Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen i Sverige Levande Historia 8: s. 256-265.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen i Sverige Levande Historia 8: s. 256-265."— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen i Sverige Levande Historia 8: s. 256-265.

2 Orsaker 0 Agriculturella revolutionen: 0 1700-talet var en lugn period utan större krig. 0 Jordbruket effektiviserades (nya tekniker, potatis). 0 Skiftesreformer. 0 Konkurrensen inom jordbruket. Många började ha boskap istället för att odla olika sädesslag. 0 Naturresurser och transport: 0 Sverige hade gott om naturresurser. 0 År 1856 byggdes första järnvägen. 0 Ostindiska kompaniet. Utlandshandel.

3 Innan skiftesreformer låg gårdarna samlade i byn. Efteråt flyttades gårdarna ut till bondens samlade åkermark.

4 0 Lagliga, ekonomiska och politiska förutsättningar. 0 Frihetstiden var mer demokratisk än Stormaktstiden. 0 Hemindustrier och uppfinningar. 0 Manufakturer. 0 Järnbruken. 0 Fiskeindustri (sill-fisket, tran). 0 Upplysningstiden och vetenskapliga upptäckter. 0 Alfred Nobel (dynamit). 0 Ångmaskinen.

5 Industrialiseringen börjar… 0 Sverige industrialiserades mycket senare än Storbritannien, först på 1850-talet. 0 Industrialiseringen startade vid sågverken i Norrland. 0 Virke exporterades till Storbritannien. 0 Papper och pappersmassa efterfrågades i Europa. 0 Hemindustri utvecklades på samma sätt som i England. 0 Senare började textilindustri med spinnerier och väverier.

6 0 Svenska och brittiska järnbruken konkurrerade med varandra. 0 År 1880 blev det möjligt att framställa stål av järnmalm som innehåller mycket fosfor. 0 Export till Tyskland. 0 Järnvägar byggdes i rask takt. 0 På 1870-talet startar maskinindustrierna. 0 Specialisering, t.ex. LM Ericsson och Bofors.

7 Konsekvenser 0 Storbritanniens industrialisering tog slut på landets järn och kol. Sverige var mer rik på resurser. 0 Kapitalismens framväxt. 0 Samhället blev mer polariserad. 0 Skillnaden mellan rika och fattiga blev större. 0 Landägare på landsbygden blev rikare jämfört med den stora massan som brukade jord. 0 Urbanisering. 0 Husen i städerna var primitiva (utan avlopp, rinnande vatten och värme).

8 Befolkningsväxten 1700: Det fanns cirka 1 miljon människor i Sverige. 1750: Cirka 1,8 miljoner. 1800: Nästan 2,4 miljoner. 1850: 3,5 miljoner.

9 Emigration 0 Totalt ca. 1,3 miljoner svenska emigrerade, huvudsakligen till USA. 0 Ungefär en femtedel kom tillbaka till Sverige senare. 0 Orsaker till emigration: 0 Arbetslöshet, missväxt och dåliga skördar hemma i Sverige. 0 Man kunde få gratis odlingsmark i USA. 0 Gudfynden i Klondike. 0 Man kunde få högre löner i amerikanska industrier. 0 Religion och ideologiska orsaker. 0 Konsekvenser: 0 Arbetslöshet minskade i Sverige. 0 Mindre svält. 0 Hemkommande svenskar hjälpte ekonomin.


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen i Sverige Levande Historia 8: s. 256-265."

Liknande presentationer


Google-annonser