Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och social förändring Ht 2010 Internationell kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och social förändring Ht 2010 Internationell kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och social förändring Ht 2010 Internationell kommunikation

2 Kommunikation spelar en roll i globaliseringsprocessen Kommunikation spelar en roll i utvecklingsprocessen På vilket sätt?

3 Strukturer Kommunikation sker genom olika kanaler eller media Media institutioners organisation påverkar kommunikationsflödet.

4 Internationell kommunikation Kommunikation mellan nationalstater 1920 – staten var den främsta kommunikationsagenten mellan nationer. Forskning fokuserade på hur nationalstater använde media för att vinna världskrigen.

5 Internationell kommunikation idag Vad är rollen av staten? Vad är rollen av privata företag?

6 Medieflödet Var kommer medieprodukter som vi konsumerar ifrån? Varför ser medieflödet ut som det gör?

7 Internationell kommunikation – kulturella produkter Filmer Nyheter TV program

8 Nya medier Hur har utvecklingen av nya information och kommunikationsteknologier påverkat internationell kommunikation? Möjligheter för icke-vinstdrivande organisationer.

9 Internationell kommunikation 1930-40 Rollen av masskommunikation i olika processer. (Effektforskning) Paul Lazarsfeld och Harold Laswell Sändare-budskap-kanal-mottagare-effekt ”Who says what in which channel to whom with what effect”

10

11 Public opinion Vilka aspekter bidrar till skapandet av public opinion Hur kan ledare i olika sammanhang agera för att utforma public opinion.

12

13

14

15 1950-talet – fokus på opinionsmätningsmetoder, kontroll och manipulation Mindre fokus på hur kommunikation kan förstärka demokratin och främja utveckling

16 ”The task of communication scholarship was to explore public opinion in different countries and to develop the tools and technologies to ensure that Western values triumphed, even if some of the means, fitting ’the needs and opportunities of the hour’, where not those that might fit other times.”

17 Kommunikation och utveckling Under 60-70 talet fokusen flyttade från kontrollen av public opinion Mobilisering av public opinion för att främja utveckling.

18 Utvecklingsmodellen Kala kriget Utvecklingsarbete finansierades av institutioner med specifika politiska intressen. Undvika utspridningen av kommunismen. Främja ekonomisk tillväxt

19 Rollen av kommunikation i ekonomisk utveckling Atittydsförändring Bättre användning av olika teknologier Masskommunikationskampanjer Lokala kampanjer i vissa sektorer – agricultural extension Två-steg teori – lokala opinionsbildare

20

21 Internationella organisationer såsom UNESCO och World Food Organization stödde kommunikationsprojekt. Professionalisering av kommunikationspraktiker. Planering av kommunikationskampanjer Från kommunikation som interstatspropaganda till kommunikation som ett verktyg i internationell politik

22 Kritik mot moderniseringsagenda Nytt perspektiv i utvecklingskommunikation Universalism ifrågasätts då länder inte utvecklas så fort som förväntades.

23 Dependency Olika nivåer av ekonomisk tillväxt i olika länder kan vara relaterade. Internationell lag spelar en roll i internationell kommunikation – massmedier användning, right to communicate, fientlig propaganda. Balans i nyheter och underhållningsflödet

24 NWICO – New International Communication Order Fokus på att förstärka självständighet i kommunikationssfären Förstärka professionalismen bland inom medierna Demokratisering av mediesystem Right to communicate måste ses som en mänsklig rätt.

25 Från internationell till global 1990 – Kalla kriget tar slut Bygga upp nya institutioner i de nya nationellstaterna Kommunikationskampanjer för att skapa nya roller i det kapitalistiska samhället.

26 Internationell kommunikation Handlar inte längre om kommunikation mellan stater eller propaganda Fokus har flyttat till medborgargrupper i olika länder som jobbar tillsammans i områden så som mänskliga ratigheter, global rättvisa, miljöfrågor, fred osv. Hur sådana grupper använder IKT.

27 Media Corporations Globalisering – vad kännetecknar globaliseringsprocessen? Hur medierna påverkas av och påverkar globaliseringsprocessen?

28 Några få mediebolag har stor kontroll över vilka produkter som kommer till oss Ekonomiska förhållanden – horisontell och vertikal integration, avreglering

29 Nya teknologier En ny kanal för att främja konsumerism Ökar exploatering av mindre utvecklade regioner Möjligheter överväger eventuella problem. Nya teknologier minskar ingångskostnader

30 Liberalism och kritiskstrukturalism Liberalism Mediebolag gör att mer information är tillgänglig för folket i tredje världen. Medierna är viktiga för modernisering Västerländska medier kan hjälpa utveckling i tredje världen Kritiskstrukturalism Vikt av historiskt genererade strukturella förutsättningar. Strukturen är viktigare än enskilda agenter. Marknaden präglas av maktförhållanden Medierna befinner sig i ett kapitalistiskt system.


Ladda ner ppt "Kommunikation och social förändring Ht 2010 Internationell kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser