Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi & miljö Uppföljning och reflektioner…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi & miljö Uppföljning och reflektioner…"— Presentationens avskrift:

1 Energi & miljö Uppföljning och reflektioner…

2 Vattenkraft…

3 Den första reaktorn i Sverige var Reaktor 1, R1, som startades november R1 låg insprängt i berget 27 meter under KTH-området i Stockholm och användes ända fram till 1970-talet för forskning och utbildning av ingenjörer. En bidragande orsak till byggandet av R1 var att dölja och forska inför ett svenskt kärnvapenprogram. Senare byggdes en förstorad variant, den så kallade R2-reaktorn. Denna togs i bruk 1960. Sveriges första kärnkraftverk, där ändamålet med reaktorn (R3:an) inte bara var forskning eller utbildning, var Ågestaverket – ett kraftvärmeverk, som från 1963 fram till 1973 försörjde Farsta med fjärrvärme. Det svenska kärnkraftsprogrammet hade sedan 1950-talet utvecklats till världens största, räknat per capita. Den första kommersiella reaktorn togs i drift 1972.

4 Tjernobyl Harrisburg Fukushima

5 Harrisburgolyckan var en allvarlig olycka i en reaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg i Pennsylvania i östra USA. Den inträffade 28 mars 1979. Orsaken till olyckan var att en pump som pumpade in vatten i reaktorn slutade fungera. Det ledde till att reaktorn inte kyldes ned med vatten och att bränslet i reaktorn därför blev oerhört hett, cirka 1 900 grader Celsius. Reaktorhärden, alltså det inre av reaktorn, smälte delvis och rasade ihop. Efter 16 timmar lyckades personalen pumpa in vatten igen och kyla ned härden. Olyckan orsakade inte några skador utanför kraftverket. De radioaktiva ämnen som frigjordes stannade kvar inne i anläggningen. Harrisburgolyckan ledde till att man förbättrade säkerheten på kärnkraftverk runtom i världen. Många människor blev rädda för kärnenergi, och i Sverige ordnades en folkomröstning (1980) om huruvida Sverige skulle fortsätta använda kärnenergi. Utfallet blev 18,9 procent för Linje 1, (behåll tills alternativ finns)  39,1 procent för Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning) och  38,7 procent för Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ).

6 Tjernobylolyckan var en mycket allvarlig olycka i en reaktor i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina. Den inträffade 26 april 1986. Olyckan berodde på att det blev mycket varmare än normalt i reaktorhärden, alltså det inre av reaktorn. En av anledningarna var att personalen inte hade följt reglerna. Det ledde till att bränslet förångades och att grafit, ett ämne som skulle bromsa kärnreaktionen, började brinna. En härdsmälta uppstod. Flera explosioner inträffade, och taket på byggnaden åkte av. Radioaktiva ämnen spreds över stora delar av Europa. Fler än 100 000 personer fick flytta från området kring kraftverket, och många av dem drabbades av cancer, andra sjukdomar och skador på grund av joniserande strålning från de radioaktiva ämnena. Marken runt området är förstörd. Radioaktiva ämnen fördes med vinden även till Sverige och föll ned i Norrland. Under många år kunde man inte använda bär, svamp och renkött eftersom växterna och djuren fått i sig radioaktiva ämnen som avgav farlig strålning. Fortfarande måste man kassera en liten andel (cirka 0,3 %) renkött på grund av att renköttet avger radioaktiv strålning.

7

8 Fukushima punkterade myten om säker kärnkraft
"Japan har världens säkraste kärnkraftverk" Det deklarerade den japanske premiärministern i januari Han försäkrade att landets kärnkraftverk var kapabla att stå emot både jordbävningar och tsunamier. Två månader senare inträffade inte bara en, utan flera härdsmältor i kärnkraftverket Fukushima Daiichi - den allvarligaste kärnkraftskatastrofen sedan Tjernobyl. Vätgasexplosionerna från härdsmältorna i reaktor 1, 2 och 3 förstörde de sista barriärerna som skulle skydda människor och miljö från radioaktiv strålning. Mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen jämställs med 168 Hiroshimabomber. Mer än människor har tvingats att fly från sina hem, men de långtgående hälsoeffekterna går inte att förutspå. De ekologiska effekterna, inte minst i havet där 80 % av det radioaktiva utsläppet hamnade, är oanade. Områdena i Fukushimaregionen som evakuerats kommer att förbli obeboeliga för överskådlig framtid. 

9

10 Konsekvenser: I Japan stängs Hamakoa kärnkraftverk Flera omgångar livsmedel drogs tillbaka. Strax efter olyckan färskvaror från betande djur, och senare mjölkpulver, den senare gången på grund av radioaktivt cesium som tros komma från olyckan. Över 100 personer rapporteras ha fått högre stråldoser än vad som motsvarar en livsdos. April 2012 har emellertid ingen avlidit till följd av strålskador. Människorna i området kan inte fortsätta leva i sina bostäder. En evakueringszon på 20 km är förbjudet område och kommer att förbli obeboeligt i decennier framöver. En månad efter olyckan var halten cesium-137 i havet utanför kärnkraftverket 50 miljoner gånger högre än innan olyckan och 462 TBq (terabecquerel=trillioner Becquerel) av radioaktivt strontium har släppts ut i Stilla Havet. Tyskland bekräftades och konkretiserades det tidigare beslutet om minskad kärnkraft nu med att helt avveckla kärnkraften. Tysklands sju äldsta kärnkraftsreaktorer stoppades. I Schweiz togs ett beslut om att avveckla kärnkraften. Beslut om att stresstesta kärnkraftverken togs i Sverige liksom hela EU. I Sverige välkomnades beslutet av dåvarande miljöministern Andreas Carlgren  som kallade kärnkraften  "en parentes i Sveriges energihistoria".

11 Metallutsläpp… För första gången har en vetenskaplig studie undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Blyförgiftad havsörn, två dagar innan sin död. Röntgenbild avslöjar blyhagel i havsörn

12 Övergödning…

13 Försurning… Granskog som skadats av surt regn

14 Förstöring av ekosystem och utrotning av arter…

15

16 Orsaker: skogsavverkning, jordbruk och djuruppfödning, expanderande städer
De flesta forskare beräknar att nästan kvadratmeter regnskog huggs ner varje sekund. Det motsvarar 2 fotbollsplaner. Varje dag försvinner ett område större än hela staden New York. Djuruppfödare hugger ner träden för att de vill ha betesmark till sin boskap. De köper marken billigt, så att de sen kan sälja kött billigt. Ju mer de utvecklar djuruppfödseln desto mer mark skaffar de, och desto fler träd hugger de ner. Kötthandlare i rika länder köper ofta billigt kött av djuruppfödare i regnskogsländer för att till exempel kunna sälja billiga hamburgare i sitt eget land. De rika länderna har på detta sätt ansvar för skövlingen av regnskogen Bönderna som lever i länder med regnskog är ofta väldigt fattiga, så de kan inte köpa mark. Istället hugger de ner en bit av regnskogen och odlar där. Men regnskogens jord är mycket näringsfattig, och därför måste bönderna hela tiden använda ny mark att odla på.

17

18 Tidigare bredde regnskogen ut sig som ett bälte kring ekvatorn
Tidigare bredde regnskogen ut sig som ett bälte kring ekvatorn. Idag är den koncentrerad till endast tre små områden i Sydamerika, Afrika och Asien. Tropikskogen täcker idag cirka 6 procent av jordens yta, det är en halvering av de 14 procent som skogen utgjorde för 80 år sedan. Förändringarna i klimat är ett annat tecken på skövlingens följder. Den tropiska skogen som även går under benämningen ”jordens lungor" bidrar med livsviktig syreproduktion och koldioxidförbrukning. Ju mer skog som avverkas desto mindre syre och desto mer koldioxid. Kontentan av detta borde bli en ökad växthuseffekt med klimatförändringar som följd. Vissa forskare är beredda att hålla med, andra inte. - De senaste siffrorna visar att 13 miljoner hektar tropikskog försvinner varje år. Som jämförelse skulle detta innebära att hela Sveriges skogs-areal på 24 miljoner hektar skulle försvinna på knappt två år. Man räknar med att över 50 procent av jordens alla djur och växtarter lever i regnskogen. I den västafrikanska regnskogen levde förut mer än en miljon schimpanser, idag är stammen reducerad med hela 80 procent. På Borneo har antalet orangutanger halverats på kort tid, och mycket tyder på att de vilda orangutangerna kan komma att vara utdöda om tio år. Den tropiska skogen är en viktig del inom läkemedelsbranschen. Många mediciner bygger på ämnen hämtade från regnskogen. Regnskogen anses vara världens största apotek och bland den breda artrikedomen finns betydligt mer att hämta. I takt med skövlingen minskar också möjligheterna för att finna framtida botemedel mot olika sjukdomar.

19 Elfenbenskonst Armband från Beninriket, Nigeria (1400–1500-talet), använt av edofolkets kung (oba) vid ceremonier. "Venus med fruktskål", statyett av elfenben och förgylld brons i art déco-stil, utförd på 1920-talet av den tyske skulptören Ferdinand Preiss (1882–1943). Höjd: 22 cm.

20 I mars (2013) massakrerades 133 elefanter i Chad
I mars (2013) massakrerades 133 elefanter i Chad. Rapporter inkommer om hur elefanternas ansikten sågas av med motorsåg ute på savannen.

21 Här ser vi en elefant som skjutits med bedövningspil därefter har tjuvskyttarna använt sig av yxa istället för motorsåg när de försökt avlägsna elefantbetarna. Yxan är tyst medan motorsågen ger ifrån sig ljud. Tjuvskyttarna har dock blivit upptäckta av skogsvakterna och avlägsnat sig från platsen. Därav yxan som fortfarande sitter fast i elefantens ansikte ovanför betens bas. Elefanten fick sedan avlivas av skogsvakten. Motorsågsmassakern och yxslakten på Afrikas elefanter fortsätter svensk media obemärkt. En annan rapport (2013) visar att Tanzania under de tre senaste åren förlorat hälften av sin elefantpopulation. Omkring 70 elefanter massakreras varje dag bara i Tanzania på grund av den kinesiska elfenbenshandeln!

22 Elfenben för många miljoner kronor bränns här upp på befallning av Kenyas president i juli 1989 i ett försök att få stopp på den illegala handeln. Jakten på elefanter för att komma över elfenben har lett till att den afrikanska artens existens nu är starkt hotad i många områden. Kenyanska staten har också anställt beväpnade vakter, som ofta råkar in i regelrätta krig med tjuvjägare. I Sydafrika har man just nu (2013) militären på plats för att möta tjuvskyttar. Läget är så allvarligt att i princip krig råder på savannen där militären möter tjuvskyttar med kulsprutor och krypskytte.

23 Zoologer från både USA och Taiwan har letat efter trädleoparder sedan 2001 utan resultat. För att undersöka om några djur fanns kvar placerade man ut värmekameror i bergen. Det hittade inga trädleoparder alls. Trädleoparden har nu förklarats utdöd på Taiwan.


Ladda ner ppt "Energi & miljö Uppföljning och reflektioner…"

Liknande presentationer


Google-annonser