Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Tullstedt – Skola och Utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Tullstedt – Skola och Utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Lars Tullstedt – Skola och Utbildning
Aktuellt från Sveriges Byggindustrier Lars Tullstedt – Skola och Utbildning Hälsning från Saga Hellberg, numera Byggherrarna

2 Aktuellt från BI Hänt sedan sist Byggindustrin av idag
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Aktuellt från BI Hänt sedan sist Byggindustrin av idag BI och samverkan med utbildningssystemet T4 Arbetsmiljö i byggingenjörsutbildningarna Samverkan för bibehållet söktryck

3 Hänt sedan sist Saga Hellberg hälsar, jobbar numera på Byggherrarna
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Hänt sedan sist Saga Hellberg hälsar, jobbar numera på Byggherrarna Tidningen Byggindustrin har lite trassel med sin satsning på ”praktikplatsförmedling” Lärarlistan uppdaterad av många

4 Totala bygginvesteringar
Fakta om byggandet Bygginvesteringar Totala bygginvesteringar Mdkr 2012 års priser Källa: SCB, BI

5 Bygginvesteringarnas andel av BNP
Fakta om byggandet Bygginvesteringar Bygginvesteringarnas andel av BNP Procent Källa: SCB, BI

6 Totala bygginvesteringar Fördelning per län 2012
Fakta om byggandet Bygginvesteringar Totala bygginvesteringar Fördelning per län 2012 Procent Källa: Byggfakta, BI

7 Antal företag i byggindustrin 2012
Fakta om byggandet 2013 – Branschens struktur Antal företag i byggindustrin 2012 Källa: SCB

8 Förvärvsarbetande i byggindustrin
Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i byggindustrin SNI 45 SNI 41-43 Fr.o.m avser uppgifterna förvärvsarbetande i åldern år (tidigare år) Källa: SCB, BI

9 Förvärvsarbetande i byggindustrin - utrikes födda
Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i byggindustrin - utrikes födda Källa: SCB, BI

10 Förvärvsarbetande i byggindustrin - åldersfördelning
Fakta om byggandet 2013 – Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i byggindustrin - åldersfördelning Källa: SCB

11 Byggkonjunkturen 10 juni:
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Byggkonjunkturen 10 juni: ”Konjunkturvinden mojnar för byggindustrin”

12 Samverkan med utbildningssystemet

13 SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning
Samverkan med skolan Sveriges Bygguniversitet: LTU, KTH, Chalmers o Lund Högskoleingenjörsutbildningar Yrkeshögskoleutbildningar T4 (och Teknikprogrammet) Bygg- och anläggnings- programmet Sveriges Bygguniversitet Forskning OK Grundutbildningssamverkan haltar Högskoleingenjörsutbildningar Bransch-/Programråd ska finnas Arbetsmiljöenkät Yrkeshögskoleutbildningar T4 Permanentat Yrkesutgång Produktionsledning bygg Bygg- och anläggningsprogrammet Vikande rekrytering Branschskolor > utvecklad gymnasial lärlingsutbildning Faktabladen

14 Vad vill BI när det gäller högskoleutbildningarna?
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Vad vill BI när det gäller högskoleutbildningarna? Branschråd! AIL – minst 4 veckor Arbetsmiljö Ledarskap - grund

15 Högskoleingenjörsutbildning – inriktning bygg
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – inriktning bygg Registrerade studenter (åk1) Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

16 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1)
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

17 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1)
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

18 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1)
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) Andel inom byggrelaterade utbildningar Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

19 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1)
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) Andel kvinnor Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

20 Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1)
SVERIGES BYGGINDUSTRIER Högskoleingenjörsutbildning – Registrerade studenter (åk1) Andel kvinnor inom byggrelaterade utbildningar Källa: Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningar

21 Antagningsläget HING Bygg inför hösten 2015
Lärosäte Utbildningsnamn Sökande 1:a hand Chalmers tekniska högskola Byggingenjör (Göteborg) 223 Högskolan Dalarna Byggingenjör (Borlänge) 36 Högskolan i Borås Byggingenjör (Borås) 62 Högskolan i Gävle Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö (Gävle) 41 Högskolan i Halmstad Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering (Halmstad) 16 Byggingenjör - byggproduktion och projektledning (Halmstad) 19 Byggingenjör - fastighet och energi (Halmstad) 5 Högskolan i Jönköping Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur (Jönköping) 175 Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik (Jönköping) 78 Högskolan i Skövde Byggingenjör (Skövde) Karlstads universitet Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad (Karlstad) 57 Kungl. Tekniska högskolan Högsk.ingenjörsutb i byggteknik och design (Haninge) 268 Linköpings universitet Högskoleingenjör i byggnadsteknik (Norrköping) 124 Linnéuniversitetet Byggteknik, högskoleingenjör (Växjö) 46 Lunds universitet Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik (Lund) 17 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik (Lund) 28 Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur (Lund) 102 Malmö högskola Byggingenjör, Byggteknik (Malmö) 40 Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning (Malmö) 12 Byggingenjör, Teknik och arkitektur (Malmö) 37 Mittuniversitetet Byggingenjör Hållbart byggande (Östersund) 26 117 Mälardalens högskola Byggnadsingenjörsprogrammet (Västerås) 112 Umeå universitet Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (Umeå) 50 Uppsala universitet Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (Uppsala) 116 Örebro universitet Byggingenjörsprogrammet (Örebro) 91 År 2015 1917 År 2014 1822 År 2013 2024 År 2012 1849 År 2011 1676 År 2010 1731

22 Programledarmöte i höst
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Programledarmöte i höst Förslag Tid och plats; BI, torsdag 5 november – Vita rummet bokat Agendaförslag Arbetsmiljö – branschens önskemål Högskolemomsen – hur mycket går egentligen till undervisningen? Lärarrekryteringen Antagningen Näringslivets ingenjörsgrupp? T4? Egen tid för programansvariga

23 Future students

24 Future City – skyltfönster mot grundskolan
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Future City – skyltfönster mot grundskolan Time-out för studentmässor… Nygammal möjlighet: Använd en regional Future City-aktivitet som förevändning att visa upp de bygginriktade utbildningarna för högstadiet Samverka med kommunen… Samverka med BI

25 Ett forum där skola & näringsliv möts & bygger framtidens stad Länk till klipp på Youtube från finalen 2015

26 Tävlingens upplägg Skoltävling med ett tävlande lag från varje skola. 3 personer i varje lag. Delta i en deltävling eller i alla. Fyra tävlingskategorier: Minecraft Uppsats Modell Delta i alla tre tävlingskategorier

27 Tävlingen 2016 17 augusti – 15 oktober 2015 Deltagaranmälan 1 oktober 2015 Minecraft- och uppsatscase presenteras för de tävlande 12 februari 2016 Inlämning tävlingsbidrag 3 mars 2016 Presentation av nominerade skolor 6 april 2016 Final

28 Nya T4

29 Gymnasieingenjören är här!
Vidareutbildning med ett fjärde tekniskt år – permanent från hösten 2015 Gymnasieingenjörsutbildningen har funnits på försök på tjugo skolor sedan Erfarenheterna från försöket visar att hälften av eleverna får jobb efter examen, oftast på sin apl-plats. Till hösten blir verksamheten permanentad och kommer att erbjudas av ett femtiotalskolhuvudmän.

30 Statsbidrag ansökan hos Skolverket
senast 15 oktober, beslut 30 november beviljas för högst 4 år, summa/elev interkommunalt bidrag utgår ej, inackorderingstillägg csn, användning av bidrag ska redovisas inte kopplat till tillstånd alla skolor som erbjuder teknikprogrammet kan starta ett fjärde år 45 huvudmän 2015 (19 försöksskolor) 20 design- och produktutveckling, 20 informations- teknik, 10 produktionsteknik, 7 samhällsbyggande Vidareutbildningen finansieras genom statsbidrag. Ansökningsblankett finns på Skolverkets web (se statsbidrag). Beviljade medel utbetalas 2 ggr/läsår. De medel som anslagits täcker inte sökta medel har statsbidrag beviljats för 800 elever. Nästkommande år ökar medlen till att om två år omfatta ca 1200 elever.

31 Gymnasieingenjör Fristående år - riksintag
Förkunskaper teknikprogrammet Skolverket föreskriver ytterligare förkunskaper inför 2016 900 poäng - minst 10 v apl Gymnasieingenjören i praktiken 200p Examensarbete 100p Profilgemensam kurs 100p Valbarta kurser 500 p Vidareutbildningen har riksrekrytering. Ansökan till egen kommun som skickar vidare till skolans huvudman. Teknikprogrammet el likvärdigt är förkunskapskrav enligt förordningen. Skolverket kommer att binda upp 2 av inriktningskurserna som ytterligare krav. De kan träda ikraft tidigast ht -16. GIP ger eleverna ingenjörsmässiga färdigheter i team work, juridik, ekonomi, psykologi, arbetsmiljö mm. Examensarbetet görs ofta i samarbete med apl-platsen. De valbara kurserna är begränsade inom resp. utgång.

32 Fyra profiler: De fyra profilerna beslutades av regeringen i juli Skolverket har sedan fått i uppdrag att utforma utbildningens struktur och innehåll. Detta arbete har pågått under hösten -14 och vintern -15 tillsammans med en expertgrupp och i dialog med branscherna. Skolverket tittar också på vilka förkunskapskrav utöver teknikprogrammet som ska gälla. Beslut fattas i maj respektive juli. Under våren beslutar regeringen även utbildningens examensmål.

33 Arbetsledning bygg Projektering
BIM CAD byggplanering byggstyrning miljöcertifierat byggande entreprenörska och företagande Projektering projektering – allmänt och specifika teknikområden (el, vvs, bygg, järnväg, GIS) CAD BIM entreprenörskap miljöcertifierat byggande Samhällsbyggande bygger vidare på inriktningen samhällsbyggande och miljö Profilen har två utgångar – arbetsledning bygg och projektering inom bygg, el, vvs, infrastruktur eller liknande. Erfarenheter från försöket och synpunkter från remissen har påverkat utformningen av utgångarna - bl.a. från Skanska, NCC, Peab, mindre konsultföretag inom byggprojektering, Järnvägsskolan.

34 T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Arbetsledning bygg
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Arbetsledning bygg Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 500 p Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p Byggprocessen, 100 p Planering före byggstart, 100 p Byggstyrning, 100 p Rit- och mätningsteknik, 100 p Examensarbete, 100 p Cad – specialisering, 100 p Entreprenörskap och företagande, 100 p BIM-samordning, 100 p Miljöcertifierade hus, 100 p Teknik – specialisering, 100 p

35 T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Projektering
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning T4 Profil Samhällsbyggnad – utgång Projektering Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 500 p Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p Byggprocessen, 100 p Planering före byggstart, 100 p Praktisk Ellära, 100 p Examensarbete, 100 p Rit- och mätningsteknik, 100 p Entreprenörskap och företagande, 100 p Cad – specialisering, 100 p Miljöcertifierade hus, 100 p BIM-samordning, 100 p Geografiska informationssystem, 100 p Teknik – specialisering, 100 p Allmän järnvägsteknik, 100 p Elteknik, 100 p – inom ämnet järnvägsteknik Signalteknik, 100 p – inom ämnet järnvägsteknik Konstruktion 3, 100 p Konstruktion 2, 100 p Komponenter och system el, 100 p Komponenter och system VVS, 100 p Projektering, 100 p Projektering VVS, 100 p Projektering el, 100 p

36 BI:s synpunkter T4 är mycket intressant för företagen, liksom YH
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning BI:s synpunkter T4 är mycket intressant för företagen, liksom YH Produktionsledning Synd att T4 görs till en fristående utbildning efter Teknikprogrammet Möjligheterna till djup år 4 minskar för att ge plats till grunder Den yrkesförberedande inriktningen tonas ned av Skolverket Kursen Byggprocessen borde ligga år 3 Kommer Yrkesutgången Projektering att leda till anställningsbarhet? STD-företagen kräver mer – HING som ”lägstanivå”

37 Arbetsmiljöinnehåll i utbildningen

38 Arbetsmiljöinnehåll i ingenjörsutbildningen
BI och STD-företagen – gemensam enkät hösten 2014. Nästan alla har svarat. En första presentation på programledarträffen 2014. Stor variation…

39 Sammanställning arbetsmiljöenkäten
Universitet / högskola Svarat Arbetsmiljö Obl hp Anm 1 Chalmers Tekniska högskola Ja Nej 2 Högskolan Dalarna 5 3 Högskolan i Borås 4-5 Integrerat 4 Högskolan i Gävle 1,5 Rekommenderat Högskolan i Halmstad 6 Högskolan i Skövde = Jönköping 7 Karlstads Universitet 8 KTH ABE - Haninge 7,5 Delvis integrerat 9 Linköpings Universitet 0,5 10 Linnéuniversitetet Nja Integrerat och delvis obl 11 Lunds Tekniska Högskola ca 2 12 Malmö Högskola ca 3-4 13 Mittuniversitetet Totalt 20 hp (?) valbart 14 Mälardalens Högskola ca 5 15 Tekniska högskolan i Jönköping AB ca 3 Integrerat (Ark 2 hp obl) 16 Umeå Universitet 17 Uppsala Universitet 18 Örebro Universitet

40 SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning

41 Hur vi går vidare? Branschen måste prioritera Möte i höst
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Hur vi går vidare? Branschen måste prioritera Möte i höst Arbetsmiljöverket, Trafikverket, BI, STD-företagen, Byggherrarna, Sveriges ingenjörer, Ledarna, Unionen Förväntat innehåll Allt kan inte vara med i en grundutbildning… Senare: Diskussion med lärosäten

42 Bygglärarkonferenser
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Bygglärarkonferenser 2009 LTH, Helsingborg 2010 Göteborg 2011 Västerås 2012 Jönköping 2013 Gävle 2014 Umeå 2015 LiU, Norrköping 2016 ?

43 lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se 0733-900 970 08-698 58 22
SVERIGES BYGGINDUSTRIER – BI Kompetensförsörjning Tack!


Ladda ner ppt "Lars Tullstedt – Skola och Utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser