optioner och delägarskap är intressant 47 % anser att möjlighet till städhjälp och hjälp med att få vardagen att gå ihop med familj och jobb är en förmån som skulle uppskattas ”En stor morot hade varit att få bli delägare. Det känns seriöst från båda sidor. En del av lönen i aktier och bonusar. Ett steg mot eget företag att arbeta för sig själv.” Mikael 37 år Delägarskap mycket intressant om jag tror på produkten, var en kommentarer från flera


Ladda ner ppt "De intervjuade Är slumpmässigt utvalda:"

Liknande presentationer


Google-annonser