Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkring Seko.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkring Seko."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkring Seko

2 Ingår i medlemskapet Medlemsolycksfall Fritid för medlem
Kompletterings TGL Barngruppliv Inkomstförsäkring

3 Medlemsolycksfall Fritid
Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Rehabiliteringskostnader Tandskadekostnader Övriga kostnader Kroppskadeersättning Medicinsk invaliditet Krisförsäkring

4 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av
tjänstegrupplivförsäkring

5 Barngruppliv Gäller för barn till gruppmedlem till och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Barn till make, registrerad partner eller sambo omfattas också om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas kronor till barnets dödsbo. Dödfött barn som framfötts efter utgången av graviditetsvecka 22 omfattas också.

6 Försäkringar du själv kan teckna
Hemförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid för medförsäkrad Medlemsolycksfall Fritid komplettering för medlem Medlemsbarn Sparliv 60+ Pensionär – Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+

7 Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst
Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Kris ID-stöld Tilläggsförsäkringar Byggnad Bostadsrätt Resklar Småbåt Golf Värdesaker Elrullstol Skog Du kan uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelse.

8 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid: Arbetsoförmåga – månadsbelopp kr Vissa diagnoser – engångsbelopp kr Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande kr

9 Sparliv 60 + För medlem och medförsäkrad
Försäkringen är en kombination av ett efterlevandeskydd på högst kr och ett sparande. Alternativen för månadssparandet är 175 kr eller 350 kr. Till det kommer premiekostnad för efterlevandeskyddet på 62 kr per månad.

10 Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad
Olycksfallsförsäkring För medlem: kompletterande invaliditetsbelopp kr För medförsäkrad: Olycksfall 60+ Invaliditet kr Tandskadekostnader Sjukhusvistelse Övriga kostnader Akutersättning Kroppskadeersättning Olycksfallsersättning Dödsfallsbelopp Grupplivförsäkring Försäkringsbelopp 0,15 Pbb Erbjudande vid 65 år Sjukdom 60+ Sparliv 60+

11 Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring
Vid sjukdom och olycksfall Övriga resor Hjälpmedel vid bestående invaliditet Akutersättning vid sjukhusvård över natt Sjukhusvistelse Vård i hemmet Vårdkostnader Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet Aktivitetskapital Ärr Vissa diagnoser och händelser Vid olycksfall Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Vid sjukdom Läke- och resekostnader

12 Månadspremier Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Medlem / Medförsäkrad -26 år kr kr kr kr Medlemsolycksfall Fritid Medlem (tillval kr) Medförsäkrad 18,00 kr 38 kr Medlemsbarn 0-7 från 88 kr 8- 25 år från 98 kr

13 Månadspremier tillval Medlemsbarn
20 Pbb 98 kr 30 Pbb 119 kr 40 Pbb 139 kr 50 Pbb 160 kr Månadspremie med småbarnsrabatt 20 Pbb 88 kr 30 Pbb 107 kr 40 Pbb 124 kr 50 Pbb 144 kr

14 Månadspremier för pensionärer
Grupplivförsäkring Medlem/medförsäkrad 30 kr Olycksfallsförsäkring 60+ Medlem Medförsäkrad 8 kr 32 kr Sjukdom 60+ 70-90 kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkring Seko."

Liknande presentationer


Google-annonser