Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015."— Presentationens avskrift:

1 Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015

2 Forskningsprojekt Finansieras av Energimyndigheten och Wallanderstiftelsen Medverkande forskare: –Astrid Kander, Lunds universitet –Magnus Jiborn, Lunds universitet –Daniel Moran, NTNU i Trondheim –Thomas Wiedmann, UNSW i Sydney Publicerat: ”National greenhouse-gas accounting for effective climate policy on international trade”, Nature Climate Change 5, 431– 435. doi:10.1038/nclimate2555

3 Svenska koldioxidutsläpp 1995-2009

4 Hur kan gapet förklaras? Alt 1: Sverige har ”städat sin egen bakgård”, men flyttat utsläppen utomlands genom ökad import av energitunga, koldioxidintensiva varor (koldioxidläckage)

5 Hur kan gapet förklaras? Alt 1: Sverige har ”städat sin egen bakgård”, men flyttat utsläppen utomlands genom ökad import av energitunga, koldioxidintensiva varor (koldioxidläckage) Alt 2: Sverige har renare energiproduktion och mer energieffektiv produktion generellt. Handel i sig leder därför till ökade konsumtionsutsläpp.

6 Land A Land B CO2 Co2

7 Preliminära slutsatser Skillnaden mellan konsumtions- och produktionsutsläpp kan ha flera förklaringar.

8 Preliminära slutsatser Skillnaden mellan konsumtions- och produktionsutsläpp kan ha flera förklaringar. För att förstå hur handel mellan länder påverkar de globala utsläppen krävs en djupare analys:

9 Preliminära slutsatser Skillnaden mellan konsumtions- och produktionsutsläpp kan ha flera förklaringar. För att förstå hur handel mellan länder påverkar de globala utsläppen krävs en djupare analys: –Hur påverkas utsläpp i det egna landet? –Hur påverkas utsläpp i andra länder av vår import? –Hur påverkas utsläpp i andra länder av vår export?

10 Varför mäta länders koldioxidutsläpp? Fördelning av ansvar för utsläppsminskningar mellan länder Formulering av nationella klimatmål Uppföljning av effekter av nationell klimatpolitik. Övergripande mål: minskade globala utsläpp

11 Tre enkla principer 1.Länder ska ta ansvar för utsläpp som de kan påverka 2.Åtgärder som leder till minskade globala utsläpp ska inte “bestraffas”, och åtgärder som leder till ökade utsläpp inte “belönas”. 3.Summan av alla länders utsläpp ska vara lika med faktiska globala utsläpp

12 Tre enkla principer 1.Länder ska ta ansvar för utsläpp som de kan påverka 2.Åtgärder som leder till minskade globala utsläpp ska inte “bestraffas”, och åtgärder som leder till ökade utsläpp inte “belönas”. 3.Summan av alla länders utsläpp ska vara lika med faktiska globala utsläpp Varken produktions- eller konsumtionsbaserad redovisning uppfyller dessa krav!

13 Teknikjusterade koldioxidfotavtryck Utsläpp inom territoriet plus utsläpp i andra länder vid tillverkning av varor som importeras minus utsläpp som tillverkning av de varor som exporteras skulle ha givit upphov till om de istället producerats på världsmarknaden

14 Teknikjusterade koldioxidfotavtryck Utsläpp inom territoriet plus utsläpp i andra länder vid tillverkning av varor som importeras minus utsläpp som tillverkning av de varor som exporteras skulle ha givit upphov till om de istället producerats på världsmarknaden Motiv: för att reflektera hur ett lands export påverkar globala utsläpp måste hänsyn tas till vilken alternativ produktion som exporten ersätter.

15 Innebär att: Länder får ta fullt ansvar för vad och hur mycket de konsumerar Länder får ta fullt ansvar för det egna energisystemet och produktionstekniken, även för den del som går på export. Länder straffas inte för åtgärder som minskar globala utsläpp, och belönas inte för åtgärder som ökar dem.

16 Resultat

17 Svenska koldioxidutsläpp 1995-2009: tre mått, olika bilder

18 Komponenter i svenska koldioxidutsläpp 1995-2009

19 I vilka exportsektorer gör Sverige mest klimatnytta?

20 Slutsatser Politiska styrmedel kan riktas mot alla tre komponenterna: –Territoriella (produktionsbaserade) utsläpp –Importen –Exporten

21 Slutsatser Politiska styrmedel kan riktas mot alla tre komponenterna: –Territoriella (produktionsbaserade) utsläpp –Importen –Exporten Klimatsmart export kan bidra till CO2-effektivare produktion och därmed minskade globala utläpp.

22 Slutsatser Politiska styrmedel kan riktas mot alla tre komponenterna: –Territoriella (produktionsbaserade) utsläpp –Importen –Exporten Klimatsmart export kan bidra till CO2-effektivare produktion och därmed minskade globala utläpp. De exportnäringar som har störst potential att göra global klimatnytta är inte nödvändigtvis de som har lägst absoluta utsläpp

23 Slutsatser Politiska styrmedel kan riktas mot alla tre komponenterna: –Territoriella (produktionsbaserade) utsläpp –Importen –Exporten Klimatsmart export kan bidra till CO2-effektivare produktion och därmed minskade globala utläpp. De exportnäringar som har störst potential att göra global klimatnytta är inte nödvändigtvis de med lägst absoluta utsläpp Vi behöver uppföljningsmått som visar hur olika styrmedel påverkar de globala utsläppen, inte bara de svenska.

24 Framtida forskningsuppgifter Bättre data: –Högre sektorsupplösning –Större jämförbarhet mellan länder Bryta ner resultaten på branschnivå för att se potential för förbättringar i olika länder. Statistik på regionnivå? Företagsnivå? Stöd för beslutsfattande på olika nivåer, säkerställa att beslut bidrar till övergripande målet: att minska globala utsläpp.


Ladda ner ppt "Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser