Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LARS TULLSTEDT – SKOLA OCH UTBILDNING Aktuellt från Sveriges Byggindustrier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LARS TULLSTEDT – SKOLA OCH UTBILDNING Aktuellt från Sveriges Byggindustrier."— Presentationens avskrift:

1 LARS TULLSTEDT – SKOLA OCH UTBILDNING Aktuellt från Sveriges Byggindustrier

2 Aktuellt från BI Hänt sedan sist Byggindustrin av idag BI och samverkan med utbildningssystemet T4 Arbetsmiljö i byggingenjörsutbildningarna Samverkan för bibehållet söktryck SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning2

3 Hänt sedan sist Saga Hellberg hälsar, jobbar numera på Byggherrarna Tidningen Byggindustrin har lite trassel med sin satsning på ”praktikplatsförmedling” Lärarlistan uppdaterad av många Lärarlistan SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning3

4 Totala bygginvesteringar Fakta om byggandet 2013 - Bygginvesteringar4 Källa: SCB, BI Mdkr 2012 års priser

5 Bygginvesteringarnas andel av BNP Fakta om byggandet 2013 - Bygginvesteringar5 Källa: SCB, BI Procent

6 Totala bygginvesteringar Fördelning per län 2012 Fakta om byggandet 2013 - Bygginvesteringar6 Källa: Byggfakta, BI Procent

7 Antal företag i byggindustrin 2012 Källa: SCB Fakta om byggandet 2013 – Branschens struktur

8 Förvärvsarbetande i byggindustrin SNI 45 SNI 41-43 Källa: SCB, BI Fr.o.m. 2007 avser uppgifterna förvärvsarbetande i åldern 15-74 år (tidigare 16-64 år) Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad

9 Förvärvsarbetande i byggindustrin - utrikes födda Källa: SCB, BI Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad

10 Förvärvsarbetande i byggindustrin - åldersfördelning Källa: SCB Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad

11 Byggkonjunkturen 10 juni: ”Konjunkturvinden mojnar för byggindustrin” SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning11

12 Samverkan med utbildningssystemet 12

13 Samverkan med skolan Sveriges Bygguniversitet: LTU, KTH, Chalmers o Lund Högskoleingenjörsutbildningar Yrkeshögskoleutbildningar T4 (och Teknikprogrammet) Bygg- och anläggnings- programmet SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning13

14 Vad vill BI när det gäller högskoleutbildningarna? Branschråd! 1.AIL – minst 4 veckor 2.Arbetsmiljö 3.Ledarskap - grund SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning14

15 Högskoleingenjörsutbildning – inriktning bygg SVERIGES BYGGINDUSTRIER15 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar Registrerade studenter (åk1)

16 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) SVERIGES BYGGINDUSTRIER16 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

17 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) SVERIGES BYGGINDUSTRIER17 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

18 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) SVERIGES BYGGINDUSTRIER18 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar Andel inom byggrelaterade utbildningar

19 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) SVERIGES BYGGINDUSTRIER19 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar Andel kvinnor

20 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) SVERIGES BYGGINDUSTRIER20 Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar Andel kvinnor inom byggrelaterade utbildningar

21 LärosäteUtbildningsnamnSökande 1:a hand Chalmers tekniska högskolaByggingenjör (Göteborg)223 Högskolan DalarnaByggingenjör (Borlänge)36 Högskolan i BoråsByggingenjör (Borås)62 Högskolan i GävleByggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö (Gävle)41 Högskolan i Halmstad Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering (Halmstad)16 Byggingenjör - byggproduktion och projektledning (Halmstad)19 Byggingenjör - fastighet och energi (Halmstad)5 Högskolan i Jönköping Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur (Jönköping)175 Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik (Jönköping)78 Högskolan i SkövdeByggingenjör (Skövde)19 Karlstads universitetHögskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad (Karlstad)57 Kungl. Tekniska högskolanHögsk.ingenjörsutb i byggteknik och design (Haninge)268 Linköpings universitetHögskoleingenjör i byggnadsteknik (Norrköping)124 LinnéuniversitetetByggteknik, högskoleingenjör (Växjö)46 Lunds universitet Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik (Lund)17 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik (Lund)28 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur (Lund)102 Malmö högskola Byggingenjör, Byggteknik (Malmö)40 Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning (Malmö)12 Byggingenjör, Teknik och arkitektur (Malmö)37 MittuniversitetetByggingenjör Hållbart byggande (Östersund)26 Byggingenjör Hållbart byggande (Östersund)117 Mälardalens högskolaByggnadsingenjörsprogrammet (Västerås)112 Umeå universitetHögskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (Umeå)50 Uppsala universitetHögskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (Uppsala)116 Örebro universitetByggingenjörsprogrammet (Örebro)91 År 20151917 År 20141822 År 20132024 År 20121849 År 20111676 År 20101731 Antagningsläget HING Bygg inför hösten 2015

22 Programledarmöte i höst Förslag Tid och plats; BI, torsdag 5 november 10-15 – Vita rummet bokat Agendaförslag – Arbetsmiljö – branschens önskemål – Högskolemomsen – hur mycket går egentligen till undervisningen? – Lärarrekryteringen – Antagningen – Näringslivets ingenjörsgrupp? – T4? – … – Egen tid för programansvariga SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning22

23 Future students

24 Future City – skyltfönster mot grundskolan Time-out för studentmässor… Nygammal möjlighet: – Använd en regional Future City-aktivitet som förevändning att visa upp de bygginriktade utbildningarna för högstadiet – Samverka med kommunen… – Samverka med BI SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning24

25 Ett forum där skola & näringsliv möts & bygger framtidens stad Länk till klipp på Youtube från finalen 2015klipp på Youtube

26 Tävlingens upplägg Skoltävling med ett tävlande lag från varje skola. 3 personer i varje lag. Delta i en deltävling eller i alla. Fyra tävlingskategorier: Minecraft Uppsats Modell Delta i alla tre tävlingskategorier

27 Tävlingen 2016 17 augusti – 15 oktober 2015Deltagaranmälan 1 oktober 2015Minecraft- och uppsatscase presenteras för de tävlande 12 februari 2016Inlämning tävlingsbidrag 3 mars 2016Presentation av nominerade skolor 6 april 2016Final

28 Nya T4 28

29 Gymnasieingenjören är här! Vidareutbildning med ett fjärde tekniskt år – permanent från hösten 2015

30 Statsbidrag ansökan hos Skolverket senast 15 oktober, beslut 30 november beviljas för högst 4 år, summa/elev interkommunalt bidrag utgår ej, inackorderingstillägg csn, användning av bidrag ska redovisas inte kopplat till tillstånd alla skolor som erbjuder teknikprogrammet kan starta ett fjärde år 45 huvudmän 2015 (19 försöksskolor) 20 design- och produktutveckling, 20 informations- teknik, 10 produktionsteknik, 7 samhällsbyggande

31 Gymnasieingenjör Fristående år - riksintag Förkunskaper teknikprogrammet Skolverket föreskriver ytterligare förkunskaper inför 2016 900 poäng - minst 10 v apl Gymnasieingenjören i praktiken 200p Examensarbete 100p Profilgemensam kurs 100p Valbarta kurser 500 p

32 Fyra profiler:

33 Arbetsledning bygg BIM CAD byggplanering byggstyrning miljöcertifierat byggande entreprenörska och företagande Projektering projektering – allmänt och specifika teknikområden (el, vvs, bygg, järnväg, GIS) CAD BIM entreprenörskap miljöcertifierat byggande

34 T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Arbetsledning bygg SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning34 Gemensamma kurserProfilgemensam kursUtgångsspecifika kurser, totalt 500 p Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p Byggprocessen, 100 pPlanering före byggstart, 100 p Byggstyrning, 100 p Rit- och mätningsteknik, 100 p Examensarbete, 100 p Cad – specialisering, 100 p Entreprenörskap och företagande, 100 p BIM-samordning, 100 p Miljöcertifierade hus, 100 p Teknik – specialisering, 100 p

35 T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Projektering SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning35 Gemensamma kurserProfilgemensam kursUtgångsspecifika kurser, totalt 500 p Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p Byggprocessen, 100 pPlanering före byggstart, 100 p Praktisk Ellära, 100 p Examensarbete, 100 p Rit- och mätningsteknik, 100 p Entreprenörskap och företagande, 100 p Cad – specialisering, 100 p Miljöcertifierade hus, 100 p BIM-samordning, 100 p Geografiska informationssystem, 100 p Teknik – specialisering, 100 p Allmän järnvägsteknik, 100 p Elteknik, 100 p – inom ämnet järnvägsteknik Signalteknik, 100 p – inom ämnet järnvägsteknik Konstruktion 3, 100 p Konstruktion 2, 100 p Komponenter och system el, 100 p Komponenter och system VVS, 100 p Projektering, 100 p Projektering VVS, 100 p Projektering el, 100 p

36 BI:s synpunkter T4 är mycket intressant för företagen, liksom YH – Produktionsledning Synd att T4 görs till en fristående utbildning efter Teknikprogrammet – Möjligheterna till djup år 4 minskar för att ge plats till grunder – Den yrkesförberedande inriktningen tonas ned av Skolverket Kursen Byggprocessen borde ligga år 3 Kommer Yrkesutgången Projektering att leda till anställningsbarhet? – STD-företagen kräver mer – HING som ”lägstanivå” SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning36

37 Arbetsmiljöinnehåll i utbildningen 37

38 Arbetsmiljöinnehåll i ingenjörsutbildningen BI och STD-företagen – gemensam enkät hösten 2014. – Nästan alla har svarat. En första presentation på programledarträffen 2014. – Stor variation…

39 Sammanställning arbetsmiljöenkäten Universitet / högskolaSvaratArbetsmiljöOblhpAnm 1Chalmers Tekniska högskolaJaNej 2Högskolan DalarnaJa 5 3Högskolan i BoråsJa 4-5Integrerat 4Högskolan i GävleJa Nej1,5Rekommenderat 5Högskolan i HalmstadJa Nej3Integrerat 6Högskolan i SkövdeJa 3= Jönköping 7Karlstads UniversitetJa 6Integrerat 8KTH ABE - HaningeJa 7,5Delvis integrerat 9Linköpings UniversitetJa Nej0,5Integrerat 10LinnéuniversitetetJa Nja5Integrerat och delvis obl 11Lunds Tekniska HögskolaJa ca 2Integrerat 12Malmö HögskolaJa ca 3-4Integrerat 13MittuniversitetetJa 7,5Totalt 20 hp (?) valbart 14Mälardalens HögskolaJa ca 5Integrerat 15Tekniska högskolan i Jönköping ABJa ca 3Integrerat (Ark 2 hp obl) 16Umeå UniversitetJa 7,5Integrerat 17Uppsala UniversitetNej 18Örebro UniversitetJa 7,5Integrerat

40 SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning40

41 Hur vi går vidare? Branschen måste prioritera Möte i höst – Arbetsmiljöverket, Trafikverket, BI, STD-företagen, Byggherrarna, Sveriges ingenjörer, Ledarna, Unionen – Förväntat innehåll Allt kan inte vara med i en grundutbildning… Senare: Diskussion med lärosäten SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning41

42 Bygglärarkonferenser SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning42 2009LTH, Helsingborg 2010Göteborg 2011Västerås 2012Jönköping 2013Gävle 2014Umeå 2015LiU, Norrköping 2016?

43 Tack! lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se 0733-900 970 08-698 58 22 SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning43


Ladda ner ppt "LARS TULLSTEDT – SKOLA OCH UTBILDNING Aktuellt från Sveriges Byggindustrier."

Liknande presentationer


Google-annonser