Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya teknikprogrammet. Teknikprogrammet ”inte bara teori utan man får göra saker också” Elev på teknikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya teknikprogrammet. Teknikprogrammet ”inte bara teori utan man får göra saker också” Elev på teknikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Det nya teknikprogrammet

2 Teknikprogrammet

3 ”inte bara teori utan man får göra saker också” Elev på teknikprogrammet

4 Möjligheternas program

5 Kreativa arbetsformer

6 •Teknikhistoria, befintlig och ny teknik •Teknikutvecklingsprocesser •Projektarbete •Tvärvetenskap •Kreativitet Examensmålet

7 Vad är nytt ? •Högskoleförberedande •Nationella inriktningar •Nya ämnen •CDIO genomsyrar

8 FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ETT FJÄRDE TEKNISKT ÅR I GYMNASIESKOLAN

9 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet •Bygger på det högskoleförberedande teknikprogrammets examensmål •Är yrkesförberedande för arbete inom valt teknikområde •Fördjupade kunskaper om teknikutveckling inom vald profil

10 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet •Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart •Etiskt och ansvarsfullt •Kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande •Ingenjörsmässiga färdigheter •Entreprenörskap och företagande •Arbetsformer och metoder från arbetslivet

11 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet •Teori växelverkar med och konkretiseras i praktisk tillämpning •Ta initiativ, agera undersökande och prövande •Utifrån arbetslivets krav utveckla kunskaper och arbetssätt inom matematik/natur- och teknikvetenskapliga områden.

12 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet •Ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö, ekonomi och juridik i arbetslivet (Gymnasieingenjören i praktiken) •Presentera och kommunicera teknik och tekniska lösningar på svenska och engelska •Hur normer och traditionella föreställningar kan brytas inom olika teknikområden

13 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet * Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

14 Nya ämnen för försöksverksamheten Gymnasieingenjören i praktiken Datalagring Mjukvarudesign Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur Produktionsfilosofi Samhällsbyggande Byggproduktionsledning

15 Gymnasieingenjören i praktiken Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser, kommunikation, ekonomi, arbetsmiljö och juridik i arbetslivet. Ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt och förenar kunskapsområden från teknikvetenskap och samhällsvetenskap. Ämnet får bara anordnas av skolor med försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet.

16 T4 Ansökningar 54 ansökningar - 44 kommunala skolor - 10 fristående skolor Profiler Informationsteknik14 Innovation och Produktion39 Samhällsbyggande 6

17 Förutsättningar för deltagande •Har ett etablerat samarbete med det lokala eller regionala arbetslivet och har ett lokalt programråd för försöksverksamheten. •Kan erbjuda ett fjärde år av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

18 Skolverkets förutsättningar •Sträva efter att utbildningarna riktar sig mot olika branscher. •Bevilja deltagande från 20 skolor med vardera högst 30 elever, varav 10 skolor 2011 och ytterligare 10 skolor 2012. •Höra det nationella rådet före beslut.

19 Interimistiskt programråd för T4 •TeknikföretagenIF Metall •IndustriarbetsgivarnaUnionen •Sveriges ByggindustrierSveriges ingenjörer •Almega •VVS-företagen •EIOSkolverket

20 Behöriga sökanden 1:1 •Slutbetyg från ett fullständigt teknikprogram eller ett specialutformat program som liknar teknikprogrammet eller från motsvarande utbildning. •Lägst betyget G i minst 2250 poäng. •Betyget G i MA C, FY A, KE A, EN B, SV B, Svenska som andraspråk B, Teknik människa samhälle, Teknikutveckling och företagande.

21 Behöriga sökanden 2:2 •Öppen endast för den som påbörjar utbildningen omedelbart efter den termin TE eller motsvarande avslutades. (treårigt gymnasium)

22 Mottagande •En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande från den egna kommunen eller samverkansområdet. •En kommun och en fristående skola är skyldig att ta emot en behörig sökande vars hemkommun åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen.

23 GYMNSIEINGENJÖRSEXAMEN •Examen utfärdas för elev som har fått lägst betyget E på alla kurser och på examensarbetet.

24 T4 Ansökningar inför 2012 Ambitionen är att datum och ansökningsförfarande presenteras under senvåren. Utgångspunkten är en webbansökan. Kvalitetskravet: var tydlig, men överarbeta därför inte ansökan. Bifoga bara relevanta bilagor. Beslut före utgången av november månad.

25 Vilka får då uppdraget 2011? •Berzeliusskolan, Linköping •Tullängsskolan, Örebro •Brinellgymnasiet, Nässjö •Älvkullegymnasiet, Karlstad •Skanska gymnasiet, Växjö •Tumba gymnasium, Botkyrka •Kattegattgymnasiet, Halmstad •Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg •Soltorgsgymnasiet, Borlänge •Högbergsskolan, Ludvika

26 Frågor inför diskussionerna: •Hur gör vi för att ämnena fysik, kemi och matematik får fokus på tekniska processer? •Hur kan vi samverka med ”andra” t ex arbetsliv, högskolor och organisationer i teknikprogrammet och i försöksverksamheten med ett fjärde år? •Hur kvalitetssäkras denna del av utbildningen?

27 Avslutning Tack för att vi fick medverka och lycka till med det nya teknikprogrammet! Torgny Martinsson, Undervisningsråd, Skolverket Margaretha Allen, programsamordnare och skrivare, Skolverket te.gy2011@skolverket.se


Ladda ner ppt "Det nya teknikprogrammet. Teknikprogrammet ”inte bara teori utan man får göra saker också” Elev på teknikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser