Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motiverande samtal MI Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motiverande samtal MI Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI"— Presentationens avskrift:

1 www.barbroivarsson.se, Motiverande samtal MI Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.motiverandesamtal.org William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing

2 Rådgivaren strävar efter att Lyssna Visa empati Visa 100% intresse Visa respekt Vara accepterande Vara icke-dömande Visa optimism Betona personens autonomi/självbestämmande F örhållningssätt i MI www.barbroivarsson.se,

3 Öppna frågor ”Hur ser du på….? Vad tänker du om.?” Reflektioner ”Så du menar… och du tänker….” Sammanfattningar Bekräftelse ”Du kämpar med det här. Du har många bra idéer ”. R eflektivt lyssnande

4 www.barbroivarsson.se, –Behov av förändring På vilket sätt blir det problem? –Skäl för förändring Vad blir mindre bra med att…? –Vilja till förändring Vad är viktigt för dig när det gäller detta? –Förmåga till förändring Hur kan du göra? –Åtagande till förändring Hur tänker du göra? F ramkalla förändringsprat – ställ öppna frågor

5 www.barbroivarsson.se, e A npassa samtalets fokus till klientens nivå av motivation Ointresserad/inte beredd (0-3) Vad är bra nu? Vad är mindre bra? Intresserad/osäker (4-7) Fördelar med förändring? Nackdelar med förändring? Förberedelse/beredd (8-10) Metoder. Planering. Hjälp & stöd? 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Hur beredd/intresserad är du på en skala 0–10? Prochaska & DiClemente Stages of Change”

6 www.barbroivarsson.se, A. Hur viktigt är det för dig att… 0–10? B. Hur säker är du på att klara det om du bestämmer dig 0–10? C. Hur beredd känner du dig just nu 0–10? F ramkalla förändringsprat : Skalfrågor

7 www.barbroivarsson.se, Utforska ”Vad känner du till om sambandet mellan rökning och stress?” Erbjud information ”Är det OK om jag berättar vad jag vet? (om ja, berätta) Utforska ”Vad tänker du om det?” E rbjud din kunskap i dialog

8 Försök framkalla ett konkret åtagande. Visa att du tror på klienten, men att ansvaret ligger på klienten själv. - ”Vad tänker du nu - hur kommer du att göra?” - ”Vad blir nästa steg för dig?” - ”När tänker du börja?” A vslutningen på samtalet www.barbroivarsson.se,

9 Visa empati Utveckla diskrepans Stöd tilltron till den egna förmågan Undvik att argumentera/rulla med motstånd P rinciper i MI www.barbroivarsson.se,

10 MI-samtalet MI-förhållningssätt Reflektivt lyssnande 1.Inledning Skapa samarbetsklimat 2. Utforska hur klienten ser på saken –bedöm beredskap för förändring 3. Framkalla förändringsprat, skapa diskrepans Öppna frågor - anpassade till graden av beredskap för förändring Skalfrågor Erbjud information vid behov Stärk självtillit Rulla med motstånd 4. Avslutning Försök framkalla ett åtagande

11 www.barbroivarsson.se, Övning Berättaren berättar om ett dilemma - något hon/han eventuellt tänkt att ändra i sitt liv, men är ambivalent till (osäker på) (1 minut). Rådgivaren lyssnar

12 Instruktion 1 för rådgivaren Rådgivaren talar om för den som har dilemmat Att det är viktigt att förändringen verkligen genomförs. Varför det är viktigt att förändringen genomförs. Ge exempel på fördelar. (fråga inte efter den andras idéer du är experten) 2016-09-23www.barbroivarsson.se

13 Instruktion 2 för rådgivaren Rådgivaren ställer följande frågor och lyssnar intresserat på svaret: Hur kommer det sig att du överväger att göra den här förändringen? Vad talar för att göra den här förändringen? 2016-09-23www.barbroivarsson.se

14 Diskussionsfrågor Instruktion 1 är traditionell rådgivning och instruktion 2 är MI. Vilken metod känns bäst för den som har dilemmat? Diskutera för- och nackdelar med att ha ett eller ett par MI-samtal innan man sätter in en KBT-behandling. www.barbroivarsson.se, www.evahyden.se


Ladda ner ppt "Motiverande samtal MI Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Hemsidor om MI"

Liknande presentationer


Google-annonser