Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  Tävling mellan stormakterna  Erövringspolitik - imperialism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  Tävling mellan stormakterna  Erövringspolitik - imperialism."— Presentationens avskrift:

1

2   Tävling mellan stormakterna  Erövringspolitik - imperialism

3  Imperialismens drivkrafter  Industrins behov av råvaror  Behov av nya marknader  Hög avkastning  Ökad efterfrågan på exotiska varor  Emigration  Nationalism – status – kapprustning   Maktkamp mellan Europas stater  Strategiska skäl (militära)  Missioner  Rasöverlägsenhet (ansåg de själva) Darwinism  Vetenskaplig forskning, kartläggning och upptäckarlust

4   Outforskad mark, framförallt inlandet  1850 kapplöpningen i full gång Storbritannien och Frankrike var de stora konkurrenterna. Kust till kust-tänket – konflikten i Fashoda 1898 Kapplöpningen om Afrika

5   Sydafrika tidigare holländskt, men britter tog över under 1800-talet.  Boer  Britter ville skapa förbindelse Suezkanalen till Sydafrika  Boerkriget 1899-1902  Frankrike gör motstånd. Liknande tanke om förbindelse tvärsöver Afrika Afrika

6   Tyskland ger sig in i kapplöpningen ”får det som är över”  Även andra europeiska länder ger sig in.  Konfliktladdat…  Urinvånare chanslösa  Etiopien undantaget Afrika

7

8

9   Britterna gjorde anspråk på ett mycket utvecklat och civiliserat område  Trängt bort konkurrenter redan på 1700-talet  Informellt styre – Ostindiska kompaniet Asien berördes också av imperialismen - Indien

10   Kristendomens spridande väckte protester bland hinduer och muslimer  Sepoyupproret 1857  Försiktigare styre från britterna  ”juvelen i den brittiska kronan”  Import - Bomull, te, vete indigo  Export industrivaror Asien - Indien

11   Britterna utvidgade - Burma, Malackahalvön  Nederländerna – Indonesien  Frankrike – Indokina  Afghanistan och Persien ”intresseområde” hos både Storbritannien och Ryssland Asien

12

13   Utanför huggsexan  Utvidgade vid gränserna.  Öster- och söderut  1860 Vladivostock vid Stilla havet i rysk besittning  Transibiriska järnvägen  Investeringar från västeuropa  Konflikt med Japan Ryssland

14   Medveten isolation  All utländsk påverkan skadlig  Traditionella levnadsmönster  Shogunen  1853 Matthew Perry och USA hotar Japan om att öppna landet.  Shogunen störtas Det japanska undret

15   Centraliserad förvaltning under kejsaren  Meijirestaurationen  Japan modern industristat & stark militär  Krig med Kina  Tog ön Formosa och gjorde anspråk på Manchuriet (Japan & Ryssland i konflikt) Det japanska undret

16   Handel restriktiv  Silver och Opium  Opiumkriget 1841  Britterna fick Hong Kong och handeln släpptes fri  Inre stridigheter – Boxarupproret 1899  ”Den öppna dörrens politik” Mittens rike - Kina

17   Monroedoktrinen 1823  Låg profil i världspolitiken  Mellanamerika…  Filipinerna… Imperialismen i Amerika

18   1859 ”om arternas uppkomst” Charles Darwin  Nation, folk, ras  Européer rättfärdigar sina handlingar Rasism

19  Imperialismens drivkrafter Ekonomiskt perspektiv  Industrins behov av råvaror  Behov av nya marknader  Hög avkastning  Ökad efterfrågan på exotiska varor  Emigration  Politiskt perspektiv  Nationalism – status - kapprustning  Maktkamp mellan Europas stater  Strategiska skäl (militära)  Idéhistoriskt och socialt perspktiv  Missioner  Rasöverlägsenhet (ansåg de själva) Darwinism  Vetenskaplig forskning, kartläggning och upptäckarlust


Ladda ner ppt "  Tävling mellan stormakterna  Erövringspolitik - imperialism."

Liknande presentationer


Google-annonser