Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aritmetik 8 kajsa.brating@did.uu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aritmetik 8 kajsa.brating@did.uu.se."— Presentationens avskrift:

1 Aritmetik 8

2 Kapitel 5: Likheter och olikheter Kapitel 6: Procent
Likhetstecken, sid Talmängder, sid Olikheter, sid 115. Enkel procenträkning, sid Procentsats i decimalform, sid 121. Mer om delen, procentsatsen och det hela, sid

3 Likhetstecken

4 Likhetstecken (forts)

5 Jämvikt När vi har likhet kan man säga att det råder jämvikt eller balans. Balansvåg

6 Alltså 3+5 blir 8 3+5 är 8 Vi kan variera mellan att säga att
beroende på hur vi tänker.

7 En någorlunda definition

8 Talmängder

9 Hierarkin mellan talmängderna

10 Olikheter

11 Olikheter (forts)

12 Enkel procenträkning Ibland vill man ta reda på hur stor en viss del är av någonting. Exempevis: Hälften. En tredjedel. En tiondel. I procenträkning räknar vi med hundradelar.

13 Exempel 1 Hur mycket är 1% av 400 kr?

14 Exempel 1 (forts) Det går förstås också bra att direkt beräkna 0.01·400=4 kr.

15 Exempel 2 Hur mycket är 30% av 400 kr?

16 Alltså 100% är 400 kr 1% är 400/100=4 kr 30% är 30·4=120 kr

17 Exempel 2 (forts) Det går förstås också bra att direkt beräkna 0.30·400=120 kr.

18 Exempel 3 Vad är 75% av 480 kr? 100% är 480 kr 25% är 480/4=120 kr

19 Obs! I exempel 1-3 har vi räknat ut delen givet procentsatsen och det hela. Nu ska vi bestämma procentsatsen givet delen och det hela.

20 Exempel 4 Hur många procent är 250 kr av 400 kr?

21 Exempel 4 (forts) Det går förstås också bra att direkt beräkna 250/400=25/40=5/8=0.625=62.5%

22 Obs! Nu ska vi visa ett exempel där vi beräknar det hela givet procentsatsen och delen.

23 Exempel 5

24 Exempel 5 (forts) Det går också bra att tänka på följande sätt:
Antag att det ordinarie priset är x kr. 70% av x är då:

25 ”Kom ihåg”-triangel Delen Procentsatsen·Hela

26


Ladda ner ppt "Aritmetik 8 kajsa.brating@did.uu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser