Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagarpanelen – Q3, 2010 AUGUSTI 2010 Östergötlands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagarpanelen – Q3, 2010 AUGUSTI 2010 Östergötlands län."— Presentationens avskrift:

1 Företagarpanelen – Q3, 2010 AUGUSTI 2010 Östergötlands län

2 2 Antalet anställda

3 3 Antal anställda, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

4 44 Antal anställda, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

5 5 Antal anställda, om 6 mån Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

6 66 Antal anställda, om 6 mån Källa: Demoskop Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

7 77 Antal anställda, idag/för 6 mån sedan Förändringar i %-enheter netto (Högre – lägre) Källa: Demoskop % Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda? Bas: Alla (3357) = förväntade förändringar om 6 mån netto

8 8 Investeringarna

9 9 Investeringarna, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

10 10 Investeringarna, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

11 11 Investeringarna, om 6 mån Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

12 12 Investeringarna, om 6 mån Källa: Demoskop Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

13 13 Investeringarna, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna? Bas: Alla (3357) Förändringar i %-enheter netto (Högre – lägre) % = förväntade förändringar om 6 mån netto

14 14 Produktionen/försäljningsvolymen

15 15 Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

16 16 Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

17 17 Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån Källa: Demoskop Bas: Alla (3357)

18 18 Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån Källa: Demoskop Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…? Bas: Alla (3357) % Förändringar i %-enheter netto (högre – lägre)

19 19 Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Källa: Demoskop Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen? Bas: Alla (3357) Förändringar i %-enheter netto (Högre – lägre) % = förväntade förändringar om 6 mån netto

20 20 Näringslivspolitik

21 21 Källa: Demoskop Har din inställning under valrörelsen blivit mer positiv eller mer negativ till...? Bas: Alla (3357) Medel Inställning till blocken under valrörelsen Alliansens näringslivspolitik De rödgrönas näringslivspolitik

22 22 Källa: Demoskop Har din inställning under valrörelsen blivit mer positiv eller mer negativ till...? Bas: Alla (3357) Mycket/något mera negativ Andelen negativa till näringslivspolitiken hos resp. block %

23 23 Källa: Demoskop Har din inställning under valrörelsen blivit mer positiv eller mer negativ till...? Bas: Alla (3357) Andelen positiva till näringslivspolitiken hos resp. block % Mycket/något mera positiv

24 24 Källa: Demoskop Medel Negativ påverkan av de finansiella åtgärderna i Europa Bas: Alla (3357) Hur tror ni att åtstramningarna och skuldsaneringarna i Europa det kommande året påverkar ditt företag?

25 25 Källa: Demoskop Andelen som påverkas negativt Bas: Alla (3357) Hur tror ni att åtstramningarna och skuldsaneringarna i Europa det kommande året påverkar ditt företag? Mycket/något negativt %

26 26 Källa: Demoskop Minskade investeringar om de rödgröna vinner valet Bas: Alla (3357) I vilken utsträckning påverkas företagets investeringsplaner om de rödgröna vinner valet? Medel

27 27 Källa: Demoskop Andelen som påverkas negativt Bas: Alla (3357) I vilken utsträckning påverkas företagets investeringsplaner om de rödgröna vinner valet? I hög/någon grad negativt %

28 28 Källa: Demoskop Andelen som påverkas positivt Bas: Alla (3357) I vilken utsträckning påverkas företagets investeringsplaner om de rödgröna vinner valet? I hög/någon grad positivt %

29 29 Källa: Demoskop Medel Förtroende för de politiska blocken Bas: Alla (3357) Hur stort förtroende har du för …? Alliansen De rödgröna

30 30 Källa: Demoskop Andel med stort förtroende för respektive block Bas: Alla (3357) Hur stort förtroende har du för …? Mycket/ganska stort förtroende %

31 31 Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 3 357 intervjuer (55 % svarsfrekvens) Metod Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel med hjälp av Demoskop. Tidsperiod 3-17 augusti 2010


Ladda ner ppt "Företagarpanelen – Q3, 2010 AUGUSTI 2010 Östergötlands län."

Liknande presentationer


Google-annonser