Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsolycksfall-Fritid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsolycksfall-Fritid"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsolycksfall-Fritid
Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till Medlemsolycksfall-Fritid ”Fackets olycksfallsförsäkring”

2 Medlemsolycksfall-Fritid 2009
Ersättning för kostnader - Olycksfallsersättning - Akutersättning - Sjukhusvistelse - Rehabiliteringskostnader - Tandskadekostnader - Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Medicinsk Invaliditet inkl. ärr, hjälpmedel, handikappfordon Krisförsäkring

3 Medlemsolycksfall-Fritid
Olycksfallsersättning kr schablonersättning för skada som medfört läkarvård ska till viss del täcka kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling år två t o m fem, högst kr om året, täcker läkarvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet

4 Medlemsolycksfall-Fritid
Akutersättning ersättning under akut sjuktid kr 8 dagar kr 15 dagar kr 30 dagar +5 x kr per månad från dag 31 i högst fem kr månader ersättning i sammanlagt högst 180 dagar inom 5 år

5 Medlemsolycksfall-Fritid
Sjukhusvistelse inskriven på sjukhus/rehabiliteringsklinik över natt i minst två dagar, in- och utskrivningsdagar inräknade 200 kr per dag i högst 180 dagar ska till viss del täcka kostnad för sjukvårdens debitering, tidningar, telefon, besökandes resor, barnpassning

6 Medlemsolycksfall-Fritid
Rehabilitering vid olycksfallsskada högst kr för alternativ medicinsk rehabilitering inom fem år åtgärder som görs för att förbättra den nedsatta funktionsförmågan och behovet ska kunna styrkas med läkarintyg och kvitto

7 Medlemsolycksfall-Fritid
Tandskadekostnader nödvändig kostnad för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen resor i samband med tandbehandling ersättning inom fem år eller på grund av ålder före 25 år

8 Medlemsolycksfall-Fritid
Övriga kostnader - hemhjälp som godkänts av kommunen - korttidsboende som kommunen godkänt - fotvård/hårvård - skadade glasögon, reparation eller köp av likvärdiga - skadade kläder efter avdrag av klädernas ålder - specialkläder för viss verksamhet, högst kr - reparation eller inköp av högst två guldringar, högst kr - andra kostnader, högst kr

9 Medlemsolycksfall-Fritid
Kroppsskadeersättning olycksfall som kräver läkarvård och inom fem år har en akut sjuktid om minst åtta dagar i en följd skadeexempel: sen- ledbandsskada, sårskada, öron- och ögonskada, benbrott, brännskada, amputation, förlust av organ, skallskada, förlamning engångsbelopp för kroppsskada från kr flera kroppsskador högst kr därutöver ersättning vid förlamning / kr

10 Medlemsolycksfall-Fritid
Medicinsk invaliditet fasta belopp kr kr kr kr kr

11 Medlemsolycksfall-Fritid
Medicinsk invaliditet - ersättning från 8 procent höjs ersättningen upp till 200 procent av försäkringsbeloppet (dubbel ersättning redan från 50 procent medicinsk invaliditet) från 55 år avtrappas försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år till och med 65 år invaliditetsgrader under 5 procent ger 2,5 procent av försäkringsbeloppet

12 Medlemsolycksfall-Fritid
Medicinsk invaliditet omfattar även - klart vanprydande ärr, ingen ersättning efter 65 år - hjälpmedel vid bestående ögonskada (glasögon eller linser, högst kr) - handikappfordon, högst kr

13 Medlemsolycksfall-Fritid
Krisförsäkring 10 behandlingar hos psykolog för psykisk ohälsa på grund av - olycksfallsskada - nära anhörigs död - överfall, hot, rån, våldtäkt som polisanmäls - våld inom familjen som polisanmäls 4 000 kr ideell ersättning vid överfall, hot, rån, våldtäkt i samband med terapin (gäller inte våld inom familjen)

14 Medlemsolycksfall-Fritid 2009
Medicinsk invaliditet Alla övriga moment ingår Ingår minst olycksfallsersättning kr - akutersättning sjukhusvistelse Alternativ rehabiliteringskostnader kr tandskadekostnader kr övriga kostnader kr kroppsskadeersättning kr - krisförsäkring

15 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar
Enklare produkt att förstå med tydligare namn Alla medlemmar har samma grundskydd Ungdomligt tilltalande Tydligare med fasta belopp, premiesäker Jämställda villkor och premie Fler får bättre och snabbare ersättning i akutskedet Stimulerar återgång i arbete Inte beroende av förändringar i rätt till sjukersättning Underlättar vid information och utbildning

16 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar
Ersätter kostnader vid sjukhusvistelse Ersätter alternativ rehabilitering Ersätter tandskadekostnader utan begränsning Rätten till ersättning för Övriga kostnader tydligare Tydlig ideell ersättning för kroppsskadan Psykologbehandling vid psykisk ohälsa och ideell ersättning

17 Medlemsolycksfall-Fritid, förbättringar
Bättre ersättning i medicinsk invaliditet: Fler får högre ersättning redan från 8 procent, från 50 procent dubbel ersättning Bättre ersättning efter 50 år Invaliditetsgrader under 5 procent får högre ersättning Ersättning för glasögon eller linser vid bestående ögonskada

18 Medlemsolycksfall-Fritid TFF
kronor kronor pbb pbb Ålder inv.grad inv.grad ,5% % ,5% % ,5% %


Ladda ner ppt "Medlemsolycksfall-Fritid"

Liknande presentationer


Google-annonser