Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RETORIK Att förbereda ett tal. Intellectio – analys av talsituationen SYFTE: Varför ska du tala och hur vill du att lyssnarna ska reagera? ÄMNE: Vad ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RETORIK Att förbereda ett tal. Intellectio – analys av talsituationen SYFTE: Varför ska du tala och hur vill du att lyssnarna ska reagera? ÄMNE: Vad ska."— Presentationens avskrift:

1 RETORIK Att förbereda ett tal

2 Intellectio – analys av talsituationen SYFTE: Varför ska du tala och hur vill du att lyssnarna ska reagera? ÄMNE: Vad ska du tala om? SITUATION: Var ska ditt tal äga rum? När? Hur länge? MOTTAGARNA: Vilka är lyssnarna och vad vet du om dem?

3 INVENTIO - INNEHÅLL SAMLA Fyndplatser är mentala platser att hitta sitt material på. Till exempel känsla, förnuft, nytta, hälsa, jämförelser, etc. SORTERA Sortera ditt insamlade material i en tankekarta. SOVRA Välj ut det som passar bra att ha med med hänsyn till lyssnarnas nivå och intressen.

4 DISPOSITIO ORDNA Strukturera innehållet för att vägleda publiken. Tredelad i inledning, mittparti och avslutning. Inledningen ska göra lyssnaren uppmärksam, välvillig och läraktig, avslutningen ska sammanfatta. Inledningen kan varaAvslutningen kan En retorisk fråga (med givet svar)Återkoppla Ett citatUpprepa ditt budskap Ett påståendeSammanfatta En historiaUppmana Citera Dispositionsprinciper: tid, rum, orsak, tema

5 ELOCUTIO - FORMULERING Skapa sammanhang: …för det första… för det andra… för det tredje… Till att börja med Å ena sidan… å andra sidan. Sist men inte minst… Utsmycka talet med stilfigurer Till exempel med allitteration, anafor, besjälning, hopning, retorisk fråga. Klassrumsövning kommer!

6 MEMORIA Att memorera sitt manus Hjälpmedel kan vara stödord och genomtänkt disposition. Viktigt att vara närvarande i talet och möta publiken, istället för att läsa innantill i ett fylligt manus. Förbered hjälpmedel, t.ex. bilder som ska visas, sak som ska skickas runt, eller hur ev. whiteboard ska användas Öva och ta tid på hur lång tid ditt tal tar.

7 ACTIO Själva framförandet Fyra retoriska mål: få lyssnarna att lyssna, förstå, samtycka och reagera Om rösten: Tala tydligt, förmedla engagemang, vara levande och personlig Aktivt kroppsspråk genom rörelse och aktiv blick Eventuella hjälpmedel: Tavlan, projektor, mm.

8 EMENDATIO UTVÄRDERA och BEARBETA Gick det som du tänkt dig? Kunde du ha förberett dig mer? Vilka reaktioner fick du? Vad är du mest nöjd med?

9 TRE MEDEL FÖR ÖVERTALNING Tre sidor hos talaren som måste visa sig för att talet ska göra intryck LOGOS Själva orden, framsagda som bevis för talarens tanke. Att talaren behärskar sitt ämne. ETHOS Talarens karaktär och personlighet. PATHOS De känslor som väcks hos lyssnaren. Talarens engagemang.

10 Källa: En handbok i retorik (Markstedt och Blomström, 2015)


Ladda ner ppt "RETORIK Att förbereda ett tal. Intellectio – analys av talsituationen SYFTE: Varför ska du tala och hur vill du att lyssnarna ska reagera? ÄMNE: Vad ska."

Liknande presentationer


Google-annonser