Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrundsorsaker till första världskriget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrundsorsaker till första världskriget"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrundsorsaker till första världskriget
Nationalism Imperialism

2 Europa 1815 Europas karta är vid den här tiden mycket splittrad. Tyskland och Italien är uppdelat i mindre stater. Vad kan ni mer se som är annorlunda mot dagens Europakarta?

3 Nationalism Under 1800-talet växer nationalismen fram. Hade man:
samma språk samma religion samma seder och bruk Då var man ett folk och skulle ha ett eget land/egen nation. Nationalisterna kämpade mot de stora rikena Turkiet (Osmanska riket), Österrike-Ungern och Ryssland. Där bodde många olika folkslag. I det som idag är Italien och Tyskland var det tvärtom. Där kämpade nationalister för att småländer skulle enas.

4 Nationalism Positivt? Varje folk ska få vara fritt och bestämma över sig själva. Fint att vara stolt över sitt land. Gemenskap, samhörighet Negativt? Finns det ett Vi, uppstår det också lätt ett Dom. ”Vi är bättre!” Kan skapa splittring, något som ofta har utnyttjats av politiker som velat starta krig. Risk för främlingsfientlighet och rasism.

5 Tysklands enande Vid mitten av 1800-talet fanns det ännu inget rike som hette Tyskland. Det talades tyska i stora delar av Mellaneuropa, men området var uppdelat i många olika stater. Preussen och Österrike-Ungern var de mäktigaste hamnade de i krig med varandra och Preussen vann. Efter kriget bildades Nordtyska förbundet av 21 stater med Preussen i spetsen. Detta förbund oroade Frankrike och utbröt det fransk-tyska kriget. Frankrike förlorade. I samband med freden 1871 bildades Tyskland som ett enat rike, med Preussens kung som kejsare.

6 Italiens enande Italien fanns inte heller som rike vid 1800-talets mitt. Flera småstater i norr tillhörde det habsburgska riket (Österrike-Ungern) och de ville slå sig fria. De fick hjälp av kungariket Sardinien (se norra delen av kartan). Men andra större riken ville inte ansluta sig till Sardinien, de tyckte inte att de tjänade något på det. Fattiga bönder protesterade mot att de fick betala höga arrenden till godsherrarna. På Sicilien utbröt ett bondeuppror som Sardinien stöttade. Under ledning av Garibaldi kunde så småningom kungariket Neapel och Kyrkostaten besegras var Italien enat.

7 Balkan – en krutdurk Större delen av Balkanhalvön tillhörde Österrike-Ungern och Turkiet (Osmanska riket). De flesta som bodde där var slaver och ville inte leva under turkiskt eller österrike-ungerskt styre. Panslavism – drömmen om att förena alla slaver i en stor stat under ryskt styre eller att skapa ett förbund av slaviska stater. Alla ville inte detta utan ville ha helt självständiga stater (utan ryskt inflytande).

8 Imperialism Begreppet imperialism kommer från ordet imperium.
Ordet imperium betyder herravälde, d.v.s. att man vill ha total makt och dominans. Under senare delen av 1800-talet ”tävlade” flera europeiska stater om herraväldet i Afrika, Sydostasien, Indien och Kina.

9 Kapplöpning om kolonier

10 Kolonialväldena

11 Orsaker till imperialism
Råvaror – Industrialiseringen i Europa ökade behoven av råvaror som bomull, gummi och koppar. I andra delar av världen fanns också populära varor som kaffe och te. Marknad - i takt med den ökade industrialiseringen växte också behovet av en större marknad. Man ville sälja mer än vad folk kunde köpa i det egna landet, t.ex. kläder, verktyg och enkla maskiner såldes till kolonierna.

12 Orsaker till imperialism
Makt – Ju fler kolonier ett land hade desto mäktigare var det. Många kolonier var ett tecken på att landet var en politisk stormakt. Man tyckte att man höjde sin status. Sprida civilisationen – ”den vite mannens börda”. Européerna ansåg att den vita rasen var överlägsen alla andra och därför var det den vite mannens plikt att sprida den europeiska civilisationen i världen. Man ansåg att människor i Afrika och Asien inte klarade av att bygga civiliserade samhällen.

13 Konsekvenser av imperialism
Många områden plundrades på värdefulla naturresurser, t.ex. mineraler. Man tog ingen hänsyn till naturen eller befolkningen. Åkermark där befolkningen tidigare odlat mat gjordes om till bomulls-, kaffe- eller teplantager. Befolkningen utnyttjades som billig arbetskraft. Tidigare hade de tillverkat och odlat det de behövde, nu blev de tvungna att köpa mat, kläder och verktyg av européerna. Befolkningen förlorade rätten att bestämma över sitt land. De drogs in i krig som ibland utkämpades mellan olika europeiska stater. Kulturer bröts ned när européerna ville förändra befolkningens sätt att leva och tänka.

14 Olika slags imperialism
Politisk Ekonomisk Kulturell


Ladda ner ppt "Bakgrundsorsaker till första världskriget"

Liknande presentationer


Google-annonser