Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplexa publiceringssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplexa publiceringssystem"— Presentationens avskrift:

1 Komplexa publiceringssystem
Om och informatörens roll i det hela Per Arne Hermansson, webbstrateg

2 Vi börjar i rätt ände… Content is King User is King

3 Informatören Mellanledet – experten – som ska se till att rätt saker kommuniceras på rätt sätt till rätt målgrupp ”Lägger inte bara ut på webben” Stöd och rådgivare till verksamheten

4 Informatörens roll på MDH
En central informationssektion med 6 informatörer Olika specialområden som marknadsföring, sociala medier, internkommunikation, forskningskommunikation Dessutom har respektive akademi en informatör Mer strategi och planering, men även operativt arbete Omväxlande, kreativt, många olika uppgifter

5 Informatörens vardag Skriva kommunikationsplaner
Ge stöd och råd i kommunikationsfrågor till ledning och anställda Skriva pressmeddelanden och kontakta journalister Svara på journalistfrågor och förmedla experter Skriva webbtexter, marknadsföringstexter, texter till olika trycksaker osv. Publicera på webben, nyheter, kalender (Polopoly) Göra annonser och enklare trycksaker (InDesign) Projektleda produktioner och beställa trycksaksproduktion Fotografera och göra visst bildarbete (Photoshop) M.M.

6 Informatörens roll – exemplet nyhet
Informationsägaren kompletterar med fakta och godkänner resultatet Återkopplar, ibland med grund till text En disputation är planerad och det bör kommuniceras ut Mejl/telefonsamtal Informatören gör en nyhetsvärdes-/kanalbedömning utifrån abstract. Kan även innebära att man avråder. Publicering/spridning i valda kanaler, t.ex ringer utvalda redaktioner och skickar pressmeddelandet. Uppföljning

7 Informatörens roll – exemplet planerad kommunikation
Programansvarig godkänner och tillhandahåller underlag Initierar projekt/föreslår aktivitet Resultatet produceras, kan vara PR-aktivitet, trycksak, webbsidor eller annat Informatören skriver en kommunikationsplan baserad på verksamhetsmålen Publicering/spridning i valda kanaler Uppföljning

8 Vår viktigaste kanal är webben! Fokus flyttat från print till webb
Allt ska finnas tillgängligt på webben Andra webbplatser/sociala medier 2007 tog Mälardalens högskola därför fram en ny webbplats

9 Man tar inte fram en ny webb – man inför ett publiceringsverktyg

10 Vad är ett publiceringsverktyg?
Verktyg för att förenkla publicering av innehåll på en webbplats Till för redaktören/informatören, inte IT-avdelningen. Handlar om innehåll, inte datalagring Innehållet sparas i en databas, systemet genererar webbsidorna utifrån mallar/CSS Brukar stödja arbetsflöden, tidsstyrning och automatisering av återkommande uppgifter. Oftast webbaserat

11 Fördelarna med ett CMS Gör det lättare att snabbt publicera text, bild m.m. utan tekniska kunskaper Informatören kan fokusera det den är bra på, nämligen innehållet och hur det ska struktureras på webbplatsen Resultatet presenteras enhetligt, mindre risk för misstag

12 Nackdelarna med ett CMS
Styrning/mallar kan kännas för låsta Förändringar blir ofta kostsamma Har man valt ett CMS får man leva länge med det valet

13 Webbprojektet www.mdh.se
Påbörjades förstudie sommar 2006 Val av verktyg och utveckling vår 2007 Lansering juni 2007 Förarbete med workshops och användartester, både form och struktur

14

15 Bakgrund till webbprojektet
Ville fokusera målgruppen Få en aktuell webbplats med bra information Minska ner antalet sidor/lyfta det väsentliga Slippa handbyggd html Visa upp ett enhetligt varumärke Få en plattform att arbeta vidare på

16 Lösningen på problemen
Införa gemensamt publiceringsverktyg = enhetligt, mallstyrt utseende, enklare ge support, lättare för ovana redaktörer, all drift på en plats, tillgänglighet för funktionshindrade Prioriterad målgrupp presumtiva studenter Tydligare navigation med ingångar Formaliserad redaktörsorganisation

17 Många CMS finns det… Polopoly Drupal EpiServer Joomla MS Sharepoint
Sitevision Sitecore SiteEngine Drupal Joomla Mambo Wordpress ImCMS

18 Resultat: Polopoly Stabilt, hanterar stora webbplatser med hög trafik och många redaktörer Kräver ingen programmering, styrda mallar Passade in i högskolans (dåvarande) IT-miljö (java) Samarbetsmöjligheter med KTH, SU, KI, LiU Lätt att publicera och uppdatera samma artikel på flera ställen samtidigt Förberett för olika kanaler som mobil etc.

19 Resultat: ny webb Tydlig avsändare, Tillgänglig orange
Ingångar för olika målgrupper som ska leda till all info Puffar som inte ska kännas som banners Menyn visar mer, lättare få överblick

20 Startsidan är till ¾ avsedd för målgruppen presumtiva studenter
Flikar med tydliga ingångar för olika målgrupper. Varje ingång ska kunna fungera som en ”sajt inom sajten”. Försöker särskilja ingångarna. Startsidan är till ¾ avsedd för målgruppen presumtiva studenter Program och kurser lyfts fram och ska vara lätta att hitta. Varje programwebb kan utvecklas med mer information. All information ska gå att nå via ingångarna, men en del specifik information placeras under akademin. Akademin dock underordnad. Intern information flyttad till intranätet

21 Nuläget Ungefär besökare/månad. Av dem är unika besökare. Mest besökta sidor: startsidan, student och schemat. Mobil ökar ( senaste mån) Nästa steg justerad grafisk form och tydligare meny. Men också mer interaktion, prenumerationsmöjligheter och större flexibilitet. Ny sökfunktion på gång.

22 Hur ser det ut på insidan?
Gränssnitt med formulärfält Mallar för olika delar/sidtyper kombineras av redaktören Bilder och filer samlas i mediabank Samma innehåll kan publiceras på många ställen, uppdateras från ett Redaktörer med olika behörighet

23

24

25

26 Lärdomar Modern webbplats som fått positiv uppmärksamhet, inspirerat andra lärosäten Ökad kvalitet på innehåll och form Bättre kontroll över innehållet Mdh.se rankad som nr 3 bland bästa på tillgänglighet Gjorde en revidering 2009 med flikar och tydligare menyer utifrån användarnas erfarenheter Ett problem är mängden redaktörer som sällan arbetar i publiceringsverktyget Alltför begränsade mallar gör att vi kommer förändra arbetssättet något och tillåta mer.

27 Hur går det till egentligen?
Finns en redaktörsorganisation med 12 huvudredaktörer och 90-tal redaktörer. Vad som ska finnas på startsidan: huvudredaktören och webbstrategen Ingångssidorna: huvudredaktörerna Månadsvisa redaktionsmöten med alla huvudredaktörer. Utveckling och förbättringar diskuteras gemensamt. Däremellan kreativa möten och diskussioner Stöd i webbpolicy och årlig publiceringsplan Egen utvecklare ger fler möjligheter till förändringar och förbättringar

28 Normal arbetsgång Träffar huvudredaktören på redaktionsmöte och tipsar om information som kan puffas för Ber akademins huvudredaktör att lyfta informationen En redaktör har uppdaterat sin sida

29 Inte ovanligt scenario
Ringer och mejlar om hur livsviktig informationen är och att MDH måste läggas ner om den inte kommer på startsidan Diskussion med övriga informatörer och webbstrateg om vad som ska lyftas. Beslut om publicering och var informationen ska placeras. En redaktör har uppdaterat sin sida

30 Framtiden Öka webbnärvaron på andra platser, fler kanaler men också större utmaning MDH.se ska vara navet i högskolans webbnärvaro, som sträcker sig längre än till webbplatsen Mer interaktion på mdh.se Driva mot avslut (söka utbildning), varje klick värt ca kr Profilera huvudsajten mer mot presumtiva och nuvarande studenter

31

32 Uppgift Bilda grupper med tre-fyra i varje. Tänk er att ni är ett team informatörer som ska planera webbplatsen. Målgrupper: presumtiva studenter och studenter Leta reda på ett program och sök det. Hitta den information som ni tror är viktigt för presumtiva studenter. Hur gick ni till väga och fanns något hinder/problem på vägen? Saknades något? Vad letar man mest efter som student? Strukturera informationen/föreslå placering Vilka funktioner skulle ni önska att fanns? Var ska MDH finnas för att synas (andra sajter etc)? Skriv ner svaren på max 1 A4, och redovisa vid återsamling

33 per-arne.hermansson@mdh.se Telefon 021-101567
Tack för mig Telefon


Ladda ner ppt "Komplexa publiceringssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser