Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIP Gotland Interactive Park Culture and Business.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIP Gotland Interactive Park Culture and Business."— Presentationens avskrift:

1 GIP Gotland Interactive Park Culture and Business

2 Innovationssystem Från abstrakt och tentativt begrepp till policy- och planeringsbegrepp Interaktivt lärande antas ha stor betydelse Det offentliga samhället antas ha en viktig roll i att stimulera interaktivt lärande Vad det interaktiva lärandet närmare bestämt innebär utvecklas sällan Kontexten snarare än innehållet som fokuseras

3 ” To understand the dynamics of interactive learning or knowledge creation, we need to study interaction between people: what was learned, how, by whom and at what level of work and organization”. (Miettinen 2002 s. 45) ” … if we propose that interactive learning and interactions between key institutions are essential mechanisms of innovation (which I consider a good hypothesis), we should focus on studying and understanding the nature and quality of these interactions in regard to some particular key technology or social practice, instead of constructing comprehensive holistic, explanatory system models.” (Ibid. s. 48)

4 Interaktiva medier (GIP) är ett profilområde i den gotländska näringspolitiken, tillsammans med upplevelseturism Arbetet med näringslivsprogrammet präglas av demokratisk korporatism, med stort inflytande från näringsliv och intresseorganisationer

5 GIP – Gotland Interactive Park Sveriges ledande mötesplats för interaktiva upplevelser och gestaltning i nya medier Visioner: Världsledande innovationssystem för speltillämpningar

6 Akademisk sfär Kulturell sfär Företagssfär GIP Sfärer eller aktörstyper i GIP:

7 Högskolan på Gotland Gotlands kommun Svenska Spel AB GI P Samverkan enligt idén om Triple Helix

8 Centrala inslag i GIP: Utveckling av företagspark Inkubatorsverksamhet planeras Utvecklingsfond planeras (riskkapital) GAME – Gotland Art and Media Education CfS – Centrum för Spelforskning Spelprofessur inrättas inom kort Motion Capture Studio Zero Game Studio (Interactive Institute) Centrum för spel i nya medier (Svenska Spel) Evenemang för utbyte, lärande och utveckling

9 Högskolan på Gotland Gotlands kommun Svenska Spel AB GI P Problem och utmaningar: Fel företag i företagsparken – ”drift” istället för utveckling GIP länkar inte in i småföretagens vardag – det sker inte något betydelsefullt utbyte eller lärande genom GIP Mer ”top-down” än ”bottom-up” – svag förankring och liten delaktighet hos småföretagen De organisatoriska och institutionella innovationerna mest framträdande så här långt – huvudmännen har hittat varandra Stora potentiella utvecklingsmöjligheter i GIP:s Triple Helix, men företagssfären behöver förstärkas

10


Ladda ner ppt "GIP Gotland Interactive Park Culture and Business."

Liknande presentationer


Google-annonser