Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Romarrikets uppgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Romarrikets uppgång."— Presentationens avskrift:

1 Romarrikets uppgång

2 Etrusker ( f kr) Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan.

3 Etrusker ( f kr) Det fanns en Högkultur på italienska halvön innan. Enligt myten så födde en varginna upp två bröder, Remus och Romulus. Roms första Kung Romulus.

4 Rom börjar växa Etrusker och Greker har nära samarbetar. Grekiskt alfabet från 700-talet. Rom påverkas av grekisk kultur. Rom tar hela den grekiska gudavärlden och ger den egna namn. Zeus blir Jupiter, Afrodite blir Venus, Poseidon blir Neptunus osv. Rom är väldigt duktiga på att kopiera och ta det som är bra i andra kulturer och förbättrar det. ”Japaner”

5 Rom blir Republik Rom tar den Athenska demokratin och gör den bättre.
År 509 f kr så slänger romarna ut den etruskiske kungen och bildar en republik. Res publica betyder ”I folkets intresse”. Medborgarskapet i Rom betyder att man får en massa rättigheter som andra inte hade. Med Republiken kan man locka andra folk och städer att ansluta sig till Rom.

6 Kan utropa sig till Dictator
Republiken i Rom. Senaten. Sitter på livstid De sitter två år. Kan utropa sig till Dictator Folktribuner Två Konsuler Ämbetsmän Fattiga (Plebejer) Rika (Patricier)

7 Rom blir Republik Romersk lag är väldigt ”modern”.
Medborgaren får rättigheter och skyldigheter. Rätt att ingå avtal Rätt att rösta Rätt i förhållande till andra folk Rätt till en rättegång t ex. Uppdelningen mellan plebejer och patricier, senaten och konsulerna gör att systemet fungerar så länge. Augustus blir förste Kejsaren år 27 f Kr.

8 De Puniska Krigen (264 – 146 fkr).

9 De Puniska Krigen (264 – 146 fkr).

10 Den senare republiken (133 – 31 f kr)
Provinser i Romarriket. Används för att betala för krigen. Vanliga soldater får inte lika mycket land. Nära Rom blir land extra värdefullt. Stora Gods Livsmedel i provinserna Soldater utan arbete mellan krigen. Motsättningar mellan rika och fattiga. Oroligt och inbördesstrider.

11 Julius Gaius Caesar (100 – 44 f kr)
Föds i en turbulent tid. Sulla är t ex diktator under hans uppväxt. Deltager som soldat vid Spartacusupproren. Får en dotter, Julia, och adopterar Octavianus, som sen blir Augustus. Blir Konsul 59 f kr. År 50 besegrar han Vercingetorix och gallerna. Alea iacta est. Går över Rubicon 49 f kr. Se videoklippet Ceasars triumf. 46 fkr blir han diktator. Inbördeskrig (se video?) 15 mars 44 mördas han. Se videoklipp


Ladda ner ppt "Romarrikets uppgång."

Liknande presentationer


Google-annonser