Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati Representativ demokrati – rösträtt, val som höjdpunkt. Deliberativ demokrati – kommunikativa processer, kollektiv beslutfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati Representativ demokrati – rösträtt, val som höjdpunkt. Deliberativ demokrati – kommunikativa processer, kollektiv beslutfattning."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati Representativ demokrati – rösträtt, val som höjdpunkt. Deliberativ demokrati – kommunikativa processer, kollektiv beslutfattning

2 Deliberativ demokrati

3 IKT och deliberativ demokrati Utbyte av information Dialog

4 Digital Literacy Färdigheter Kunskaper

5 Media Literacy - Bakgrund Frankfurtskolan: hegemoni, kritik mot dominant kultur. Kunskaper om användning, tolkning och principer (rationale) bakom kulturellproduktion.

6 Media Literacy/Competence - Definition ”Media literacy may be defined as the ability to acess, analyse and evaluate the power of images, sounds and messages which we are now being confronted with on a daily basis and are an important part of our contemporary culture, as well as to communicate competently in media available on a personal basis […] It should empower them with the critical thinking and creative problem solving skills to make them judicious consumers and producers of information” European Commission 2007b

7 Media Competence Criticism: Analytical competences, reflection on own actions, Ethical judgements. Knowledge: about media systems, about genres, ability to use media. Design: Innovative changes, creative design, development of existing Use:ability to use programmes, interactive use of services, use of online commerce.

8 Media Literacy - Inlärningsprocessen Roll av skolan Informellt lärande Användarnas ”lifeworld”

9 Web 2.0 – ”collective intelligence platform” Folksonomy – user generated classification system (taxonomy) ”architecture of participation”

10 Participation in the media – content-related and structural participation Participation through the media – learning to participate in the democracies – the macro- perspective.

11 Digital literacys roll i demokratin Nå unga som inte är så intresserade av politiken genom någonting som de är intresserade av (sociala medier, internet, teknologi) Bekämpa utanförskap? Förstarka deliberativ demokratin


Ladda ner ppt "Demokrati Representativ demokrati – rösträtt, val som höjdpunkt. Deliberativ demokrati – kommunikativa processer, kollektiv beslutfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser