Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin"— Presentationens avskrift:

1 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin
skogspriser Halvår 2015 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

2 Skogspriser, indelning
Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela Östergötland Mellersta 4. Stockholm och Södermanland 5. Uppsala, Västmanland och Örebro 6. Värmland och n.v. delen av Västra Götaland 7. Dalarna och Gävleborg Norra 8. Jämtland och Västernorrland 9. Norrbottens kust och Västerbottens kust 10. Norrbottens inland och Västerbottens inland Gotland utgår p.g.a. för litet underlag Indelning i 3 större områden och 10 regioner

3 Skogspriser, kr/m³sk 2013 2014 2015 Halvår 5 år 10 år Norra 244 248
243 -2,0 % -21 % +29 % Mellersta 386 378 409 +8,0 % -4 % +36 % Södra 520 537 549 +2,1 % +2 % +52 % Sverige 368 371 383 +3,2 % -7 % +39 % Första halvåret Reala värden, kronor per skogskubikmeter (reala värden)

4 Skogspriser halvår 2015 Utveckling Föregående år Södra +2,1 %
Mellersta +8,0 % Norra -2,0 % Sverige +3,2 % 5 år +2 % - 4 % - 21 % - 7 % Kr/m³sk Reala priser, kronor per skogskubikmeter (reala värden)

5 Skogspriser halvår 2015 Reala priser, kronor per skogskubikmeter
Kr/m³sk Reala priser, kronor per skogskubikmeter (reala värden)

6 Investering 3 miljoner kr i skog
Halvår 2015 Hektar för 3 miljoner kr M³sk för Sverige 63 7 800 Södra 37 5 500 Mellersta 59 7 300 Norra 149 12 300

7 Område södra Sverige Pris (kr/hektar) vid olika virkesförråd (m³sk/ha)
OBS Ingen viktning gjord på fastighetsstorlek! Priset per hektar påverkas givetvis av virkesförrådet och andra viktiga faktorer är bonitet, arrondering, läge, virkeskvalitet, vägnät, avstånd till industri, jakt m.m.

8 Område mellersta Sverige Pris (kr/hektar) vid olika virkesförråd (m³sk/ha)
OBS Ingen viktning gjord på fastighetsstorlek! Priset per hektar påverkas givetvis av virkesförrådet och andra viktiga faktorer är bonitet, arrondering, läge, virkeskvalitet, vägnät, avstånd till industri, jakt m.m.

9 Område norra Sverige Pris (kr/hektar) vid olika virkesförråd (m³sk/ha)
OBS Ingen viktning gjord på fastighetsstorlek! Priset per hektar påverkas givetvis av virkesförrådet och andra viktiga faktorer är bonitet, arrondering, läge, virkeskvalitet, vägnät, avstånd till industri, jakt m.m.

10 Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult har sedan 1995 producerat samt presenterat statistik bl.a. avseende utvecklingen av priset på skogsmark i Sverige. Arbetet kring statistiken har sedan 1995 varit densamma varför materialet tydligt visar variationer och trender. Prisstatistiken grundas på överlåtelser av LRF Konsult förmedlade fastigheter. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden och avser endast skogsmark. Andra ägoslag som t.ex. åker-, betesmark och byggnader är inte med i materialet. Unikt är att såväl lagfarna överlåtelser liksom överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av skogsmark, överförs till en annan) finns med. Så kallade generationsskiften där släkting övertar gården och överlåten köpeskilling ofta understiger marknadsvärdet är inte med i LRF Konsults material och inte heller överlåtelser i form av bodelning mm. Statistiken visar vad marknaden i genomsnitt varit beredd att betala för skogsmark. Observera att priset på skogsmark varierar kraftigt kring medelvärdet beroende av t.ex. läge, kvalitet, vägnät, jakt mm och att statistiken därför inte skall ses som en värderingsmodell/metod för enskilda fastigheter. För värdering av enskilda fastigheter hänvisas till LRF Konsults fastighetsmäklare/fastighetsvärderare på aktuell ort. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Vid varje årsskifte redovisas dessutom skogsmarkspriser på detaljnivå i tio geografiska områden. För mer information kontakta: Markus Helin, Chefsmäklare, tel: , Linda Ternstedt, chef Kommunikation, tel: ,

11


Ladda ner ppt "Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin"

Liknande presentationer


Google-annonser