Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkringar Hotell och Restaurangfacket. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Hem- försäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkringar Hotell och Restaurangfacket. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Hem- försäkring."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkringar Hotell och Restaurangfacket

2 Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Hem- försäkring

3 Innehållsyta Rubrikyta Grupplivförsäkring för medlem Dödsfallskapital 0,5 prisbasbelopp Utbetalas till dödsbo om inte särskilt förmånstagarförordnande är insänt till Folksam av medlem. 3

4 Innehållsyta Rubrikyta Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Kris ID-Stöld 4 Du kan uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelse. Här är försäkringar som du kan köpa till: Golf Värdesaker Elrullstol Skog Byggnad Bostadsrätt Resklar Småbåt

5 Innehållsyta Rubrikyta Försäkringar du själv kan teckna Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid för medlem och medförsäkrad Medlemsbarn Sparliv 60 + Pensionär – Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+ 5

6 Innehållsyta Rubrikyta Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid: Arbetsoförmåga - månadsbelopp 1 000 kr Vissa diagnoser - engångsbelopp 50 000 kr Dödsfall - engångsbelopp till efterlevande 170 000 kr 6 :

7 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Rehabiliteringskostnader Tandskadekostnader Övriga kostnader 7 Medicinsk invaliditet Krisförsäkring Kroppskade- ersättning

8 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Övriga resor Hjälpmedel vid bestående invaliditet Akutersättning vid sjukhusvård över natt Sjukhusvistelse Vård i hemmet Vårdkostnader Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet Aktivitetskapital Ärr Vissa diagnoser och händelser 8 Ersättning vid olycksfall Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Kroppsskadeersättning (barn över 16 år) Ersättning vid sjukdom Läke- och resekostnader

9 Innehållsyta Rubrikyta Sparliv 60 + För medlem och medförsäkrad Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst 40 000 kr och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kr eller 350 kr. Till det kommer premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kr per månad. 9

10 Innehållsyta Rubrikyta Gruppförsäkring 60 + Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad Olycksfall 60+ 10 Sjukdom 60+ Försäkringsersättning högst 20 000 kr Ersättning vid allvarliga diagnoser på grund av sjukdom som fastställts före 85 års ålder. Invaliditet 200 000 kr Sjukhusvistelse Akutersättning Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Dödsfallsbelopp

11 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier Medlemsbarn Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 25 pbb162 kr 25 pbb146 kr 50 pbb249 kr50 pbb230 kr 11 Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 30 pbb180 kr 30 pbb162 kr 40 pbb218 kr40 pbb196 kr 30 pbb och 40 pbb går inte att teckna från 2016-01-01

12 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier 12 Medlemsolycksfall Fritid Medlem / Medförsäkrad38 kr Medlemsbarn 0-7 år 25 pbb146 kr0-7 år 50 pbb230 kr 8- 25 år 25 pbb162 kr8- 25 år 50 pbb249 kr Gruppförsäkring 60+ Olycksfall 60+32 kr Sjukdom 60+70-90 kr Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medlem / Medförsäkrad -26 år 27-35 år 36-45 år 46-65 år 33 kr 39 kr 42 kr 47 kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkringar Hotell och Restaurangfacket. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Gruppliv- försäkring Hem- försäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser