Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Oslo 1 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Oslo 1 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Oslo 1 september 2015

2 Syftet med dagen Varför: En tydlig ansökan - ett stöd i ert projektarbete - positiva och bestående effekter i programområdet. Vad: Hjälpa er att fylla i ansökan på bästa sätt. Hur: Med bilder, dialog och enskilda samtal.

3 Mål

4 ÖKS gemensamma mål ”EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.”

5 Ansökningsomgång 2015:2 Öppnar måndag 31 augusti Stänger fredag 18 september 2016 1 februari – 4 mars 22 augusti – 23 september

6 AO2015:1 - observationer 31 – 25 – 14 För Innovation beslutades 61 % av tillgängligt stöd för hela programperioden För gemensamma ÖKS- projekt, beslutades på motsvarande sätt 78 % Av de norska medlen (IR) beslutades om 33% av tillgängliga medel för hela perioden

7 Min ansökan

8 Ansökan Utförliga instruktioner till hur man fyller i ansökan finns i Vägledning till Min Ansökan på hemsidan

9 Min ansökan – startsida Klicka Gå vidare till inloggning

10 Min ansökan – Registrera konto För att skapa ett konto, klicka Registrera konto (längst ner) Om du redan skapat ett konto och ska logga in, fyll i Användarnamn och Lösenord

11 Min ansökan – Skapa en ny ansökan Fyra klick behövs för att skapa en ny ansökan till ett insatsområde inom Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet: EU-medel –> Europeiskt territoriellt samarbete –> Öresund-Kattegat- Skagerrak –> Val av insatsområde

12 Min ansökan – Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Du kan när som helst spara dina ifyllda uppgifter eller spara ner en PDF-version av ansökan (Spara eller Visa ansökan som PDF).

13 Min ansökan – Stödsökande Fliken Stödsökande består av uppgifter om den samordnande stödmottagaren

14 Min ansökan – Medsökande Fliken Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare i projektet. Klicka Lägg till för att ange uppgifter om en stödmottagare. OBS! Kom ihåg samtliga stödmottagare.

15 Min ansökan – Projektbeskrivning Varje textfält rymmer 4000 tecken. Tänk på att det viktiga är att uttrycka sig klart och gärna kärnfullt i projektbeskrivningen.

16 Min ansökan – Tid- och aktivitetsplan Klicka Lägg till för att ange en aktivitet. Förutom Projektledning och Kommunikation bör projektet delas in i cirka 3–5 huvudaktiviteter.

17 Obligatoriska aktiviteter Projektledning, viktigt att tänka på… –En gemensam projektledning –Resurskrävande, avsätt resurser –”Professionell” projektledning, inte nödvändigtvis ”expert” Kommunikation, viktigt att tänka på… –Du är skyldig att informera Använda ÖKS´ logotyp Kommunikationsplan A3-affisch –Why not make the best of it? Lättare att sälja projektet internt och externt med ett tydligt budskap Vilka utmaninger vill ni lösa med ert projekt?

18 Min ansökan – EU-budget Fliken Budget består av projektets budget i EU-länder I kostnadsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange budgeterade kostnader för kostnadsslaget. I medfinansieringsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange namn och summa för finansiären.

19 Min ansökan - Bilagor Undvik, så långt möjligt, bilagor som inte efterfrågas Skicka inte bilagor per post Tänk på att först klicka Välja och sedan klicka Bifoga för varje bilaga du bifogar. Giltiga filformat: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg (alla filer utom Excel-filer konverteras till PDF-format när de skickas in)

20 Min ansökan – Kontrollera din ansökan Vill du veta hur nära du är att ha fyllt i ansökan fullständigt? Du kan när som helt validera din ansökan genom att klicka Kontrollera, signera och skicka. Du blir då uppmärksammad på ifall det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format (flikar med dessa uppgifter markeras med rött).

21 Min ansökan – Utskrift av ansökan Efter att ansökan skickats in ska behörig person hos stödsökande skriva under ett missiv av ansökan. Ett missiv av ansökan finns tillgängligt först efter att ansökan skickats in. Du hittar missivet via menyn Mina ansökningar (Signera manuellt). Även inskickad ansökan sparas i PDF-format via menyn Mina ansökningar (Visa som PDF).

22 Min ansökan – Skicka in ansökan En ansökan som skickas in bör vara så komplett som bara möjligt (inklusive bilagor). Kompletteringar kan endast göras via e-post eller post efter att ansökan skickats in. Därför är vårt råd att arbeta fram en så fullständig ansökan som möjligt innan du skickar in. Är ansökan inklusive alla bilagor helt färdig? Klicka Kontrollera, signera och skicka. En kontroll/validering av ansökan görs innan du skickar för att se om det finns obligatoriska uppgifter som inte är ifyllda eller om det finns uppgifter med fel format. För att slutligen skicka in ansökan, välj Skicka din ansökan och signera manuellt.

23 Projektbeskrivning

24 Målgrupp - vilken målgrupp vänder sig projektet huvudsakligen till Kommentera projektets bidrag till valda aktivitetsindikatorer - kvantitativ uppföljning av projektet Projektets huvudsakliga mål - visa på projektets huvudinriktning

25 Projektbeskrivning forts. Förväntat resultat - resultat (kort sikt) - effekter (lång sikt) Motivera projektet - vilket behov, problem, eller möjlighet ligger till grund

26 Projektbeskrivning forts. Gränsöverskridande mervärde - varför krävs samarbete över gränsen? Samband med övriga insatser - ni ska tillföra något nytt Horisontella kriterier - hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, samt jämställdhet.

27 Projektbeskrivning forts. Sammanfattande projektbeskrivning Abstract på engelska (sammanfattning)

28 Norsk partner

29 Regionalforvaltning.no (RF1350) Norsk webansökan, obligatoriskt om norska partners Skrivs ut och skrivs under på samma sätt som Min ansökan ”Samma” innehåll som Min ansökan – bland annat andra namn på rubriker, ex.vis –Prosjektbeskrivelse = Motivera projektet –Samarbeidspartnere = Medsökande

30

31 Budget

32 Förutsättningar Schablonfinansiering indirekta kostnader Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem Enklare ”budgetmodell” Norge Färre bilagor

33 Budgetering Var realistisk Utgå från aktivitet Balans

34 Kostnadsslag Personal Kontor och administration Schablonkostnader (15% flat-rate) Extern sakkunskap och externa tjänster Resor och logi Utrustning EU-förordning 481/2014

35 Budgetmodell NORGE En partner bär kostnader Underpartner Nytt! Stödet baseras på redovisade kostnader EU Partnerbudget

36 Råd och tips

37 Vanliga fallgropar… Behovet - svaret på frågan ”Varför?” är inte överbevisande nog Projektmålen är inte konkret beskrivna Den röda tråden saknas Det gränsregionala mervärdet är på ett för långsiktigt/visionärt plan Tänk på de horisontella kriterierna Eventuell statsstödsaspekt måste tydliggöras redan i ansökan Går ej att komplettera texter och innehåll, endast formalia Ansökare som söker på nytt beskriver inte vad som är nytt eller vad det tidigare projektet tydligt har resulterat i

38 Tänk på... Se till att förankra ditt projekt Planlägg, beskriv och avgränsa! Formulera tydliga mål Tydliggör organisation och roller Kom ihåg tid, medel och rätt kompetens Kommunicera internt och externt – genom hela processen

39 Framgångsfaktorer... Engagerad/strukturerad projektledare på heltid Projektekonom Bra projektteam / tydliga roller / tydliga mandat Konsensus i partnerskapet / gemensam målbild Förväntningsavstämning tidigt i projektet Träffas ofta (fysiskt) Dela information

40 ”Urvalskriterier” 1. Gränsregionalt mervärde 2. Additionalitet 3. Kostnadseffektivitet 4. Genomförandekapacitet och partnerskap 5. Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter 6. Resultatorientering och bidrag till programmets mål 7. Horisontella kriterier 8. EU:s strategi för Östersjöregionen

41 Extra viktiga urvalskriterier… Gränsöverskridande mervärde Genomförandekapacitet och partnerskap Resultatorientering och bidrag till programmets mål

42 Ansökningsprocess Kontakta gärna sekretariatet för att diskutera ert projekt Andra ansökningsomgången är öppen 31 augusti till 18 september Utvärdering Beslutsmöten november/december 2015 Kommande ansökningsrundor … 1 februari - 4 mars 2016 22 augusti – 23 september 2016

43 Avslutning… Kom ihåg: ”…ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.” Detta är komplext, men inte omöjligt Lägg tid på att ta fram en bra och förankrad budget. Projektledning och projektekonomi är hantverk, professionalisera arbetet.

44 Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Kommentarer? www.interreg-oks.eu


Ladda ner ppt "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Oslo 1 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser