Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Född på Houtskär Student i Åbo 1959

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Född på Houtskär Student i Åbo 1959"— Presentationens avskrift:

1 Fästingen = Finlands farligaste djur Margaretha Gustafsson Institutionen för Biovetenskaper, ÅA
Född på Houtskär Student i Åbo 1959 Doktorerade på binnikemaskens celler 1977 Har arbetat med parasiter i över 50 år Var vittne till hur man på och 70-talet utrotade den breda binnikemasken i Finland Med parasitologiska metoder kan man minska antalet fästingar i naturen och därmed borrelia/TBE

2 Fästingarna överför borrelia och TBE
Behandling med antibiotika/vaccin räcker inte längre – epidemierna växer starkt Farligare typ av TBE vandrar in från Ryssland Vi måste angripa roten till det onda – fästingarna Det är den enda vettiga vägen för att minska risken för TBE och borrelia

3 Parasitologiska metoder behövs
Fästingen - ektoparasit - livscykel - värddjur 1. Larver sorkar/möss/näbbmöss. De överför borrelia- och TBE-smittorna till larverna 2. Nymferna % borrelia – harar, hundar 3. Fullvuxna fästingar % borrelia – rådjur, hjortar, kor, får 4. Fullvuxna fästingarna lägger ägg, som blir larver osv Denna livscykel bör och kan brytas

4 Borrelia- och TBE-fallen ökar därför att rådjuren/hjortar blivit för många
Rådjur = bakom över 40 % av alla borrelia- och TBE-fall enl. Prof. Jaenson, Uppsala Univ. På 1950-talet kom borrelia- och TBE-smittorna från östra Sverige till Åland via import av rådjur På 1980-talet beslöt Finlands jägarförbund att införa rådjur från Åland till fastlandet Jag ringde upp landets jaktchef och påpekade att man hämtar farliga smittor med sig Både rådjur och hjortar är implanterade djur!!!!!

5 Skjut bort alla rådjur/hjortar innan borrelia- och TBE-epidemierna blir värre
Rådjuren är fästingarnas viktigaste värddjur Ett rådjur kan ha 2000 fästingar/sommar Rådjur är orädda, kommer in i folks trädgårdar De bär blodfulla fästingar med sig in i trädgårdarna Fästingarna faller till marken och lägger sina ägg En fästinghona lägger 2000 ägg Det innebär fästingägg/rådjur

6 Hona med ägg - bränn dem

7 ”4-poster”- foderautomat med 10 % permetrin i olja
Om ökad rådjursjakt stöter på patrull borde man gå in för 4-poster foderautomater med giftet permetrin

8 4-poster med 4 giftarmar Permetrinet fastnar på rådjurets/hjortens hals och dödar alla fästingar som de bär på Fästingen livscykel bryts – förökningen stoppas 4-poster kostar ca 350 € Tillstånd för giftet permetrin behövs Antalet fritt levande fästingar minskar år efter år

9 Permetrin = gift Stor försiktighet krävs
Permetrin = insekt- och spindelgift Fästingarna är spindeldjur Permetrin = giftigt för fiskar och kattor 4-Poster automat bör inte placeras nära vattendrag 4-Poster bör skötas mycket omsorgsfullt Permetrin finns i fästinghalsband, lus-schampoo, impregneringsmedel för moskitnät och militärkläder I 20 år har man använt 4-poster automater i USA, Canada, Storbritannien, Nederländerna med mycket gott resultat. Upp till 95 % minskning antalet levande fästingar.

10 Jägarorganisationerna bör ta sitt ansvar
Öka avskjutningen radikalt. Påpeka att rådjuren leder till massor av borrelia-och TBE-fall Två förslag: 1. Skjut alla rådjur på t.ex. Korpo och se vilken effekt det har på TBE och borrelia efter 5 år 2. Starta pilotförsök med 4-poster-giftautomater i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Börja arbeta för detta genom olika kanaler

11 Skapa själv en fästingfri zon runt ditt hus
1. Fästinglarvernas värddjur är sorkar/möss. Fånga dem med fällor/kattor. Varje fångad sork/mus = ett värddjur mindre för larverna. Fästingens livscykeln bryts i ett tidigt skede. Håll nere sork/muspopulationen från tidig vår till senhöst 2. Håll hundar och kattor fästingfria 3. Håll gräsmattan kort. Fästingar torkar lätt ut och dör. 4. Håll fästingcheck varje kväll Åtgärder som kräver myndighetsbeslut 5. Minska rådjur/hjortstammen – skjut bort dem totalt 6. Ställ upp 4-poster-apparater i varje by – tillstånd krävs

12 Skapa ”fästingfria” byar
Samarbeta runt sork/mus jakten – gör er by sork/mus fri – larverna blir utan värddjur Håll gräsmattorna i byn korta och putsa bort sly och buskage – fästingarna torkar bort och dör Skjut bort alla rådjur/hjortar – inga värddjur Ställ upp 4-poster-automater – inga värddjur Låt rävarna leva – de fångar sorkar/möss = färre värddjur Om två - tre år har antalet fästingar minskat

13 Parasitologiska metoder är billiga/enkla
4-poster-automaten kostar ca 350 € Kostnader för gift och spillsäd tillkommer Kostnader för rådjursjakt ? Kostnader för TBE-vaccinering 150 €/person + omvaccinering vart femte år Kostnader för upprepade antibiotikabehandlingar, som tyvärr inte alltid hjälper Kostnader för sjukfrånvaro och ibland livslångt mänskligt lidande!

14 Mitt krig mot fästingar under 3 år
Juni 2013, flyttades scoutlägret från Gyltö pga. TBE-risken Jag skrev om 4-poster metoden i ÅU och Kansan Uutiset Riksdagsman Stefan Wallin lämnade in skriftligt spörsmål om 4-poster till riksdagen på hösten 2013 Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen gav ett virrigt och negativt svar – han tror inte på metoden 2014 kontaktade jag Ålands Riksdagsledamot Elisabeth Naucler och Ålands Landskapsläkare Axel Hansson I slutet av juni 2014 beslöt Åland att inte göra någonting!! Många artiklar i många olika dagstidningar 2014. 2015 blev intervjuad i TV


Ladda ner ppt "Född på Houtskär Student i Åbo 1959"

Liknande presentationer


Google-annonser