Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling FoU-seminarium 2015 LOMP Lakning av organiska ämnen – modeller och processförståelse Hösten 2014 192 tkr FoU-sekr/Metodutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling FoU-seminarium 2015 LOMP Lakning av organiska ämnen – modeller och processförståelse Hösten 2014 192 tkr FoU-sekr/Metodutveckling."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling FoU-seminarium 2015 LOMP Lakning av organiska ämnen – modeller och processförståelse Hösten 2014 192 tkr FoU-sekr/Metodutveckling

2 FoU-seminarium 2015 2 Syfte Ta fram och kalibrera ett enkelt modelleringsverktyg som kan användas av handläggare. Utvärdera labbförsök – identifiera fel/osäkerheter – stimulera metodförbättring Förståelse för processer i återvunna material, mark och riskbedömning

3 FoU-seminarium 2015 3 Jämvikt DOC Passiv- provtagare Porvatten Porluft Omättad zon Jordpartiklar Organiskt kol ”Black carbon ” Grundvatten LUFT K SOC K POC K DOC H BCF Lip K POM

4 FoU-seminarium 2015 4 Jämvikt – Steady state DOC Passiv- provtagare Porvatten Porluft Omättad zon Jordpartiklar Organiskt kol ”Black carbon ” Grundvatten LUFT K SOC K BC K POC K DOC H BCF Lip K PO M DOC Passiv- provtagare Porvatten Porluft Omättad zon Jordpartiklar Organiskt kol ”Black carbon ” Grundvatten LUFT K SOC K POC K DOC H BCF Lip K BC K POM Grundvattenflöde Advektion dispersion Luftflöde Advektion dispersion Nedbrytning

5 FoU-seminarium 2015 5 Jämvikt – Steady state Tid Jämvikt C pw =C soil *F soc /K soc Nedbrytning/Utlakning Utlösning Steady state Standardiserat laktest ERH -laktest POM passiv provtagare Koncentration i porvattnet C pw

6 FoU-seminarium 2015 6 Princip för modellanpassning ”The ratio of the activity coefficients of the chemical in octanol is constant to that in the organic carbon phase for chemicals with different Kow values”

7 FoU-seminarium 2015 7 Modellverktyget

8 FoU-seminarium 2015 8 Resultat Vissa lätta PAH följer inte jämviktsmodellen – förmodligen biologisk nedbrytning i labbmetoden Kontaminering ett problem –Lätta PAH diffus kontaminering –Tunga PAH korskontaminering ERH och POM Passiv ger liknande men systematisk skilda värden på K SOC Mycket stor variation i ”K DOC ” Enkla analysmetoder för bärare av hydrofoba organiska ämnen (Turb, SUVA, DOC och POC) är inte tillräckligt känsliga och specifika. Bättre finns och vi borde lära oss använda dem.

9 FoU-seminarium 2015 9 Svårigheter/Utmaningar Få tid till koncentrerat forskningsarbete Inhämta relevant litteratur Hantering av stora mängder experimentella data Förstå exakt hur försöken genomförts och vilka osäkerheter/fel som kan finnas På ett diplomatisk sätt berätta och få acceptans för att något är fel. Ett enkelt verktyg kanske inte är så enkelt att använda/tolka

10 FoU-seminarium 2015 10 Kunskapsspridning Input till utvärdering av: –IBRACS - ERH-lakning av förorenad jord –RE-ROAD - Lakning av asfalt –ENCORT - Riskbedömning av återvinning av asfalt kontaminerad av tjära Input till standardiseringsarbete avseende lakmetoder och provberedning Metodutveckling och kvalitetssäkring av laboratoriets arbete under 2015


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling FoU-seminarium 2015 LOMP Lakning av organiska ämnen – modeller och processförståelse Hösten 2014 192 tkr FoU-sekr/Metodutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser