Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att leva på stormaktstiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att leva på stormaktstiden"— Presentationens avskrift:

1 Att leva på stormaktstiden
Utkik historia: s Att leva på stormaktstiden

2 Många språk och kulturer
Finland hade tillhört Sverige ända sedan medeltiden. Många finländare talade svenska. Områden som tidigare varit danska ”försvenskades”. Svenska lagar och språk tog över. Samerna i norra Sverige förföljdes. Luthers lilla katekes översattes bland annat till: Finska Samiska Ryska Estniska Lettiska Lenni-lenape

3 Indelningsverket Karl XI ville ha yrkessoldater, som alltid var stridsberedda. Böndernas gårdar delades in i rote. Varje rote skulle försörja en soldat och ge honom en torp, en åker att odla och lite betesmark. När det var fred var soldaten en vanlig bonde. En gång om året kallades soldaten till övningar med sitt regemente. Karl XII kunde utnyttja armén som bestod av indelta soldater.

4 Det kostade att vara stormakt
Att ständigt vara i krig blev dyrt för Sverige. Kanoner, pistoler och musköter kostade pengar. Att ha en krigsflotta kostade pengar. Soldater skulle ha lön (sold).

5 Sjukdomar Många av soldaterna blev sjuka på fältet.
Det var fler som dog av sjukdomar än i krig. Fältskären hjälpte med sjuka i armén. Vanligaste sjukdomen hemma var pesten. År 1710 dog en tredjedel av Stockholms invånare av pesten. Läkekonsten var mindre avancerad. Man trodde att man kunde bota sjukdomar med trollformler och magiska ämnen (t.ex. kvicksilver). Olika örter användes som behandling. Åderlåtning troddes funka mot allt möjligt.

6 Bönderna var fattiga Bönderna fick betala alla krigen.
Soldaterna togs ut bland bönderna och många förlorade familjemedlemmar när män dog i kriget. Bönderna gillade inte nya skatter som de fick betala för att kriget blev så dyrt. Vissa år blev skörden liten. Hungersnöd och svält var vanliga. De fattigaste fick baka barkbröd.

7 Borgarna kunde leva bra
En del köpmän och hantverkare fick det bättre under stormaktstiden. Produktion av krigsmaterial ökade på grund av krigen. Många hade råd att bygga fina stenhus i städerna. Koppar- och järnindustrin växte.

8 Prästerna var viktiga Prästerna hade ett viktigt jobb sedan reformationen. De spred nyheter och statens propaganda till folket. De förde vidare klagomål från folket till staten. Prästerna bevakade att alla följde den protestantiska tron. Skrämde folk med djävulen. Häxjakten.

9 Adeln fick det bättre Det var bara en liten del av svenska folket som fick det bättre under stormaktstiden. Adelsmän fick stora gårdar som belöning för sina insatser i krig. Som officerare i krig kunde de ta med sig dyrbara krigsbyten. Många i adeln tyckte Karl XII var för ung att vara kung.

10 Historiska källor - tolkningar
Kvarlevor Berättande källor Saker och ting från den perioden man vill studera. T.ex. tavlor, kläder, byggnader, smycken. När blev fotografier en källa? Olka slags texter från den perioden man vill studera. T.ex. kyrkböcker, brev, dagböcker, tidningar, böcker, rapporter. Källkritiska frågor: När skrevs texten? Vem skrev texten? Varför skrev man texten? Ville man något speciellt med texten?

11 Stor makt – för vem? Olika tolkningar
Stormaktstiden var en lysande tid för Sverige. Aldrig någonsin förr eller senare i historien har landet varit så mäktigt. De svenska arméerna segrade i många krig och nya landområden erövrades. Stormaktstiden var ett enda långt lidande för det svenska folket. Tiotusentals unga pojkar dog i alla krigen. Bönderna tvingades betala mycket skatt för att kungen skulle ha råd att hålla Sverige i krig. Folket var fattigt och många dog av sjukdomar och svält. Olika tolkningar

12 Karl XII – Olika tolkningar
Karl XII är den mest omstridde personen i svensk historia. Det finns två olika tolkningar av Karl XII som kung: Positiv tolkning – Karl XII var en hjälte: Karl XII var en hjälte som krigade tappert och inte levde i lyx. Han gifte sig inte och ägnade sitt liv åt sitt land i stället. Svenskarna bör se upp till Karl XII i kampen mot Ryssland. Karl XII var en förebild för att stärka den nationella känslan. Kritisk tolkning – Karl XII som ett avskräckande exempel: Krigshets och antidemokrati var inte bra för Sverige. Karl XII var enväldig, lyssnade inte på goda råd och misslyckades att utnyttja diplomati. På grund av honom förlorade Sverige kriget och stormaktstatus.


Ladda ner ppt "Att leva på stormaktstiden"

Liknande presentationer


Google-annonser