Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan. Etrusker (750-500 f kr)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan. Etrusker (750-500 f kr)"— Presentationens avskrift:

1

2   Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan. Etrusker (750-500 f kr)

3   Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan.  Enligt myten så födde en varginna upp två bröder, Remus och Romulus.  Roms första Kung Romulus. Etrusker (750-500 f kr)

4   Etrusker och Greker har nära samarbetar. Grekiskt alfabet från 700-talet.  Rom påverkas av grekisk kultur. Rom tar hela den grekiska gudavärlden och ger den egna namn.  Zeus blir Jupiter, Afrodite blir Venus, Poseidon blir Neptunus osv.  Rom är väldigt duktiga på att kopiera och ta det som är bra i andra kulturer och förbättrar det. ”Japaner” Rom börjar växa

5   Rom tar den Athenska demokratin och gör den bättre.  År 509 f kr så slänger romarna ut den etruskiske kungen och bildar en republik. Res publica betyder ”I folkets intresse”.  Medborgarskapet i Rom betyder att man får en massa rättigheter som andra inte hade.  Med Republiken kan man locka andra folk och städer att ansluta sig till Rom. Rom blir Republik

6  Republiken i Rom. Fattiga (Plebejer) Rika (Patricier) Två Konsuler De sitter två år. Kan utropa sig till Dictator Senaten. Sitter på livstid Folktribuner Ämbetsmän

7   Romersk lag är väldigt ”modern”.  Medborgaren får rättigheter och skyldigheter.  Rätt att ingå avtal  Rätt att rösta  Rätt i förhållande till andra folk  Rätt till en rättegång t ex.  Uppdelningen mellan plebejer och patricier, senaten och konsulerna gör att systemet fungerar så länge.  Augustus blir förste Kejsaren år 27 f Kr. Rom blir Republik

8  De Puniska Krigen (264 – 146 fkr).

9

10  Den senare republiken (133 – 31 f kr) Provinser i Romarriket. Används för att betala för krigen. Vanliga soldater får inte lika mycket land. Nära Rom blir land extra värdefullt. Stora Gods Livsmedel i provinserna Soldater utan arbete mellan krigen. Motsättningar mellan rika och fattiga. Oroligt och inbördesstrider.

11  Julius Gaius Caesar (100 – 44 f kr) Föds i en turbulent tid. Sulla är t ex diktator under hans uppväxt. Deltager som soldat vid Spartacusupproren. Får en dotter, Julia, och adopterar Octavianus, som sen blir Augustus. Blir Konsul 59 f kr. År 50 besegrar han Vercingetorix och gallerna. Alea iacta est. Går över Rubicon 49 f kr. Se videoklippet Ceasars triumf. 46 fkr blir han diktator. Inbördeskrig (se video?) 15 mars 44 mördas han. Se videoklipp


Ladda ner ppt "  Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan. Etrusker (750-500 f kr)"

Liknande presentationer


Google-annonser