Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra Företagarpanel September 2010 Hela Sverige September 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra Företagarpanel September 2010 Hela Sverige September 2010."— Presentationens avskrift:

1 Extra Företagarpanel September 2010 Hela Sverige September 2010

2 22 Rikspolitiska prioriteringar för att förbättra företagsutvecklingen

3 3 % 3 Källa: Demoskop Inom kort kommer den nya regeringen att lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Rikspolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181)

4 4 % 4 Källa: Demoskop Inom kort kommer den nya regeringen att lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Rikspolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181)

5 55 Källa: Demoskop Inom kort kommer den nya regeringen att lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Rikspolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181) ALLA Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Lägre arbetsgivaravgifter Minskat regelkrångel Lägre beskattning av arbete Reformerad arbetsrättslig lagstiftning Säkerställa långsiktig energiförsörjning Lägre beskattning av kapital

6 66 Källa: Demoskop Finns det något annat område du tycker politikerna bör prioritera? (öppet svar) Rikspolitiska prioriteringar – övriga områden Bas: Har uttalat sig (319) % Sänkt moms Sjukförsäkringen/ Att arbetsgivaren måste betala sjukersättning Kompetensförsörjning/ Utbildning Infrastruktur Arbete till unga/ Lärlingssystem/ Enklare att anställa unga/ Lägre skatt för unga Paragraf 3-12 reglerna LAS Bättre förståelse för företagande Forskning/ Stöd till forskning Konkurrensneutralitet/ Slopad konkurrens från stat/kommun Tillgång till riskkapital Förenklade regler/ Mindre byråkrati Övriga svar 54 %

7 77 Kommunpolitiska prioriteringar för att förbättra företagsutvecklingen

8 8 % 8 Källa: Demoskop På samma sätt kommer den nya politiska ledningen i din kommun att inom kort lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Kommunpolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181)

9 9 % 9 Källa: Demoskop På samma sätt kommer den nya politiska ledningen i din kommun att inom kort lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Kommunpolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181)

10 10 Källa: Demoskop På samma sätt kommer den nya politiska ledningen i din kommun att inom kort lägga fram färdriktningen för det kommande året. Vilka tre av följande förslag anser du att politikerna nu bör prioritera i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling av Din verksamhet? Kommunpolitiska prioriteringar Bas: Alla (3181) ALLA Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Bättre kvalitet i skolan Ökade satsningar på infrastruktur Fler privata initiativ i offentlig sektor Kortare handlägg- ningstider och lägre kostnader för tillsyn Förbättrad offentlig upphandling Åtgärder för att stävja konkurrens från offentlig sektor

11 11 Källa: Demoskop Finns det något annat område du tycker kommunpolitikerna bör prioritera? (öppet svar) Kommunpolitiska prioriteringar – övriga områden Bas: Har uttalat sig (149) % Övriga svar 59 %

12 12 Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 3 181 intervjuer (53 % svarsfrekvens) Metod Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel med hjälp av Demoskop. Tidsperiod 20-27 september 2010


Ladda ner ppt "Extra Företagarpanel September 2010 Hela Sverige September 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser