Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen
Konsekvenser Levande historia 8: s ,

2 1. Urbanisering Fabrikerna byggdes nära kommunikationer.
Städerna växte runt fabrikerna. Jordlösa flyttade in till städerna när de behövde arbete.

3 2. Dåliga levnadsförhållanden
Trånga och fuktiga hus. Många familjer bodde tillsammans. Gatorna var smala och hade öppna avlopp. Smutsig luft. Brist på mat orsakade svält och bristsjukdomar. Smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos och andra lungsjukdomar, kolera samt tyfoidfeber) spreds lätt i trånga förhållanden. Barnadödligheten var väldigt hög. Hos de fattigaste dog vart tredje spädbarn. Kriminalitet och alkoholmissbruk ökade.

4 London på 1800-talet Ett vanligt hus i London hade en liten bakgård där man hade utedass, kunde tvätta och ha djur.

5 3. Miljöförstöring Detta var början till utsläppen av koldioxid och klimatförändringen som vi ser idag.

6 4. Kvinnornas roll ändras
Kvinnor jobbade långa dagar i fabriker eller i gruvor. Kvinnor blev mer självständiga när de fick egen inkomst. Barn var oövervakade.

7 5. Barnarbete Lönerna var låga att alla i familjen måste arbeta för att överleva. Utbildning var inte heller en möjlighet för arbetar-klassens barn. Barn jobbade under dåliga arbetsförhållanden och fick mycket lägre lön än vuxna. Barn ansågs vara utmärkta gruvarbetare. De kunde lättare ta sig fram i smala gångarna. De yngsta barnen som anställdes var 4 år gamla. Factory Acts, lagstiftning från år och begränsade användning av barnarbete.

8

9 6. Ludditer Gamla hantverkare blev arbetslösa när maskinerna kom.
Vissa tog till drastiska metoder och förstörde fabrikernas maskiner i hopp om att stoppa utvecklingen.

10 7. Kapitalismen växer fram
Kapitalismen blev snabbt det mest effektiva sättet att finansiera industriella expansionen. Fabriksägarna och andra som kontrollerade produktion blev väldigt rika. Arbetarklassen blev fattigare i stället och deras levnadsförhållanden blev sämre. Detta blev början till den större klassuppdelningen.

11 8. Arbetarna organiserar sig
Tiotusentals människor hade blivit av med sin jord och började arbeta i fabriker, spinnerier och gruvor. Strejker och uppror var vanliga då fackföreningar var olagliga. Efter 1840 fick man starta fackföreningar. Socialismen växte fram med idéen om att äga fabrikerna tillsammans. Marx & Engels skrev sin Kommunistiska Manifest år 1848.

12 Facklig möte i Manchester (år 1848)
Fackföreningar blev populära hos de välbetalda arbetarna. Rörelsens ledare var ofta socialistiska politiker.

13 9. Ny världsordning Innan industriella revolutionen hade Spanien varit det ledande landet. Nu blev Storbritannien, Tyskland och Frankrike starka både ekonomiskt och politiskt. Även USA och Japan växte starkare. År 1900 var USA redan världens största industrination.

14 Europa blir starkast Industriella revolutionen blir grunden till den europeiska dominansen som fortsätter än idag.

15 11. Befolkningsökning På sikt blev förhållandena hos befolkningen bättre. Upptäckter inom medicin och sjukvård. Bättre utbildning och läskunnigheten ökade. Förväntade livslängden ökade. Befolkningen började öka dramatiskt i England och Wales efter 1740 då den låg på 6 miljoner. Drygt 100 år senare, år 1850 var befolkningen redan 16,8 miljoner. År 1901, var befolkningen 30 miljoner.

16 10. Emigration Skickliga arbetare fick först inte lämna landet. Andra länder fick inte dra nytta av brittisk kunskap. Efter 1860 emigrerade över brittiska medborgare till USA varje år. De arbetade med byggandet av USA:s järnvägar, i olika industrier eller jordbruk.


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser