Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skara IBK´s utbildningsplan för ungdomsverksamheten Sibk:s utbildningsplan är framtagen av ungdomstränare och godkänd av styrelsen i oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skara IBK´s utbildningsplan för ungdomsverksamheten Sibk:s utbildningsplan är framtagen av ungdomstränare och godkänd av styrelsen i oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 Skara IBK´s utbildningsplan för ungdomsverksamheten Sibk:s utbildningsplan är framtagen av ungdomstränare och godkänd av styrelsen i oktober 2008.

2 Skara IBK´s målsättning med ungdomsverksamheten Bakgrund Skara IBK (Sibk) är en förening som vill vara självförsörjande på duktiga ledare och väl utbildade innebandyspelare. Föreningen skall ta stor hänsyn till bredden samt hjälpa alla barn och ungdomar att utvecklas. Långsiktig utbildning och utveckling skall leda till att ungdomar är väl förberedda när de kommer till seniortruppen. Huvudmål Fostra barn och ungdomar innebandymässigt och socialt. Motverka mobbing och dåligt språkbruk. Barn och ungdomar skall utbildas så att de är representativa föredömen för Sibk. Utbilda ungdomar så att de utvecklas innebandymässigt till att kunna representera Sibk´s A-lag. Alla ungdomslag i Sibk är utbildning/ utvecklingslag. Enda lag i Sibk som har resultatansvar är A- lag. Alla barn och ungdomar i Sibk skall känna sig värdefulla och få utvecklas i sin takt.

3 Svarta Tråden Innebandyskolan 6-7 år Delmål Vara en rekrytering till Sibk:s ungdomsverksamhet. Lära barn att umgås i grupp och ta hänsyn till varandra. Stimulera barns intresse för innebandy med hjälp av enkla bollekar. Riktlinjer Träning 1 gång i veckan under säsong. Lekfulla övningar med klubba och boll. Spel på träning med få spelare i varje lag. Spela vänskapsmatch.

4 Flickor och pojkar 8-9 år Delmål Lära barnen grundläggande innebandyteknik genom att stimulera deras intresse för innebandy. Lära barnen att ta hänsyn till varandra och kunna träna i grupp. Riktlinjer Träning 1 gång i veckan under säsong. Träningsmoment som skall betonas är: passningsspel, dribblingar, skott och lekfulla övningar med klubba och boll. Spel på träning med få spelare i varje lag. Matchspel genom pool/sammandrag. Föräldramöte genomförs när säsongen startar samt uppföljningsmöte när säsongen är slut.

5 Flickor och pojkar 10-11 Delmål Utveckla spelarnas tekniska färdigheter genom att stimulera deras innebandyteknik och spelförståelse. Låta barnen lära sig ta hänsyn till varandra, fungera i grupp tillsammans och lära barnen respektera regler. Riktlinjer Träning 2 gånger i veckan under säsong. Träningsmoment som ska betonas är passningsspel, dribblingar och skott. Spel på träning med få spelare i varje lag. Spel i Västergötlands innebandyförbunds seriespel. Delta i 1 cup. Föräldramöte genomförs när säsongen startar samt uppföljningsmöte när säsongen är slut.

6 Pojkar och flickor 12-13 år Delmål Fortsätta att stimulera spelarnas tekniska färdigheter och utveckla deras fotbollskunnande genom rolig och meningsfull träning. Förbereda spelarna på spelförståelse och taktiska termer. Riktlinjer Träning 2 gånger i veckan under säsong Träning som ska betonas är passnings och mottagningsteknik, skott och spelförståelse. Spel i Västergötlands innebandyförbunds seriespel. Deltar i 1 cup. Orientering av kostens och sömnens betydelse. Spelarmöte och spelarsamtal införs under säsongen. Föräldramöte genomförs när säsongen startar samt uppföljningsmöte när säsongen är slut.

7 Pojkar och flickor 14-15 år Delmål Genom att bedriva en variationsrik och anpassad träning utveckla spelarnas innebandykunnande och motivera ungdomarna till att fortsätta att spela innebandy i Sibk. Rekrytering av spelare till Sibk´s seniortrupp samt skapa förutsättningar för spelare att utvecklas till att avancera till A-lagsspelare. Riktlinjer Träning 2-3 gånger i veckan under säsong och 1 gång i veckan efter/före säsong. Träning som skall betonas är passnings och mottagningsteknik, spelförståelse, anfallsspel och försvarsspel. Spel på träning med få spelare i varje lag. Spel i Västergötlands innebandyförbunds seriespel. Deltar i 2 cuper. Introduktion av egenträningen, återhämtning/sömn och kostens betydelse. Genomgår en domarutbildning. Spelarmöten och spelarsamtal genomförs kontinuerligt. Föräldramöte genomförs när säsongen startar samt uppföljningsmöte när säsongen är slut.

8 Träningsinriktning Innebandyskolan Lek med klubba och boll. Passa boll. Stanna boll. Springa med boll. Småmåls spel. Flickor och pojkar 8-9 år Repetition av tidigare moment ifrån innebandyskolan. Vända med boll. Löpning och riktningsförändring med boll. Finter. Mottag samt flytta boll. Skott. Regler.

9 Träningsinriktning Flickor och pojkar 10-11 år Repetition av tidigare moment från F/P 8-9 år. Målvaktsträning för alla som vill. Mottag - vändning. Väggspel och överlappningar. Finter i fart. Rörelse vid mottag samt flytta boll. Grunder i anfalls och försvarsspel (spelbar – passningsskugga). Regler.

10 Träningsinriktning Pojkar och flickor 12-13 år Underhålla tidigare träningsmoment. Utveckla grunder i anfalls och försvarsspel. Utvecklad Målvaktsträning. Regler. Innebandytermer. Utveckla mottag och passningsspel.

11 Träningsinriktning Pojkar och flickor 14-15 år. Repetera tidigare moment. Utveckla anfalls och försvarsspel. Utveckla mottagning, passning och direktskott. Specificerad målvaktsträning. Utveckling av skotteknik. Grunder i taktik samt organisation och spelsystem enligt seniortrupp.

12 Spelare Rekrytering 6-15 år Sibk hälsar alla barn och ungdomar i Skara kommun välkomna till vår verksamhet i mån av plats. Ingen aktiv rekrytering får ske i dessa åldersgrupper. Laguttagningar Spelare som deltar regelbundet på träning spelar match i lika stor omfattning. Spelare ska få möjlighet att spela på olika platser i laget för att inte bli begränsade. En successiv övergång till seniortrupp sker i de fall spelarna är utvecklade för detta. Talanger Vi ger talanger förutsättningar för att utvecklas vidare.

13 Ledare Utbildningsstege 6-7 årBUL 1 8-9 årBUL 1 + 2 alt. Block 1 10-11 årBlock 1 + föreningsdomarutbildning 12-13 årBlock 2 + föreningsdomarutbildning 14-15 årBlock 3 + föreningsdomarutbildning Dessa revideras i takt med Västergötland innebandyförbunds förändringar. Delta i Sibk´s tränar/ledarmöten samt interna utbildningar.

14 Ledare Ledstjärnor för ledarna Du instruerar spelarna på ett positivt och engagerat sätt under träning och match. Du ser matchen som ett viktigt träningspass. Matcher är ett naturligt led i spelarens utbildning. Inga ungdomslag i Sibk har resultatansvar. Du låter spelare spela på olika platser i laget för att ge de en allsidig innebandyutbildning. Du följer Sibk´s utbildningsplan för ungdomsverksamheten. Du bär Sibk´s utrustning på träning och match. Du bidrar till god samarbetsförmåga med andra föreningar och lag. Du ska vara ett föredöme för spelarna när det gäller moral och etik på och utanför plan. Motverkar mobbing och dåligt språkbruk. Du uppträder i god anda (Fair Play) gentemot domare och andra föreningar. Du bidrar till att värna om lagets utrustning. Du ansvarar för att årsplanering upprättas och att föräldramöte/uppföljningsmöte genomförs.

15 Föräldrar och anhöriga Föräldrastöd Som förälder och anhörig har du ett stort inflytande över ditt barn. Du kan påverka barnets förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamrater. Ditt stöd behövs, men då behövs också insikt om föreningens mål, delmål och riktlinjer. Föräldrar och anhörigas medverkan Vi uppmuntrar och hejar i en positiv anda. Sibk informerar om att det är ledarna som har Sibk:s uppdrag att utbilda spelarna och leda lagen samt att eventuella problem tas upp med ledarna genom en saklig diskussion i positiv anda. Vi deltar på föräldramöten samt bidrar till att ställa upp som lagförälder Vi hjälps åt med Sibk:s arbetsplan och deltar på lagets arbetsuppgifter. Vi kör våra spelare till bortamatcher och cuper. Vi är ambassadörer för Sibk och uppmuntrar människor i Skara kommun som vill vara med i en trevlig förening.

16 Ekonomi Trappstegsmodellen Sibk står för lagets kostnader i seriespel, distriktsmästerskap och cuper. Ledare avgör vilka cuper respektive lag deltar i.


Ladda ner ppt "Skara IBK´s utbildningsplan för ungdomsverksamheten Sibk:s utbildningsplan är framtagen av ungdomstränare och godkänd av styrelsen i oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser