Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsstöd FTK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsstöd FTK"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsstöd FTK

2 Tre sektioner fr o m 1 januari 2016
Ledningsstöd och systemstöd Sektionschef: Åsa Dahlin Kommunikatör för FTK: Elisabet Wartoft Studentrekrytering och studentkommunikation Sektionschef: Magnus Källström Kommunikatör för FTK: Karin Nilsson Forskningskommunikation och evenemang Sektionschef: Christina Dahlgren Kommunikatör för FTK: Anders Runesson

3 Andra kontaktytor Det finns även kontaktpersoner för andra områden utöver fakulteterna, t ex projekt, råd och avdelningar inom förvaltningen. Vissa personer har specialistfunktioner och arbetar för hela kommunikations-verksamheten, medan andra har ett starkare fokus i sin sektions uppdrag. Vissa uppgifter som tidigare har hanterats av informatörer på fakulteterna kommer nu att hanteras av andra medarbetare inom fakultetskanslierna, enligt överenskommelse med kanslichefen.

4 Utvecklingsarbete Varje sektion ska erbjuda strategiskt och operativt stöd utifrån verksamheters behov: Råd och stöd: strategisk kommunikationsplanering, kriskommunikation Utbildning: t ex kommunikativt ledarskap, förändringskommunikation, medierelationer, kriskommunikation, webb, presentationsteknik, schysst språk/klarspråk Hjälp till självhjälp: mallar och verktyg Produktion: text, layout, film, webb, annonsering, trycksaker…

5 Studentrekrytering och studentkommunikation
Studentrekrytering centralt Utbildningsmässor Informationsaktiviteter; En dag på universitetet & Informationsdagen Studentambassadörer Telefonambassadörer till nya studenter Annonsering Skolbesök Sociala medier Webb, allmänna informationssidor Studentrekrytering fakultet Målgruppsanpassad annonsering och rekrytering Webb, fakultetsspecifika sidor Dialog med programansvariga ”Hemvändarstudenter”

6 Studentrekrytering och studentkommunikation
Välkomstinformation Utveckling av studentkommunikation Utveckling av kriskommunikation

7 Forskningskommunikation och evenemang
Strategisk resurs Utbilda Press/medierelationer Muntligt framträdande Sociala medier Mallar och riktlinjer Rådgivning Målgruppsanalys Kanalval för maximal effekt Nyhetsvärdering Utvärderingar och analyser Operativ stödfunktion Nyhetsförmedling i olika kanaler (nationellt och internationellt, fokus på rön) Webb (bygga och vara bollplank vid tex budskapsformulering) Trycksaker (stöd vid tex posterframställning) Film, foto (värdeskapande) Pod Evenemang och konferenser Kommunikation, före, under och efter konferenser Publicitetsplaner för Lnuc/Ltc Komplaner/aktivitetsplaner för fakulteter Komplaner vid ansökningar

8 Linnémöten Linnémöten är ett samarbete mellan Kommunikationsavdelningen och Lokal-och serviceavdelningen som ger dig stöd med planering och genomförande av konferenser och andra arrangemang.

9 Ledningsstöd och systemstöd
Ledningsstöd: Kommunikationsstöd till fakultetsledningen i frågor som i första hand rör intern kommunikation. Kommunikationsplanering, kriskommunikation, utbildning, operativt arbete Systemstöd: Arbete med utveckling av universitetets gemensamma webbkanaler, bl a Lnu.se och Medarbetare

10 Nya webben Utvecklingsarbetet i full gång
Nytt verktyg: Polopoly -> EpiServer Helt nytt utseende och helt ny uppbyggnad Målgrupper: 1) Presumtiva studenter 2) Studenter 3) Forskare vid andra lärosäten (för samarbete) 4) Företag och organisationer (för samarbete) 5) Press 6) Presumtiva medarbetare Fokus på utbildning och forskning Lansering 11 mars

11 Nya webben, struktur Fyra huvudingångar: Utbildning – Forskning – Bibliotek – Möt Lnu Sökdriven sajt, mobil design, färre men längre sidor, mycket taggar och automatgenererat, många och stora bilder, block med filmer/bildspel/intervju Kurs- och programsidorna är högst prioriterade för att det ska vara en hög och likvärdig kvalitetsnivå på allt Fokus på forskarna, forskargrupperna, forskningsprojekten – ett nytt sätt att nå ut lokalt, nationellt, internationellt Utökade möjligheter på de nya personalsidorna

12 Nya webben, forskning Under menyvalet Forskning:
Forskare (person, ämne) Forskargrupper (grupp, person, ämne); även projekt Publikationer Konferenser Evenemang

13 Nya webben, utbildning Under menyvalet Utbildning: Info från Kursinfo
Allmän info Moduler och block

14


Ladda ner ppt "Kommunikationsstöd FTK"

Liknande presentationer


Google-annonser