Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N U ÄR DET REVOLUTION PÅ GÅNG ! André Hesselbäck Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N U ÄR DET REVOLUTION PÅ GÅNG ! André Hesselbäck Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 N U ÄR DET REVOLUTION PÅ GÅNG ! André Hesselbäck Uppsala universitet

2

3 M ASSIVE O PEN O NLINE C OURSE 15-20 minuter långa Automaträttade Peer review Certificate of Completion Nanodegrees

4 P ROBLEM I VETENSKAPLIGT TÄNKANDE Teorier, hypoteser idéer och antaganden påverkar observationer (Columbus) Observatören förändrar det som studeras (kvantfysik, antropologi)

5 P ROBLEM I PSEUDOVETENSKAPLIGT TÄNKANDE Tvärsäkra storslagna yttranden gör inte antaganden sanna: ”The creation of Dianetics is a milestone for man comparable to his discovery of fire and superior to his invention of the wheel and arch” (Ron Hubbard) I vetenskap ligger bevisbördan på den som lägger fram en extraordinär teori, inte på den som ställer sig avvaktande. Pseudovetenskapare hävdar det motsatta Omtolka eller ignorera historien

6 L OGISKA PROBLEM I VÅRT TÄNKANDE Representativa underlag – vi tenderar att glömma eller ignorera en större kontext (Bermudatriangeln) Känsloladdade ord och falska analogier är retoriska figurer, inte bevis – lavin, orkan, tsunami Övertro på auktoriteter, särskilt om denna tillskrivs auktoritet eller hög intelligens (Moocs = Stanford/MIT/Harvard = Bra) Antingen – eller. ”Antingen hoppar vi på det här eller så försvinner vi”

7 T VÄRSÄKRA YTTRANDEN ”Det här är en strukturrationalisering a la varven eller textilindustrin.” ”Det här är jättebra för mänskligheten, kunskapen blir fri, många, många kommer att få det mycket bättre. ”Vi talar ju inte bara om videoinspelade föreläsningar, det är ju en helt ny typ av pedagogik” ”Om sedan lärare uppmuntras att utveckla mooc:s och några blir internationella stjärnor så höjer det statusen för undervisning.” ”Internetåldern har nått den högre utbildningen och då finns det inte tid för långa utredningar ”

8 S TORA KÄNSLOR … En revolution… Det är en lavin… En tsunami… Unbundling A paradigm shift A radical transformation

9 V AD VI KAN LÄRA AV HISTORIEN 1890-1920 Korrespondensutbildning ”The day is coming when the work done by correspondence will be greater in amount than that done in the classroom of our academies and colleges, when the students who shall recite by correspondence will far outnumber those who make oral presentations.”

10 D ÉJÀ VU, ALL OVER AGAIN … 1990-2000 Online education ”After a thousand years, university-based education is undergoing a fundamental transformation. Multi-media learning initiatives are taking us beyond the classroom and the textbook.” ”In the future an institution of higher learning will become a little like a local television station.”

11 E N HELT NY TYP AV PEDAGOGIK ? ”[m]ore than just an extension of traditional education; it was an improvement, a means of instruction at once less costly and of higher quality, an advance, in short, which signaled a revolution in higher education”

12 L ITE KRITIK ”increasing the number of students per teacher […]invariably results in an undermining of the pedagical promise of the method, as the experience of correspondence instruction clearly demonstrates. And the degradation of the quality of the education invariably destroys the incentive and motivation of students. Already the dropout rates of online distance education are much higher than those of classroom-based education.”

13 … OCH LITE TILL ”If online education were truly the equivalent of classroom education, as its proponents suggest, why won’t the elite colleges and universities that have so avidly embraced it give full credit for this form of instruction?”

14 B ÄTTRE KVALITET I HÖGRE UTBILDNING ? “Instructors have typically been the on-screen talent for the recorded lectures used in online courses. But when Purdue University began expanding the online certification courses, the design team came to a fundamental realization: Mundane 20- to 40-minute lecture videos of a "talking head" no longer provided the desired learning experience. As a result, Purdue has begun pulling away from the use of subject- matter experts (SMEs) for pre-recorded lectures, replacing them with professional actors instead and has also shortened the lecture videos to under seven minutes each. The result has been much happier students.”

15 D E BÄSTA LÄRARNA SKA GE KURSERNA Hur definierar man ”de bästa lärarna”? De som vet mest om ett ämne? De som är bäst på att lära ut? De som har bäst förmåga att interagera med studenter?

16 B ILLIGARE ? Producing a MOOC is a high-cost operation, with an estimated average expense of $100,000 per course.

17 R OLIGARE ? Recently, the popular and edgy (for an airline anyway) JetBlue Air announced a partnership with Coursera that will make ten Coursera MOOCs part of a set of new inflight “Edutainment” options (alongside other content from organizations like National Geographic). Interestingly, only one of the courses on offer (an Introduction to Marketing MOOC from the Wharton School of Management) relates directly to the kind of practical subjects one would expect frequent travelers to gravitate towards. The rest are a mix of academic courses covering science (including an astronomy course from the University of Edinburgh and a paleo- biology course from the University of Alberta), medicine (Epidemics from Penn State) and even a Berkley School of Music course on how to play the guitar.

18 N ÅGRA HÖGST SUBJEKTIVA ÅSIKTER Det finns inget i onlineutbildning som gör den sämre än traditionell utbildning – å andra sidan finns inget som per definition gör den bättre heller. Det rör sig om två olika undervisningsformer som kompletterar varandra Det pseudovetenskapliga inslaget i diskussionerna om moocar är ett problem Vad händer med utbildning om endast de ”bästa” lärarna ska ge kurser? Det är talande att Daphne Koller, en av grundarna av Coursera säger att moocar aldrig helt kan ersätta traditionell utbildning.

19 M OOCAR I FRAMTIDEN …


Ladda ner ppt "N U ÄR DET REVOLUTION PÅ GÅNG ! André Hesselbäck Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser