Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farliga situationer och hur man känner igen dem. 1.VID VAPENHANTERING vapnets skick patroner vapnet är obekant för användaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farliga situationer och hur man känner igen dem. 1.VID VAPENHANTERING vapnets skick patroner vapnet är obekant för användaren."— Presentationens avskrift:

1 Farliga situationer och hur man känner igen dem

2 1.VID VAPENHANTERING vapnets skick patroner vapnet är obekant för användaren

3 2. PÅ BANAN att röra sig på området vapenhantering rikoschetter skyddandet av hörseln Farliga situationer och hur man känner igen dem

4 3. VID JAKT skjutsektorer skyddsområden att känna igen målet Farliga situationer och hur man känner igen dem

5 VAPENHANTERING Att vifta med vapnet, att rikta pipan mot människor, fingret på avtryckaren eller alla dessa samtidigt medför en allvarlig fara! Försäkra dig om att du vet hur du använder ditt vapen: Att ladda magasin, magasinbyte, att ladda och säkra vapnet etc. Hantera vapnet alltid som om det är laddat Klä dig ändamålsenligt så att inte t.ex. en het pistolhylsa under skjortan eller en insekt på bara armen leder till tvångsrörelser Farliga situationer och hur man känner igen dem

6 Kom ihåg Pipkontroll Fingerkontroll Farliga situationer och hur man känner igen dem

7 Skottet brinner inte av, hinder i pipan, vapnet hänger upp sig Alla dessa kan leda till en betydligt hårdare smäll än vad varit avsikten och kan skada skytten och andra! Kontrollera vapnets skick. Om du inte är säker på hur detta görs, så be en mer erfaren skytt göra det Farliga situationer och hur man känner igen dem

8 Försäkra dig om att patronerna är ämnade för vapnet ifråga: Använd inte patroner du hittat Självladdade patroner: Använd inte patroner som andra laddat Ladda inte patroner själv om du inte fått en tillräcklig skolning Försäkra dig om att patronens kaliber är samma som vapnets Farliga situationer och hur man känner igen dem

9 Funktionsstörningar och hur man åtgärdar dem (i enlighet med grenreglerna) Matningsstörning Vapnet gått sönder Patron som klickat En kula i pipan Vapnet skjuter serieeld Ett hinder i pipan Vid dessa störningar avbryter skytten skjutandet och banfunktionären granskar vapnet efter seriens slut. Farliga situationer och hur man känner igen dem

10 Om knallen sviker (tänder inte krutet) Håll pipan riktad mot tavlorna/säkert håll. Vänta att banfunktionren granskar vapnet före du avlägsnar patronen. Ge patronen som klickat åt banfunktionären som ser till att den förstörs på rätt sätt. Endast efter en tillräcklig erfarenhet är det tillåtet att i vissa speciella fall försöka avlägsna störningen medan skyttet pågår. Farliga situationer och hur man känner igen dem

11 RIKOSCHETTER Kulan eller splitter från den kan rikoschettera från t.ex. tavlan (speciellt metalltavlor) eller från bakvallen! Skjut alltid från bestämda skjutplatser och sektorer Skjut aldrig snett över banan På grund av rikoschettfaran är det oftast förbjudet att ställa upp tavlor på mellanavstånd Farliga situationer och hur man känner igen dem

12 SKYDDANDET AV HÖRSELN Om ett vapen avfyras i ett slutet utrymme eller nära örat förorsakar smällen hörselskador! Försäkra dig om att alla har skyddat sin hörsel före skyttet påbörjas. Den vanligaste skadan sker då man kommer till skjutbanan eller skjuttaket medan skyttet redan pågår och man har inte skyddat sin hörsel!!! Farliga situationer och hur man känner igen dem

13 IDENTIFIERA MÅLET Människor framför pipan! Sikten på målområdet bör vara obehindrad Uppmärksamma människor, djur och annat som rör sig på området också t.o.m. luftfarkoster Skjut inte om du inte kan identifiera målet De som hanterar vapen bör röra sig på samma linje inte efter varandra (funktionellt skytte) Farliga situationer och hur man känner igen dem

14 Varje skytt bör avbryta skyttet och ropa t.ex. ELDUPPHÖR, om Man upptäcker obehörig rörelse på målområdet; En människa, ett fordon, farkost eller luftfarkost upptäcks inom farozonen; Man märker något annat som medför fara Kontakten till markörgraven eller operatörsskyddet bryts; eller Det uppstår en brand Farliga situationer och hur man känner igen dem

15 KULANS EFFEKT, RÄCKVIDD OCH OMGIVNINGEN Det är meningen att kulan skall träffa sitt mål! Främst inom jakten kan kulans räckvidd, som kan vara flera kilometer, bli ett problem. Kulan kan också gå igenom hinder och medföra fara nära bosättningsområden. Skjutsektorerna bör vara utmärkta och skytten bör vara medveten om dem Försäkra dig om omgivningen: vägar, bosättning, bärplockare, husdjur Farliga situationer och hur man känner igen dem

16 SKYTTENS ”TIO BUDORD” Vapen hanteras alltid som om de vore laddade Peka aldrig mot en annan människa ens med ett tomt vapen Börja alltid med att kontrollera att vapnet är tomt Lär dig hantera ditt vapen på ett tryggt sätt Ladda vapnet först då du börjar skjuta Var noga med att vapnets pipa alltid pekar mot tavlan/målområdet = pipkontroll Håll fingret utanför varbygeln tills du är redo att trycka av = fingerkontroll Töm vapnet genast då du slutat skjuta Vårda ditt vapen och se till att det är i skick Nolltolerans. Vapen och rusmedel hör inte ihop! Farliga situationer och hur man känner igen dem


Ladda ner ppt "Farliga situationer och hur man känner igen dem. 1.VID VAPENHANTERING vapnets skick patroner vapnet är obekant för användaren."

Liknande presentationer


Google-annonser