Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Som frivillig inom Röda Korset VÄNSKAP KÄNNER INGA GRÄNSER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Som frivillig inom Röda Korset VÄNSKAP KÄNNER INGA GRÄNSER."— Presentationens avskrift:

1 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Som frivillig inom Röda Korset VÄNSKAP KÄNNER INGA GRÄNSER

2 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Röda Korsets principer Mänsklighet Jämlikhet Neutralitet Oberoende Frivillighet Enhetlighet Universalism

3 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Frivilligverksamhetens spelregler Det räcker att man är en vanlig människa med normala kunskaper Oavlönat Frivilligt Tillförlitligt Konfidentiellt Opartiskt Tolerant På den hjälpbehövandes villkor Jämlikt Ömsesidigt Möjlighet att växa som människa Möjlighet att lära sig nytt

4 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Växelverkan Acceptera olikheter Möt andra människor Lyssna och diskutera Ge respons Utred förolämpningar

5 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Vad är bra bemötande? Lugn, tålamod, att ge tid Uppskattning, respekt, jämlikhet Lyssnande, interaktion, dialog Öppen och positiv atmosfär

6 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Problemsituationer i vänverksamheten

7 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Att orka som frivillig Att möta svåra situationer kan leda till att den frivilligas egen livssituation blir svårare när till exempel hans eller hennes egna kriser (som han eller hon inte behandlat) bubblar upp. Den frivilliga engagerar sig för mycket och/eller överskrider sina egna gränser (blir utmattad av medlidande eller hamnar i en kris på den andras vägnar). Kom ihåg: Frivilliga är vanliga människor med normala färdigheter. De är inga professionella hjälpare. De frivilliga är aldrig ansvariga för hjälptagarnas välmående.

8 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Faktorer som bidrar till att de frivilliga orkar i sin uppgift motivation och intresse för uppgiften tillräcklig introduktion handledning och stöd under verksamheten att se till resurserna i sitt eget liv förmågan att hålla sig till sin roll som frivillig förmågan att dra gränser för hjälpen

9 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Försäkringar för de frivilliga inom Finlands Röda Kors 1. Gruppolycksfallsförsäkringar för de frivilliga 2. Ansvarsförsäkring för organisationens verksamhet Vid olyckor ska man omedelbart ta kontakt med en ansvarsperson för vänverksamheten som underrättar LähiTapiola om olyckan.

10 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Vänförmedling Vänförmedlingen fungerar med enskilda eller flera frivilligas krafter. Vänförmedlingen ger information om vänverksamheten till dem som vill bli frivilliga och dem som behöver en vän. Frivilliga och personer som behöver en vän träffas genom vänförmedlingen.

11 YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Vänförmedlingens kontaktinformation Telefonnummer Telefonjourens tider E-postadress


Ladda ner ppt "YSTÄVYYS EI TUNNE RAJOJA www.punainenristi.fi/tulemukaan/ystavaksi Som frivillig inom Röda Korset VÄNSKAP KÄNNER INGA GRÄNSER."

Liknande presentationer


Google-annonser