Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktchef Paavo Seppänen Ampumaharrastus- foorumi Skyttekortkurs Tikkakoski 18.-19.4.2009 och 6.6.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktchef Paavo Seppänen Ampumaharrastus- foorumi Skyttekortkurs Tikkakoski 18.-19.4.2009 och 6.6.2009."— Presentationens avskrift:

1 Distriktchef Paavo Seppänen Ampumaharrastus- foorumi Skyttekortkurs Tikkakoski 18.-19.4.2009 och 6.6.2009

2 Skytte- kortkursen ARRANGÖRER  Keski-Suomen maanpuolustuspiiri  Keski-Suomen Ampujat  Tikkakosken Ampujat  Jyväskylä polisinrättning  Mellersta-Finlands reservistorg. HUVUDKOORDINATOR  KSmpp:n KOTU:n skytteskolningsteam  Juha Orava, Jukka Särkinen Utbildarna önskar ett aktivt deltagande, många frågor och friska tag!

3 Vem är vem? En kort introduktion av deltagarna  Namn och hemort  Medlemskap i skytteförening/organisation?  Erfarenhet som skytt  Egna vapen  Varifrån var informationen om kursen och vad fick att delta  Vilka förväntningar av kursen

4 Ampuma- harrastus- foorumi ”En sammanslutning av organisationer som sysslar med skytte med målet att trygga möjligheten att idka skytte som hobby i vårt land också i framtiden”

5 Aktörerna Skyttekortprojektet ägs av Ampumaharrastusfoorumi som samtidigt fungerar som ledningsgrupp. I forumet finns representerade  Finlands Sportskytteförbund  Finlands Skidskytteförbund  Finlands Viltcentral*  Finlands Jägarförbund*  Reservistidrottsförbundet  Finlands Reservofficersförbund  Reservistförbundet  Försvarsutbildningsföreningen  Finska vapenföretagare förbund och industrin samt  Vapenhistoriska förbundet * Jägarorganisationerna anser att jägarexamen motsvarar skyttekortkursen och är därför inte med i skyttekortprojektet.

6 Skyttehobbyn: -förbättrar koncentrationsförmågan; -skapar en mer tålmodig attityd vad gäller målinriktad verksamhet; - utvecklar kontrollen över den egna kroppen och förbättrar balansförmåga samt; -ger bättre ro att utföra precisionskrävande uppgifter. Skyttehobbyns positiva inverkningar

7 - Allt börjar med skytte(kort)kursen - Det finns ingen åldersgräns -Skyttehobbyn ger färdigheter för livet Skytte som en idrottsgren

8 Målsättningen för skyttekortkursen Skyttekortkursen är en grundskolning då man börjar en trygg och ansvarig skyttehobby Genom att gå kursen är det möjligt att självständigt idka skytte Skyttekortkursens innehåll och grunderna för beviljandet av kort kommer att kontinuerligt uppdateras med beaktande av ikraftvarande lagstiftning så att kraven för skaffande av vapenlicens uppfylls

9 Skyttekortkursens innehåll Skytte som hobby Skjutvapen och säkerhet Vapen och utrustning Säkerhetsföreskrifter och skyddsutrustning Skjutvapenlagstiftningen och tillståndsförfarande Skyttets grunder Skyttens miljölära Skjutbanregler och skjutvett Tillämpad skytteträning Självständig, ”ledd” träning Skriftligt prov och skjutprov

10 Skyttekort för luftvapen INNEHÅLL Teoridel:  Öppning (20 min)  Allmänt om skjutvapen och säkerhet (20 min)  Skjutvapentyperna kort (20 min)  Säkerhetsföreskrifterna då man hanterar skjutvapen (20 min)  Störningar... Vid laddandet etc. /till lämpliga delar vid grenskolningen  Vapenlagstiftningen kort (10 min)  Miljöaspekter kort (10 min)  Skjutbanereglerna utgående från den lokala skjutbanan Grendel (lg och lp / teori) 15 min + 15 min Verksamheten på luftvapenbanan 30 min Dessutom 5 timmar ledd skjutövning av vilka åtminstone en gång med det andra vapnet. Till slut skjutprov / kriterierna för godkänt omfattar också säkerhetskriterier!

11 Skyttekort i en annan gren Om skytten har ett giltigt skyttekort i någon gren och önskar komplettera det med en annan gren bör han delta i den grenspecifika undervisningen så att han får tillräcklig teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna träna på egen hand. Dessutom bör han utföra en fem gångers träningsperiod med det nya vapnet samt klara teori- och skjutprovet. Om man samtidigt deltar i en två vapens ”kombinationskurs” kan skytteträningen minskas till 4 + 4 gånger. Om man deltar i en tre vapens kurs är skytteträningarna på motsvarande sätt 4 + 3 + 3.

12 Skyttekortet har registrerats som ett varumärke år 2009 Skyttekort


Ladda ner ppt "Distriktchef Paavo Seppänen Ampumaharrastus- foorumi Skyttekortkurs Tikkakoski 18.-19.4.2009 och 6.6.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser