Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen i Sverige
Levande Historia 8: s

2 Orsaker Agriculturella revolutionen: Naturresurser och transport:
1700-talet var en lugn period utan större krig. Jordbruket effektiviserades (nya tekniker, potatis). Skiftesreformer. Konkurrensen inom jordbruket. Många började ha boskap istället för att odla olika sädesslag. Naturresurser och transport: Sverige hade gott om naturresurser. År 1856 byggdes första järnvägen. Ostindiska kompaniet. Utlandshandel.

3 Innan skiftesreformer låg gårdarna samlade i byn.
Efteråt flyttades gårdarna ut till bondens samlade åkermark.

4 Lagliga, ekonomiska och politiska förutsättningar.
Frihetstiden var mer demokratisk än Stormaktstiden. Hemindustrier och uppfinningar. Manufakturer. Järnbruken. Fiskeindustri (sill-fisket, tran). Upplysningstiden och vetenskapliga upptäckter. Alfred Nobel (dynamit). Ångmaskinen.

5 Industrialiseringen börjar…
Sverige industrialiserades mycket senare än Storbritannien, först på 1850-talet. Industrialiseringen startade vid sågverken i Norrland. Virke exporterades till Storbritannien. Papper och pappersmassa efterfrågades i Europa. Hemindustri utvecklades på samma sätt som i England. Senare började textilindustri med spinnerier och väverier.

6 Svenska och brittiska järnbruken konkurrerade med varandra.
År 1880 blev det möjligt att framställa stål av järnmalm som innehåller mycket fosfor. Export till Tyskland. Järnvägar byggdes i rask takt. På 1870-talet startar maskinindustrierna. Specialisering, t.ex. LM Ericsson och Bofors.

7 Konsekvenser Storbritanniens industrialisering tog slut på landets järn och kol. Sverige var mer rik på resurser. Kapitalismens framväxt. Samhället blev mer polariserad. Skillnaden mellan rika och fattiga blev större. Landägare på landsbygden blev rikare jämfört med den stora massan som brukade jord. Urbanisering. Husen i städerna var primitiva (utan avlopp, rinnande vatten och värme).

8 Befolkningsväxten 1700: Det fanns cirka 1 miljon människor i Sverige. 1750: Cirka 1,8 miljoner. 1800: Nästan 2,4 miljoner. 1850: 3,5 miljoner.

9 Emigration Totalt ca. 1,3 miljoner svenska emigrerade, huvudsakligen till USA. Ungefär en femtedel kom tillbaka till Sverige senare. Orsaker till emigration: Arbetslöshet, missväxt och dåliga skördar hemma i Sverige. Man kunde få gratis odlingsmark i USA. Gudfynden i Klondike. Man kunde få högre löner i amerikanska industrier. Religion och ideologiska orsaker. Konsekvenser: Arbetslöshet minskade i Sverige. Mindre svält. Hemkommande svenskar hjälpte ekonomin.


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser