Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professionsutveckling - förändring genom iterativa cykler av planering, undervisning, analys, ny planering …. ” Lärare och forskare som kunskapsbyggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professionsutveckling - förändring genom iterativa cykler av planering, undervisning, analys, ny planering …. ” Lärare och forskare som kunskapsbyggare."— Presentationens avskrift:

1 Professionsutveckling - förändring genom iterativa cykler av planering, undervisning, analys, ny planering …. ” Lärare och forskare som kunskapsbyggare …” Clas Olander, 9 september 2008

2 Teachers and researchers as knowledge- builders for better school science This project could be seen as an action research project. The research strategy, referred to as “design and validation of teaching–learning sequences”, includes not only results from a clarification of basic concepts, from a discussion about the significance of content for society, and from research on students’ conceptions and motivations, but also teachers’ viewpoints and their professional experiences.

3 clarification of basic concepts, from a discussion about the significance of content for society, and from research on students’ conceptions and motivations, but also teachers’ viewpoints and their professional experiences.

4 Arbetsprocess under två cykler Maj / aug Sep / Okt Nov / DecJanuariFeb / MarsMaj / Juni Planerings träffar Undervisning 1 Utvärdering 1 / ny design Undervisning 2 Utvärdering 2

5 Tecken på professionsutveckling Kompetens som utvecklats mest (enligt lärarna): förmåga att formulera mål och arbeta för att uppnå dessa förtrogenhet med ämnesinnehållet och elevers resonemang, både generellt och inom evolution Spridning? idéerna är användbara när man utvecklar undervisning inom andra områden man prövar nu tillsammans med arbetskamrater

6 Från Ian Hardys seminarium och artikel om “tävlande prioriteringar inom professionsutveckling” marknadsanpassad/neoliberal ↔ demokratisk/progressiv → ny konsensus … mer engagerat och hållbart lärande för lärare som bygger på fortgående samarbete, är lokalt förankrat samt fokuserar undersökning om elevers lärande

7 Från Ian Hardys seminarium och artikel om “tävlande prioriteringar inom professionsutveckling” managerial/neoliberal ↔ democratic/progressive → new consensus … more engaged and sustained teacher learning which is collaborative, ongoing, site-specific and focused upon inquiry into students learning. This endorsement has been described as ”a new consensus”


Ladda ner ppt "Professionsutveckling - förändring genom iterativa cykler av planering, undervisning, analys, ny planering …. ” Lärare och forskare som kunskapsbyggare."

Liknande presentationer


Google-annonser