Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läraren yrkesetik 13.03.2014 Helsingfors, Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läraren yrkesetik 13.03.2014 Helsingfors, Finland."— Presentationens avskrift:

1 Läraren yrkesetik 13.03.2014 Helsingfors, Finland

2 Varför? Tanken är att uppdatera varandra om vad som händer på professionsetikens område i de nordiska lärarorganisationerna och länderna och skapa en helhetsbild av nuläget. I Finland ” Framtiden som livsuppgift”

3 Läraretikens idé Professionen är ett paradigm, som i tillämpliga delar anpassas till olika parter i samhället. Olika yrkesgruppers etik är i växlande mån professionell etik. Läkarens och lärarens etik är lika bara ställvis. (Terho Pursiainen)

4 Etiken en förutsättning för status och respekt Professionen eftersträvar samhällelig status och respekt. En gemensam yrkesetik är en förutsättning för detta. Professionens status är inte historielös. Professionernas betydelse varierar över tid. Ju svårare det är att begränsa tillgången till professionen desto skörare är professionen. Genom att sammanfatta sin professionsetik och genom att övervaka att den efterlevs visar professionen samhället att den är värd den tillit den fått. Lönen en del av status speciellt för facket

5 Lärare underskattar sin egen status? Det finns undersökningar som visar att lärare underskattar sin egen status Undersökningar visar också att advokater, ekonomer, psykologer överskattar sin status I rankinglistor som mäter allmänhetens förtroende för professionen ligger lärarna ofta i mitten Finns det således ett förtroendeöverskott som vi kan utnyttja?

6 Programmet idag 12:00 Öppning av seminariet, OAJ:s ordförande Olli Luukkainen Orientering till seminariet och presentation Generalsekreterare Anders Rusk 12.30Lärarens yrkesetik, Professor Hannele Niemi från Helsingfors universitet, ordförande i lärarnas yrkesetiska råd i Finland. 13.00De deltagande organisationerna presenterar nuläget för sitt professionsetiska arbete Diskussion 14.30Kaffe 15.00Konferensen fortsätter – diskussionen också 16:30 Sammanfattning av dagen. Generalsekreterare Mirjam Kalland från Mannerheims Barnskyddsförbund, medlem i lärarnas yrkesetiska råd i Finland. ca 17.00 Dagen avslutas 19.00Middag på restaurang Kappeli i Helsingfors centrumrestaurang Kappeli

7 Presentation av deltagarna Deltagare från 8 förbund och alla nordiska länder Danmark BUPL – Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund GL - Gymnasieskolernes Lærerforening Island KI - Kennarasamband Islands Norge Utdanningsforbundet Sverige Lärarförbundet LR - Lärarnas Riksförbund Finland OAJ - Opetusalan Ammattijärjestö FSL - Finlands Svenska Lärarförbund


Ladda ner ppt "Läraren yrkesetik 13.03.2014 Helsingfors, Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser