Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot en integrerad europeisk marknad för el Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm 26 maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot en integrerad europeisk marknad för el Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm 26 maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Mot en integrerad europeisk marknad för el Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm 26 maj 2016

2 En EFORIS-rapport Presentationen bygger på en rapport till EFORIS: – ”Mot en integrerad europeisk marknad för el. En studie om kapacitetsmekanismer” Titeln, som delvis är en ordlek, speglar det grundläggande antagande som rapporten utgår från: – Frågan om kapacitetsmekanismer ”behövs” eller ”inte behövs” är avgörande för den fortsatta integrationen av de nationella och regionala elmarknaderna i Europa Rapporten är primärt en genomgång av vad ledande elmarknadsforskare och internationella organisationer på elmarknadsområdet har att säga om saken

3 Vad är problemet? En ökad andel intermittent kraft med negligerbara rörliga kostnader, i första hand vindkraft, påverkar elmarknaden på två sätt: 1.Behovet av kortsiktiga upp- och nedregleringar av produktionen i konventionella kraftverk ökar, vilket medför och förutsätter ökad volatilitet i elpriserna 2.De årliga drifttiderna i konventionella kraftverk minskar, vilket gör lönsamheten i dessa kraftverk allt mer beroende av perioder med höga elpriser Givet en rad möjliga restriktioner på hur höga elpriserna periodvis kan vara ökar risken för otillräcklig lönsamhet i konventionella kraftverk och därmed risken för effektbrist under perioder med hög efterfrågan

4 Vad är lösningen? Två alternativ: – En regleringslösning En reglering av den totala mängden installerad effekt, alternativt graden av leveranssäkerhet, i förening med en mekanism för att säkerställa att den målsatta nivån nås. Med andra ord en ”kapacitetsmekanism”. – En marknadslösning En utveckling av nuvarande modell där balansansvariga har ekonomiska incitament att vara i balans under varje enskild drifttimme.

5 Marknadslösningen Det utvecklas en marknad för effekt med balansansvariga och kraftproducenter som aktörer – Balansansvariga efterfrågar kontrakt som garanterar att de timme för timme kan köpa den el som de behöver för att täcka sina kunders efterfrågan och därmed undgå köp av balanskraft. För denna ”effektförsäkring” är man beredd att betala en viss summa – Kraftproducenter är beredda att erbjuda sådana ”effektförsäkringar” under förutsättning att balansansvariga betalar tillräckligt mycket för att säkerställa tillräcklig lönsamhet i kraftverk som bara används under korta perioder Under vissa omständigheter kan denna handel utvecklas till en marknad för köpoptioner

6 Slutord I debatten är fokus på regleringslösningen Samtidigt sägs nästan inget om de problem som är förknippade med kapacitetsmekanismer, inte minst med hänsyn till förutsättningarna att utveckla en integrerad marknad för el i Europa


Ladda ner ppt "Mot en integrerad europeisk marknad för el Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm 26 maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser